Archive for: خرداد ۱۳۹۸

کلام ایام ـ ۲۸۶ ، استقبال از شب قدر همراه ملائکه

2122722

کلیات

بخش دوم

*علت عدم تعیین دقیق شب قدر و عدم تصریح به آن در آیات قرآن و احادیث 

* دررأس فضائل و عظمت شب قدر و خیریت فوق عادی آن جریان نزول قرآن قرار دارد.

* دو موضوع محوری در آیات سوره قدر و آیات اول سوره دخان

*آیا در آیات سوره قدر و آیات اول سوره دخان «شب قدر» مورد تکریم و تعظیم قرار گرفته است یا«نزول قرآن» ؟

*ارتباط فضائل شب قدر به فضائل قرآن مجید.

مراد از نازل کردن قرآن در شب قدر از طرف خدا نزول دفعی و مجموع آن است نه نزول تدریجی

*در قرآن مجید علوم و معارف بی پایانی با تنظیمی از قدرت خدا قرار گرفته است.

Continue reading “کلام ایام ـ ۲۸۶ ، استقبال از شب قدر همراه ملائکه” »

پرینت

کلام ایام- ۲۸۵، استقبال از شب قدر همراه ملائکه

2122722

بخش اول

کلیات

*شب  قدر به احتمال بسیار قوی شب بیست و یکم یا بیست و سوم و به احتمال قریب به یقین شب بیست و سوم ماه رمضان می باشد.

*در کلام خدا یعنی آیات قرآن مجید برای شب قدر جلالت و موقعیت بسیار رفیع و عظمت خاص فوق عادی ذکر شده است.

*عبارت «ما ادریک» در قرآن مجید درباره چه موضوعاتی به کار رفته است؟

*در شب قدر خیریت و ارزشی وجود دارد که از مجموع ارزشهای حاصل شونده در هزار ماه بیشتر است!

*در شب قدر انسان می تواند به مرتبه ای از کمالات وجودی برسد که رسیدن به آن درجات، احتیاج به بیش از هزار ماه فعالیت در ایام دیگر دارد.

*جلوه هائی از قوانین تبدیل ارزش عادی یک شیء به صدها و هزاران برابر آن.

Continue reading “کلام ایام- ۲۸۵، استقبال از شب قدر همراه ملائکه” »

پرینت

کلام ایام ـ ۲۸۴، ماه رمضان و رحمت و برکات بی پایان

ماه-رمضان-مبارکبخش هفتم 

بحث در فضائل ماه  خدا و شرح و تفسیر خطبه شریف رسول خدا ـ  صلی الله علیه و آله و سلم ـ  منتهی شد  به موضوع ضیافت خدا در این ماه  و تکریم انسانها از طرف پروردگارشان به طوری که حتی نفس کشیدن در آن  تسبیح او  و خواب انسان عبادت برای او محسوب می شود نکته دیگری در آخرین بخش نقل شده از کلام شریف این بود که فرمود:

«عملکم فیه مقبول» یعنی عمل شما در این ماه مورد قبول خدا واقع می شود. قبولی عمل نزد پروردگار عالمیان، رسیدن به برترین و عالی ترین درجه در عبودیت و دریافت گرانبهاترین و نفیس ترین جایزه از «الله» ـ  عزّ و جلّ ـ  محسوب می شود.

اعمال عبادی انسان و انجام فرمان های او گاهی بصورتی انجام می گیرد که فقط تکلیف انسان ساقط می شود ، مثل خواندن نماز بدون توجه به اول وقت و بدون خشوع و رعایت اهمیت خاص آن و بی اعتنایی به صحت کامل آن و رعایت  استحباب ها ـ  جز در حالت اضطرار و شرایط خاص ـ مثل تمیز بودن کامل لباس و بدن و امثال آنها.  البته اگر کسی با این اوصاف نماز خوانده تکلیف واجب از او  ساقط شده  و او آن عبادت عظیم را  به هر حال بجای آورده است. 

Continue reading “کلام ایام ـ ۲۸۴، ماه رمضان و رحمت و برکات بی پایان” »

پرینت