Archive for: مرداد ۲ام, ۱۳۹۸

مناظرات ـ ۴ (مناظرات آسمانی)

147802_494مناظره و گفتگوی خدای سبحان با ابلیس

بخش دوم

در بخش قبلی استدلالی شد به اینکه امر خدای سبحان به ابلیس مبنی بر اغواء انسان ها و فریفتن آنها امر تکوینی بود نه امر تشریعی، چون هرگز خدای سبحان امر به فساد و کارهای زشت نمی کند! و مراد این است که ابلیس بعد از تمرّد از فرمان خدا و استکبار در برابر او و خودداری از سجده به آدم، به موجود بسیار شریری تبدیل شد و از آنجا به بعد صفت شیطانی پیدا کرد و به او شیطان گفته می‌شود.

 توضیح اینکه اسم این موجود «ابلیس» بود و او بعد از رانده شدن از مقامی که داشت تبدیل به شیطان شد و این صفت یعنی صفت شیطانی در او بر سایر صفات و افعال او غلبه کرد، در این صورت کار او اغواء انسان ها و فریفتن آنها و تلاش برای خارج کردن انسانها (فرزندان آدم) از جاده عبودیّت پروردگار عالمیان خواهد بود و نقل قول او خطاب به خدا و نقل قول ذات قدوس الله نسبت به او در حقیقت به منظور بیان صفات و افعال او درباره انسان می باشد، یعنی خدای رحیم و کریم به بندگان خود اطّلاع می‌دهد که چنین موجود خطرناکی در فضای زندگی در کنار شما قرار دارد و او دشمن آشکاری برای شما هست و تمام تلاش ‌و قوای خود و سپاهیان خود را برای اغواء و گمراه کردن شما و به فساد کشیدن زندگی شما به کار می گیرد، پس لازم است او را بشناسید و مواظب رفتارها و دشمنی او باشید و مبادا از او فریب بخورید.

Continue reading “مناظرات ـ ۴ (مناظرات آسمانی)” »