Archive for: مرداد ۷ام, ۱۳۹۴

۱۰۴- از چه طریق می شود جوانان امروز را به خوش رفتاری با والدین دعوت کرد؟!

IMBVXIIZUPGPUGGWMTIEXGAPOHIXJVسؤال: در جواب سؤال قبلی گفته شد: در صورتی که والدین یک فرزند به وظایف خود عمل نکردند و به فرزند خود ظلم کردند، باز هم فرزند موظّف به خوش رفتاری و احسان نسبت به آن ها می باشد و حق بی احترامی و رفتارهای غیر مؤدبانه با آن ها را ندارد! اما جوانان امروز غالباً این مقدار تحمل را ندارند و با اندک اختلافی، شروع به بد رفتاری و بی احترامی و حتی مشاجره با والدین خود می کنند! در این زمینه چکار باید کرد؟!

Continue reading “۱۰۴- از چه طریق می شود جوانان امروز را به خوش رفتاری با والدین دعوت کرد؟!” »

پرینت