Archive for: مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۴

۱۰۵- آیا ملائکه در جنگ بدر کافران را کشتند؟!

imagesسؤال: در جنگ بدر فرشتگان به کمک سپاه پیامبر (ص) آمدند و آن ها عامل پیروزی مسلمین شدند، در این صورت چرا سپاه بدر مورد ستایش قرار می گیرند؟!

پاسخ: کمک خداوند به مؤمنان توسط ملائکه وقتی محقّق می شود که آن ها استحقاق این کمک را پیدا کنند. مسلمین در جریان جنگ بدر وقتی با یک سپاه مجهّز به وسایل جنگی مواجه شدند، خطر کشته شدن در این جنگ را پذیرفتند. سپاه دشمن سه برابر سپاه مسلمین بودند و مسلمین علاوه بر کمی نفرات از نظر تجهیزات جنگی هم ضعیف بودند، اما با وجود این وضعیت برای دفاع از دین خدا، آماده جنگ شدند.

Continue reading “۱۰۵- آیا ملائکه در جنگ بدر کافران را کشتند؟!” »

پرینت