Category: آموزش های آسمانی

آموزش های آسمانی – ۳۶، تفسیر سوره مدثر

image_gallery(آیات ۱۱ – ۱۷)

کلیات

* مجازات کسانیکه از روی علم و عمد با آیات خدا و پیامبران او به مخالفت و مقابله بر می خیزند.

* مجازات های دنیوی ولید بن مغیره و سایر دشمنان خدا و دشمنان پیامبران او

* پاداش ها و مجازات های اعمال انسان ها کجا تحقّق خواهد یافت؟

* عمده مجازات و پاداش اعمال انسان ها بعد از حادثه رحلت تحقّق می یابد.

* نوعی از اعمال انسان ها آثار و نتایج آشکاری هم، در دنیا خواهد داشت، علاوه بر نتایج عظیم اخروی.

* عده ای از کفّار با پیروان دین خدا مخالفت آشکاری ندارند و کفر خود را به دیگران اعلام نمی کنند.

* پروردگار عالمیان به دارندگان کفر عنادی که کفر خود را آشکار می کنند مهلت زیادی نمی دهد.

* مجازات دنیوی ولید بن مغیره بجهت مقابله با قرآن مجید.

Continue reading “آموزش های آسمانی – ۳۶، تفسیر سوره مدثر” »

آموزش های آسمانی ـ ۳۵، تفسیر سوره مدثر

(آیات ۱۱ ـ ۱۷)image_gallery

کلیات

*تهدید خدا نسبت به دشمنان فریبکار دین خدا!

*تهدید خدا نسبت به ولیدبن مغیره بعنوان سمبلی از کفار و دشمنان عنود.

*عقاید مشرکان درباره الله – جل جلاله – و خالقیت او.

*عقاید مشرکان در موضوع «ربوبیت» مخلوقات.

*مشرکان خلقت موجودات را از ربوبیت آنها جدا می کنند و خلقت را به الله نسبت می دهند و ربوبیت مخلوقات را به رب های خیالی خود.

*مجسمه های ساخته شده به دست بت پرستان در عقاید آنها چه جایگاهی دارد؟

*بت پرستان عمدتاَ در اصل اعتقاد به ربوبیت بعضی از ملائکه دارند.

Continue reading “آموزش های آسمانی ـ ۳۵، تفسیر سوره مدثر” »

آموزش های آسمانی – ۳۴، تفسیر سوره مدّثّر

image_galleryآیات ۸ – ۱۰

کلیات

*نتایج اعمال دنیوی انسانها در روز قیامت.

* وضعیت کافران در روز قیامت.

* علم انسانها به حوادث قیامت و اطلاع از وضعیت آن روز از چه طریقی باید کسب شود؟

* اثر پذیری روح انسانها از افکار و عقاید خود و دیگران و همچنین از رفتارهای خود و دیگران.

* کافران از ناحیه افکار و عقاید و همچنین رفتارهای خود در دنیا امکان حیات متعالی اخروی را از دست می دهند.

*صورتهای ظاهری اعمال انسانها و صورت های باطنی  آنها

* باطنی بودن آثار و نتایج اعمال انسانها سببی برای انکار آن آثار و نتایج یا بی اعتنائی به آنها نمی تواند باشد!

Continue reading “آموزش های آسمانی – ۳۴، تفسیر سوره مدّثّر” »

آموزش های آسمانی ـ ۳۳، تفسیر سوره مدثر

image_galleryآیات ( ۸ – ۱۰)

کلیات

* عوامل غفلت از آینده و حوادث زیانبار زندگی

* زیان های ناشی از غفلت ها گاهی بسیار عظیم و جبران ناپذیر است.

* در رأس همه مشکلات عالم و در ابعادی فوق حدّ تصوّر سقوط در جهنم و ابتلاء به عذاب های عظیم آن قرار دارد.

* غفلت مسئولان سازمان های آموزش و پرورش غیر رسمی، علاوه بر غفلت والدین کودکان و معلمان آن ها فجایع عظیم غیرقابل جبرانی در جامعه ایجاد می کند.

* در رأس همه حوادث بااهمیت حادثه قیامت قرار دارد که مرحله اول آن با حادثه رحلت انسان شروع می شود.

* در حادثه قیامت بعضی از انسان ها وارد فضای زندگی بهشتی با لذت ها و نعمت های فراوان و آسایش ابدی می شوند و بعضی دیگر در جهنم سقوط خواهند کرد با درد ها و رنج ها و عذاب های فوق تصوّر.

* عظمت حادثه قیامت در قرآن مجید.

* توجهات پی در پی انسان به حادثه قیامت علاوه بر حصول آمادگی برای ورود به بهشت و نجات از جهنم، در زندگی دنیوی هم عامل و سبب لذت ها و آسایش و سلامت روحی خواهد شد.

* برای اهل بهشت در کنار شداید و شرور گسترده روز قیامت امکان نوعی آسایش و بهره مندی از معافیت ها از شداید هم، وجود دارد.

Continue reading “آموزش های آسمانی ـ ۳۳، تفسیر سوره مدثر” »

آموزش های آسمانی ـ ۳۲، تفسیر سوره مدثر

(آیات ۸ – ۱۰)image_gallery

کلیات

*علت غفلت انسانها از حادثه قیامت و عظمت آن.

* علت غفلت از حادثه عظیم قیامت هر چه باشد،گرفتاری و ابتلاء انسانها به آثار زیانبار و نتایج اعمالشان  قطعی است!

* آثار و نتایج رفتارهای نادرست انسانها در زندگی  دنیوی خود شامل حال آنها خواهد شد اگرچه  آن آثار چند سال  بعد و در سنین بالای عمر ظاهر شود.

*آثار رفتارهای نامطلوب  والدین و معلمان در تربیت کودکان

*عموم انسانها بجز عده قلیلی بدون داشتن اندک اطلاعاتی از روانشناسی عمومی و روانشناسی جنس مقابل  ازدواج می کنند و بدون اطلاع از مباحث روانشناسی کودک، دارای فرزند می شوند.

*انسانها برای پرورش یک بوته گل  که در گلدان در داخل خانه آنها قرار دارد احتیاج به اطلاعاتی دارند، اما چطور بدون هیچ علمی می خواهند انسانی را در سنین کودکی تربیت کنند؟!

* کلام ما خطاب به پدران و مادران کودکان در مدارس و مربیان و معلمان آنها.

Continue reading “آموزش های آسمانی ـ ۳۲، تفسیر سوره مدثر” »