Archive for: ۱۳۹۳

۶۰-آیا کوه ها عامل زمین لرزه ها هستند؟!

big_mountain_wallpaperگفتید کوه ها باعث کاهش اثر لرزش زمین می شوند، من تا جائی که می دانم عامل زمین لرزه همین کوه ها هستند لطفاً مرجع علمی این مطلب را بنویسید، لطفاً معتبر باشد.

پاسخ: مراد از این که کوه ها مانع لرزش زمین می شوند زلزله های متعارف نیست! بلکه مراد لرزش مجموع زمین و شکافته شدن قطعاتی از آن است یعنی کوه ها با سنگینی خود و ریشه هایی که در درون زمین دارند، زمین را از همه طرف در میان گرفته و مانع اظطراب و در هم ریختن و شکافته شدن پوسته آن می شوند.

Continue reading “۶۰-آیا کوه ها عامل زمین لرزه ها هستند؟!” »

پرینت

۵۹–آیا آسمان به صورت سقفی بالای زمین قرار گرفته است؟

big_mountain_wallpaperپاسخ: قبلاً در این زمینه بحث شد که نظریه بطلمیوس که به نظریه «زمین مرکزی» مشهور است و حدود ۱۷ قرن به مکتب های علمی حکومت می کرده نظریه ای بود مردود و طبعاً مورد تأیید قرآن مجید نبود و از آیاتی در قرآن مردود و جاهلانه بودن آن اثبات می شود، اگر منظور شما آن نظریه است که جواب آن در سؤال ۵۷ بیان شد.

Continue reading “۵۹–آیا آسمان به صورت سقفی بالای زمین قرار گرفته است؟” »

پرینت

تجلّی آیات قرآن در نهضت مقدس حسینی (علیه السّلام)

Moharam90نهضت مقدس حسینی و حادثه عاشورا از دیدگاه ها و جهات متعدّدی باید مورد بررسی قرار گیرد و عظمت ابعاد مختلف آن آشکار شود. یکی از جهات اصلی این حادثه، قدرت و عظمت به وجود آمده در آن، و منبع اصلی آن قدرت و عظمت می باشد. لازم است این موضوع به صورت کاربردی مورد بررسی و تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد.

در این نهضت مقدس که عظمت و تأثیرات آن از مرزهای زمان و منطقه وقوع آن با قدرت تمام،عبور کرده و موقعیت جهانی و تاریخی پیدا کرده، حضرت حسین بن علی (ع) حجت پروردگار عالمیان و جانشین رسول اکرم (ص) با عده قلیل پیروانش مقابل تمامی قدرت حکومت زمان قرار گرفته است.

قدرت حکومت بسیار زیاد بوده، به طوری که بخش مهم جهان آن روز در حیطه آن قرار داشت. و مورد حمایت میلیون ها انسان بود.

Continue reading “تجلّی آیات قرآن در نهضت مقدس حسینی (علیه السّلام)” »

پرینت

۵۸–آیا شهاب سنگ ها تیرهائی هستند برای جلوگیری از استراق سمع جن ها؟!

Meteor_aسؤال :آن زمان نمی دانستند شهاب سنگ چیست، وقتی یک جرم آسمانی وارد جوّ زمین می شود، به خاطر اکسیژن جو آتش می گیرد… قرآن گفته شهاب سنگ ها تیرهائی هستند که برای جلوگیری از استراق سمع جن ها خداوند آن ها را پرتاب می کند، واقعاً این حرف جائی در علم امروز دارد؟

پاسخ:  قرآن نگفته که شهاب سنگ ها تیرهائی هستند برای جلوگیری از استراق سمع جن ها… قرآن مطلب دیگری گفته است و آن این که: زمانی موجوداتی به نام جن به بعضی از جاهای آسمان جهت شنیدن صدای ملائکه نفوذ می کردند و در زمان خاصّی و بعد از وقوع حادثه ای از نفوذ در آسمان ها ممنوع شده اند و متوجّه شده اند که آسمان ها پر از نگهبانان شدید است و از آن محافظت می شود و اگر یکی از آن ها جهت استراق سمع به آن فضاها نزدیک شود، از طرف نگهبانان با شهاب ها رانده می شود. این مطالب در سوره جن بیان شده و در دو سوره دیگر هم به صورتی اجمالی به موضوع رانده شدن شیاطین جن با شهاب ها اشاره شده است. خداوند می فرماید:

Continue reading “۵۸–آیا شهاب سنگ ها تیرهائی هستند برای جلوگیری از استراق سمع جن ها؟!” »

پرینت

تجلّی آیات قرآن در سیره عملی امیرالمؤمنین علیه السّلام

imam-ali-1یکی از فنون متعالی آموزش، تشبیه معقولات به محسوسات است. این روش آموزشی در قرآن کریم جایگاه رفیعی دارد. پروردگار عالم در موارد زیادی از آیات قرآن، حقایق رفیع فوق فهم عادی انسان ها را از طریق تشبیه آن ها به پدیده های محسوس به عقول آن ها نزدیک کرده است.

آموزش های خداوند در قرآن کریم هم به صورت کلام مستقیم بیان شده است، و هم به صورت ذکر اخلاق و رفتار ها و به طور کلی شخصیت پیامبران و تربیت یافته های آن ها آمده است. و گاهی با آموزش با کلام، از طریق ذکر سیره پیامبران خدا تقویت و تکمیل شده است. در این زمینه به ذکر چند مثال اکتفا می کنیم:

Continue reading “تجلّی آیات قرآن در سیره عملی امیرالمؤمنین علیه السّلام” »

پرینت