Category: آموزش های آسمانی

آموزش های آسمانی- ۳۷، تفسیر سوره مدثر (آیات ۱۸ – ۲۵)

کلیات

*منازل هول انگیز در عالم بعد از دنیا که ورود در آن ها اجتناب ناپذیر است.  

* چگونه می شود از سختی های منازل برزخی خلاص شد؟

* مجازات های سنگین اخروی برای کسانیکه عمداً و دانسته با دین خدا به مقابله بر می خیزند.

* مهلت خدای مهربان به گناهکاران جهت توبه و اصلاح اعمال.

* جریان ملاقات ولید بن مغیره با پیامبر اکرم- صلّی الله علیه و آله و سلّم- و مذاکره قرآنی بین آن ها.

* تغییر حال ولید بن مغیره با شنیدن چند آیه از قرآن مجید.

* بحث و گفتگوی کفّار مکه با ولید بن مغیره درباره قرآن مجید.

* چرا کفّار و مخالفان قرآن نسبت سحر به آن می زدند؟! Continue reading “آموزش های آسمانی- ۳۷، تفسیر سوره مدثر (آیات ۱۸ – ۲۵)” »

آموزش های آسمانی – ۳۶، تفسیر سوره مدثر

image_gallery(آیات ۱۱ – ۱۷)

کلیات

* مجازات کسانیکه از روی علم و عمد با آیات خدا و پیامبران او به مخالفت و مقابله بر می خیزند.

* مجازات های دنیوی ولید بن مغیره و سایر دشمنان خدا و دشمنان پیامبران او

* پاداش ها و مجازات های اعمال انسان ها کجا تحقّق خواهد یافت؟

* عمده مجازات و پاداش اعمال انسان ها بعد از حادثه رحلت تحقّق می یابد.

* نوعی از اعمال انسان ها آثار و نتایج آشکاری هم، در دنیا خواهد داشت، علاوه بر نتایج عظیم اخروی.

* عده ای از کفّار با پیروان دین خدا مخالفت آشکاری ندارند و کفر خود را به دیگران اعلام نمی کنند.

* پروردگار عالمیان به دارندگان کفر عنادی که کفر خود را آشکار می کنند مهلت زیادی نمی دهد.

* مجازات دنیوی ولید بن مغیره بجهت مقابله با قرآن مجید.

Continue reading “آموزش های آسمانی – ۳۶، تفسیر سوره مدثر” »

آموزش های آسمانی ـ ۳۵، تفسیر سوره مدثر

(آیات ۱۱ ـ ۱۷)image_gallery

کلیات

*تهدید خدا نسبت به دشمنان فریبکار دین خدا!

*تهدید خدا نسبت به ولیدبن مغیره بعنوان سمبلی از کفار و دشمنان عنود.

*عقاید مشرکان درباره الله – جل جلاله – و خالقیت او.

*عقاید مشرکان در موضوع «ربوبیت» مخلوقات.

*مشرکان خلقت موجودات را از ربوبیت آنها جدا می کنند و خلقت را به الله نسبت می دهند و ربوبیت مخلوقات را به رب های خیالی خود.

*مجسمه های ساخته شده به دست بت پرستان در عقاید آنها چه جایگاهی دارد؟

*بت پرستان عمدتاَ در اصل اعتقاد به ربوبیت بعضی از ملائکه دارند.

Continue reading “آموزش های آسمانی ـ ۳۵، تفسیر سوره مدثر” »

آموزش های آسمانی – ۳۴، تفسیر سوره مدّثّر

image_galleryآیات ۸ – ۱۰

کلیات

*نتایج اعمال دنیوی انسانها در روز قیامت.

* وضعیت کافران در روز قیامت.

* علم انسانها به حوادث قیامت و اطلاع از وضعیت آن روز از چه طریقی باید کسب شود؟

* اثر پذیری روح انسانها از افکار و عقاید خود و دیگران و همچنین از رفتارهای خود و دیگران.

* کافران از ناحیه افکار و عقاید و همچنین رفتارهای خود در دنیا امکان حیات متعالی اخروی را از دست می دهند.

*صورتهای ظاهری اعمال انسانها و صورت های باطنی  آنها

* باطنی بودن آثار و نتایج اعمال انسانها سببی برای انکار آن آثار و نتایج یا بی اعتنائی به آنها نمی تواند باشد!

Continue reading “آموزش های آسمانی – ۳۴، تفسیر سوره مدّثّر” »

آموزش های آسمانی ـ ۳۳، تفسیر سوره مدثر

image_galleryآیات ( ۸ – ۱۰)

کلیات

* عوامل غفلت از آینده و حوادث زیانبار زندگی

* زیان های ناشی از غفلت ها گاهی بسیار عظیم و جبران ناپذیر است.

* در رأس همه مشکلات عالم و در ابعادی فوق حدّ تصوّر سقوط در جهنم و ابتلاء به عذاب های عظیم آن قرار دارد.

* غفلت مسئولان سازمان های آموزش و پرورش غیر رسمی، علاوه بر غفلت والدین کودکان و معلمان آن ها فجایع عظیم غیرقابل جبرانی در جامعه ایجاد می کند.

* در رأس همه حوادث بااهمیت حادثه قیامت قرار دارد که مرحله اول آن با حادثه رحلت انسان شروع می شود.

* در حادثه قیامت بعضی از انسان ها وارد فضای زندگی بهشتی با لذت ها و نعمت های فراوان و آسایش ابدی می شوند و بعضی دیگر در جهنم سقوط خواهند کرد با درد ها و رنج ها و عذاب های فوق تصوّر.

* عظمت حادثه قیامت در قرآن مجید.

* توجهات پی در پی انسان به حادثه قیامت علاوه بر حصول آمادگی برای ورود به بهشت و نجات از جهنم، در زندگی دنیوی هم عامل و سبب لذت ها و آسایش و سلامت روحی خواهد شد.

* برای اهل بهشت در کنار شداید و شرور گسترده روز قیامت امکان نوعی آسایش و بهره مندی از معافیت ها از شداید هم، وجود دارد.

Continue reading “آموزش های آسمانی ـ ۳۳، تفسیر سوره مدثر” »