Archive for: مرداد ۳ام, ۱۳۹۴

۱۰۰- پیامبر اکرم (ص) در چه موقعیت هائی از علم غیب استفاده می کرد؟!

imagesسؤال: در حالی که پیامبر اسلام (ص) دارای علم غیب بود، چگونه افرادی از اصحاب خود را به بعضی مأموریت ها می فرستاد که آن ها مرتکب خطاهای بزرگی می شدند؟!

پاسخ: ملاک رفتار پیامبر خدا (ص) با انسان ها وضیعیت و رفتارهای ظاهری آن ها بود. علم غیب پیامبر خدا (ص) و وضعیت باطنی انسان ها در رفتارهای عادی آن حضرت تأثیری نداشت. به طور کلی علم به غیب در سیره شریف پیامبر (ص) تکلیف آور نیست. آن بزرگوار از طرف خداوند موظّف به وظایفی بود که آن ها را مطابق ضوابط اخلاق دینی و احکام تکلیفی تعیین شده انجام می داد.

Continue reading “۱۰۰- پیامبر اکرم (ص) در چه موقعیت هائی از علم غیب استفاده می کرد؟!” »

پرینت