Category: مناظرات

مناظرات ـ ۱۰ (مناظرات آسمانی)

147802_494

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با آدم (علیه السلام) و انسانها و ملائکه و ابلیس

بخش سوم

کلیات

* زیباترین و دوست داشتنی ترین اشیاء در زندگی دنیوی کدامند؟!

* چرا خدای سبحان اشیائی را برای انسان ها زینت می دهد؟!

 * ارزش حقیقی و ارزش زینت یافته اشیاء در حیات دنیوی.

* موضع انسان های رشید و عاقل در برابر زیبائی های دنیا.

 * تزیین خدای سبحان و تزیین شیطان درباره اشیاء دنیوی.

 * ضرورت شناسائی خواص و آثار اشیاء و اعمال.

* انسان وقتی قدرت زیاد پیدا کند و خود را بی نیاز احساس کند، حتماً طغیان خواهد کرد!

 * طغیان صاحبان قدرت و زمامداران و پادشاهان چه آثاری در زندگی انسان ها به وجود می آورد؟

Continue reading “مناظرات ـ ۱۰ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۹ (مناظرات آسمانی)

147802_494

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با آدم و انسانها و ملائکه و ابلیس

بخش دوم

کلیات

*تمایل آدم و همسرش به حضور در عالم ملکوت و تبدیل شدن به مَلَک (فرشته)

* شیطان از چه راهی توانست آدم- علیه السلام- را بفرید؟

* علت فریب خوردن آدم- علیه السلام- با یکی از علل آن صداقت او بود!

*آدم- علیه السلام- تصوّر نمی‌کرد که موجودی بتواند نسبت به الله سوگند دروغی یاد کند!

 *تمایل شدید به تعالی و ارتقاء به سوی کمالات موجب غفلتی در آدم- علیه السلام- شد!

 *چگونه آدم- علیه السلام- توصیه پروردگارش را درباره ابلیس فراموش یا ترک کرد؟

* کمالات وجودی انسان و خواص ارزشمند روحی او امکان دارد عامل گرفتاری ها و خسران و زیان های عظیمی شود.

* نیاز مستمر انسان به آموزش از طرف خدا و انجام دستورات و سفارشات او.

*تزیین اشیاء موجود در زمین و زندگی زمینی از طرف خدای سبحان.

Continue reading “مناظرات ـ ۹ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات- ۸ (مناظرات آسمانی)

147802_494مناظره و گفتگوی خدای سبحان با آدم و انسانها و ملائکه و ابلیس

بخش اول

کلیات

* دستور خدای سبحان به آدم ـ علیه السلام ـ جهت سکونت او و همسرش در بهشت

* عتاب خدای سبحان به آدم ـ علیه السلام ـ و همسرش

* اخراج آدم ـ علیه السلام ـ و همسرش از بهشت

* توبه آدم ـ علیه السلام ـ و توبه خدای سبحان بر او

* دشمن بسیار خطرناک انسان و غفلت انسان از دشمنی او و نزدیک شدن به او

* علت تنگی معیشت انسان

* هدایت آدم ـ علیه السلام ـ و همسرش و فرزندان آنها از طرف خدا

* هشدارهای خدا برای فرزندان آدم ـ علیه السلام ـ در ضمن نقل داستان زندگی او

Continue reading “مناظرات- ۸ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات – ۷ (مناظرات آسمانی)

147802_494مناظره و گفتگوی خدای سبحان با ابلیس

بخش پنجم

در بخش قبلی نظریه ابلیس (شیطان) درباره آدم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاصل بحث این بود که ابلیس مثل ملائکه نمی‌توانست حقیقت وجود آدم و بطور کلی انسان و همه کمالات این موجود را شناسائی کند و علم او نسبت به انسان محدود به خواص ماده خلقتی او بود و او از خواص و عظمت روحی که خدای سبحان در انسان دمید بی خبر بود! همان روحی که ذات قدوس الله آن را با عنایت خاصی آفرید و به خود نسبت داد. 

پنجم: مشکلی که از رفتار ابلیس به وجود آمد از ناحیه این نوع جهل نبود! چون ملائکه هم فاقد علم مناسب برای شناسائی عظمت روح انسانی و کمالات آن بودند، اما آنها دچار مشکلی نشدند و در مقام اطاعت مخلصانه از پروردگارشان به آدم سجده کردند و حالت عبودیّت خالص و کامل از آنها ظهور کرد و بعد از آن خدای سبحان عظمت و کمالات روح انسانی را به آنها معرفی کرد و آنها حقیقت وجود انسان و روح دمیده شده در او را شناختند! و آنها در این امتحان الهی بطور کامل موفق بودند.

Continue reading “مناظرات – ۷ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات – ۶ (مناظرات آسمانی)

147802_494مناظره و گفتگوی خدای سبحان با ابلیس

بخش چهارم

بررسی نظریه شیطان درباره انسان

 بعد از توضیحات مذکور در بخش قبلی، نظریه شیطان را درباره انسان و وجود خودش از نظر علمی و فلسفی و عقیدتی و قرآنی بررسی می‌کنیم و حاصل آن را به صورت چند نکته ذکر می‌کنیم:

 یکم: ارزش حقیقی اشیاء به چند عامل ارتباط دارد و فقط یکی از آنها مربوط است به ماده ای که یک شئ از آن به وجود آمده و میزان آن، حتی اگر یک شئ صرفاً جنبه مادی داشته باشد. بعنوان مثال: اگر یک قطعه طلا که چیزی از آن نساخته‌ اند با هم وزن آن نقره به همان صورت با یکدیگر سنجیده شوند، طبعاً قیمت آن دو قطعه یکسان نخواهد بود. یعنی نمی‌شود گفت که هر دو قطعه نوعی فلز می باشند و از معدنی استخراج شده اند. بلکه در ارزیابی و قیمت ‌گذاری اشیاء عوامل دیگری دخالت دارد، مثل کارائی و میزان نیاز انسانها به یک شئ و میزان موجود بودن آن در طبیعت و یا در یک منطقه معین.

Continue reading “مناظرات – ۶ (مناظرات آسمانی)” »