Archive for: مرداد ۴ام, ۱۳۹۴

۱۰۱- آیا بدون دین می شود زندگی منظّم و قانونمند و مطلوبی پیدا کرد؟!

IMAGE635035106650000000سؤال: چرا با وجود این که در بعضی جوامع دین وجود ندارد ولی زندگی قانونمند و منظّمی دارند؟!

پاسخ: منظور از این که در جامعه ای دین وجود ندارد چیست؟! اگر مراد شما این است که مردم آن جوامع اصلاً به هیچ دینی پایبند نیستند و یا اصلاً به هیچ دینی عقیده ندارند، این موضوع در غالب جوامع انسانی و غالب کشورها صحت ندارد. ما در این زمینه در ادامه بحث آماری را اعلام خواهیم کرد.

اگر مراد این است که در نظام اداره بعضی از کشورها، دین هیچ گونه نقشی نداشته و اداره کنندگان آن کشورها و قانونگذاران آن ها و حقوقدانان آن ها در مقام قانونگذاری و تصویب آئین نامه ها و مقرّرات هیچ توجّهی به آموزش های دینی نداشته اند و مطابق علم و تجربه و دیدگاه ها و خواسته های خود مقرّراتی را تعیین کرده اند و مطابق آن ها کشورهای خود را اداره می کنند، اعم از این که در باطن خود به اعتقادات دینی توجّه دارند یا نه!

Continue reading “۱۰۱- آیا بدون دین می شود زندگی منظّم و قانونمند و مطلوبی پیدا کرد؟!” »

پرینت