Archive for: بهمن ۶ام, ۱۳۹۷

آموزش های آسمانی ـ ۳۳، تفسیر سوره مدثر

image_galleryآیات ( ۸ – ۱۰)

کلیات

* عوامل غفلت از آینده و حوادث زیانبار زندگی

* زیان های ناشی از غفلت ها گاهی بسیار عظیم و جبران ناپذیر است.

* در رأس همه مشکلات عالم و در ابعادی فوق حدّ تصوّر سقوط در جهنم و ابتلاء به عذاب های عظیم آن قرار دارد.

* غفلت مسئولان سازمان های آموزش و پرورش غیر رسمی، علاوه بر غفلت والدین کودکان و معلمان آن ها فجایع عظیم غیرقابل جبرانی در جامعه ایجاد می کند.

* در رأس همه حوادث بااهمیت حادثه قیامت قرار دارد که مرحله اول آن با حادثه رحلت انسان شروع می شود.

* در حادثه قیامت بعضی از انسان ها وارد فضای زندگی بهشتی با لذت ها و نعمت های فراوان و آسایش ابدی می شوند و بعضی دیگر در جهنم سقوط خواهند کرد با درد ها و رنج ها و عذاب های فوق تصوّر.

* عظمت حادثه قیامت در قرآن مجید.

* توجهات پی در پی انسان به حادثه قیامت علاوه بر حصول آمادگی برای ورود به بهشت و نجات از جهنم، در زندگی دنیوی هم عامل و سبب لذت ها و آسایش و سلامت روحی خواهد شد.

* برای اهل بهشت در کنار شداید و شرور گسترده روز قیامت امکان نوعی آسایش و بهره مندی از معافیت ها از شداید هم، وجود دارد.

Continue reading “آموزش های آسمانی ـ ۳۳، تفسیر سوره مدثر” »