Archive for: مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۴

۱۰۶- نفرین مظلوم چه آثاری در مورد ظالم و خانواده اش خواهد داشت؟!

52963سؤال: آیا انسانی که مورد ظلم قرار گرفته است، نفرینش شامل انسان ظالم و فرزندانش می شود؟!

پاسخ: نفرین کسی که مورد ظلم واقع شده در شخص ظالم سریعاً و شدیداً اثر می کند و انسان باید از ظلم به یک انسان به شدت پرهیز کند. موضوع خودداری از ظلم به انسان ها در معارف اخلاقی دینی جایگاه رفیعی دارد. در احادیث اخلاق دینی از ظلم به انسان ها و حتی حیوانات شدیداً نهی شده است. و به طور مکرّر به انسان ها در مورد نفرین مظلوم علیه ظالم و اثر سریع این نفرین هشدار داده شده است.

Continue reading “۱۰۶- نفرین مظلوم چه آثاری در مورد ظالم و خانواده اش خواهد داشت؟!” »

پرینت