Archive for: مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۴

۱۱۲- حقیقت گناه چیست و چرا انسان ها میل به گناه دارند؟!

a115_16120000_1_Fixedسؤال: در بهشت زمینه و میل به گناه و کاری که برخلاف عقل و فطرت است، وجود ندارد، اگر چیزی در دنیا حرام شمرده شده، بدان خاطر است که فساد و پلیدی و ناپاکی دارد، اگر چیزی پاک و گوارا و مفید باشد، حرام نمی گردد. دیگر اینکه در بهشت تکلیفی وجود ندارد و افراد مکلّف به انجام دستورات دینی نیستند، [با این وصف آیا در بهشت احکام تکلیفی مثل حجاب برقرار خواهد بود]؟!

پاسخ:این قسمت از سؤال شما را اندکی تغییر دادیم تا هم منظور شما روشن تر شود و هم پاسخ سؤال شما کامل شود. اینکه گفته شده در بهشت زمینه گناه و میل به گناه وجود ندارد، مطلب درستی است و واقعیت همین است.

Continue reading “۱۱۲- حقیقت گناه چیست و چرا انسان ها میل به گناه دارند؟!” »

پرینت