Archive for: مرداد ۲۴ام, ۱۳۹۴

۱۱۰- چرا باید زن ها حجاب داشته باشند؟!

a115_16120000_1_Fixedسؤال: آیا بی حجابی گناه است؟!

پاسخ: در بخشی از سؤال قبلی یعنی سؤال ۱۰۹ آمده بود که: آیا اصلاً بی حجابی گناه است؟! این سؤال بخشی از سؤال مفصّل قبلی است. و ما آن را به طور مستقل جواب می دهیم. در پاسخ سؤال ۶۵ تحت عنوان: «آیا خداوند مهربان بنده های خود را مجازات می کند؟!» و در پاسخ سؤال ۶۶ تحت عنوان «حقیقت عذاب های خداوند یا عذاب های اخروی چیست؟!» بحثی در این زمینه مطرح شد و ما وعده دادیم که در زمینه موضوعات این سؤالات مطالبی خواهیم نوشت ! در پاسخ این سؤال می خواهیم طبق وعده های قبلی در زمینه موضوع گناه و مجازات های خداوند، بحثی را مطرح کنیم و آن این که: غالباً انسان ها نسبت به موضوع گناه و موضوع مجازات یک دیدگاه محدود و مبهمی دارند.

Continue reading “۱۱۰- چرا باید زن ها حجاب داشته باشند؟!” »

پرینت