Archive for: مرداد ۵ام, ۱۳۹۴

۱۰۲- هدف از نازل کردن دین چیست؟! آیا انسان از طریق دیگری هم می تواند نیازهای خود را تأمین کند؟!

download4سؤال: یکی از اندیشمندان گفته است که دین برای ایجاد آرامش و شادی و امید در انسان ها نازل شده است، آیا از نظر دین آسمانی این نظریه درست است؟! و اگر این نظر صحیح باشد، می شود این اهداف از طریق دیگری هم غیر از دین به دست بیاید؟!

پاسخ: در جواب بعضی از سؤالات قبلی گفتیم که مراد از دین، راه و روش زندگی است، تفصیل این مطلب در سؤال ۹۹ آمده است. طبق آن بحث ادیان متعدّد بی شمار را به دو قسم: ادیان بشری و دین توحیدی تقسیم کردیم.

Continue reading “۱۰۲- هدف از نازل کردن دین چیست؟! آیا انسان از طریق دیگری هم می تواند نیازهای خود را تأمین کند؟!” »

پرینت