Archive for: مرداد ۳۱ام, ۱۳۹۴

۱۱۴- موقعیت والدین و اجداد رسول خدا (ص) در آخرت چگونه خواهد بود؟!

سؤال: آیا والدین و اجداد رسول خدا (ص) مثل حضرت عبدالمطّلب وارد بهشت خواهند شد؟!

پاسخ: زمان بعثت حضرت محمد (ص) عمده مردم عربستان بت پرست بودند، اما تعداد اندکی نیز از پیروان پیامبران قبلی در آن منطقه زندگی می کردند. گروهی از مردم دین یکتاپرستی اختیار کرده بودند و گفته شده که آن ها به دین حضرت ابراهیم (ع) پای بند بودند و به آن ها «حنفاء» می گفتند یعنی یکتاپرستان .

Continue reading “۱۱۴- موقعیت والدین و اجداد رسول خدا (ص) در آخرت چگونه خواهد بود؟!” »

پرینت