Archive for: بهمن ۸ام, ۱۳۹۷

۲۷۸- حدّ و مرز اطاعت از والدین و محبت به آن ها کدام است؟!

indexسؤال: یک دیدگاه تازه برای نوشته «103 وظیفه یک فرزند در مقابل بد رفتاری های والدین و ظلم آن ها چیست؟»

واقعاً دیدگاهتان اینه؟ اگر به شما دائم ظلم می کنند حتی نباید به آن ها با خشم نگاه کنی؟ افسانه می بافید؟ یا حرف های قبائلی را که پدر و مادر در آن ها توتم هستند را بیان می کنید طرف بچه اش را میبره می فروشه بعنوان برده بعد بچه باید با عطوفت بهش نگاه کنه؟ طرف جوری زندگی کرده که روح و روان خانواده اش را نابود کرده یا اموال و دارائی آن ها را فانی کرده بعد خانواده و بچه بهش با رحمت نگاه کنند؟ شخص دیگری در عمر بچه اش کوچکترین محبتی بهش نکرده یا شخصیتش را برده زیر سؤال بعد با مهربانی بهش نگاه کنه؟ کمی منطقی باشید.

کلیات

* آیا با پدر و مادری که نسبت به فرزند خود هیچ توجهی ندارند، لازم است خوشرفتاری کرد؟

* وظیفه یک فرزند در مقابل بد رفتاری های والدین و ظلم آن ها چیست؟

* ممنوعیّت نگاه خشم آلود به پدر و مادری که به فرزند خود ظلم می کنند.

* انتقاد پیامبر خدا- صلّی الله علیه و آله و سلّم- از مردی که فقط یکی از دو فرزند خود را بوسید

* اگر والدین از وظایف خود در مورد فرزندان سرپیچی کنند مورد مجازات خدا قرار خواهند گرفت؟

Continue reading “۲۷۸- حدّ و مرز اطاعت از والدین و محبت به آن ها کدام است؟!” »