Category: مناظرات

مناظرات – ۲۰ (مناظرات آسمانی)

راه ها و روش های شیطان برای غارت اموال انسانها

بخش دوم

کلیات

* هیچ عقل سالمی در اصل غصب اموال دیگران را نمی‌پسندد.

* چرا بعضی از اعمال رذیلانه در بین عده‌ای از انسانها رواج می‌یابد، با وجود منفور بودن آنها؟!

* چرا بعضی از اعمال معین مورد علاقه گروهی از انسانها در نظر گروهی دیگر نفرت انگیز و رذیلانه تلقّی می‌شود؟!

* چرا بعضی از انسانها برای بدست آوردن مال بی ارزش و اندکی حتی جان خود را از دست می دهند؟!

* چرا بعضی از انسان ها بعد از رسیدن به خواسته هائی که برای آنها بسیار مطلوب است پشیمان می شوند!!

* ارزش حقیقی و ارزش توهّمی اشیاء و اعمال.

* دیدگاه‌های مختلف و متضاد انسان‌ها نسبت به اشیاء و اعمال معین.

* دیدگاه های ثابت و متغیّر عده ای از انسان‌ها نسبت به بعضی از اشیاء.

* ارزش یک سکه طلا و یک شئ نفیس در نظر یک تبهکار یا انسان متعالی و بزرگوار و شریف! Continue reading “مناظرات – ۲۰ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۱۹ ( مناظرات آسمانی )

بخش اول

کلیات

* مشارکت شیطان در اموال انسانها.

* شیطان از مشارکت در اموال عده‌ای از انسان ها منصرف می‌شود.

* اموال چه کسانی از دستبرد شیطان مصون می ماند؟

* سهم شیطان در اموال انسانها چه مقدار است؟!

* پیروان شیطان چه مقدار از اموال خود را در اختیار خود دارند؟

* دخالت شیطان در منابع کسب مال انسان‌ها.

* دخالت شیطان در جریان هزینه کردن اموال انسان ها.

* مال و دارائی در چه صورتی برای صاحبانش سود آور و لذت بخش خواهد بود؟!

* غارت اموال انسان ها بین همدیگر و از طریق افراد انسانی.

* غارت اموال انسان‌ها از طرف حکومت ها و امراء و زمامداران.

* فطرت انسان‌ها با غارت اموال دیگران و تصاحب آنها در اصل مخالف است! Continue reading “مناظرات ـ ۱۹ ( مناظرات آسمانی )” »

مناظرات ـ ۱۸ ( مناظرات آسمانی )

کلیات

* نتایج غفلت انسان ها از موضوع مشارکت شیطان در زندگی آنها.

* لوازم اصلی مورد نیاز انسان ها یا مواد اولیه و اصلی آنها بطور فراوان در فضای زندگی آنها قرار دارد.

* انسان ها در اصل می‌توانند در فضای زندگی سالم اشیاء مورد نیاز و خواست خود را با سهولت بدست آورند.

* اغلب انسان‌ها و اکثریت آنها می‌توانند علاوه بر خود، برای عده دیگری مثل افراد خانواده خود امکانات رفاهی فراهم کنند.

 چرا تهیه مسکن در زندگی امروزی با این همه مشکلات همراه شده است؟!

 مشکل اصلی زندگی انسان ها چیست و چرا عده‌ای از آنها مبتلا به دردها و رنج ها و مشقّت ها و محرومیت ها هستند؟!

* چرا حتی صاحبان مال و ثروت زیاد هم غالباً آسایش و راحتی مورد نیاز خود را ندارند؟

* آیا هزینه‌ها و قیمت اشیاء مورد نیاز انسانها با ارزش حقیقی آن اشیاء هماهنگ و متناسب است؟! Continue reading “مناظرات ـ ۱۸ ( مناظرات آسمانی )” »

مناظرات ـ ۱۷ ( مناظرات آسمانی )

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسانها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

*کسب مال غالباً و در زندگی اکثر انسان ها مهمترین فعالیت روزمره آن ها می باشد.

*انسان ها ضروری ترین امور زندگی خود را تحت الشعاع کسب مال و اشتغال به آن قرار می دهند.

*انسان ها از ناحیه اهمال و غفلت خود درباره امور ضروری زندگی و اشتغال کامل به کسب مال دچار آسیب ها و زیان های زیادی می شوند.

*محور این مباحث، حرص انسان ها برای کسب مال و ازدیاد آن و انتقاد از این نوع رفتارها نیست.

*چرا انسان ها از طریق غارت اموال دیگران و تضییع حقوق آن ها می خواهند به خواسته های خود برسند؟!

*چگونه انسان راضی می شود که اموال او در اختیار دشمنانش قرار بگیرد؟!

*غصب اموال انسان ها و بخشیدن آن به دیگران و بالخصوص دشمنان و مخالفان.

*قتل عام کشاورزان شوروی از طرف حکومت کمونیستی آن کشوز.

*قتل عام های ده ها میلیونی مردم از طرف حکومت های کمونیستی شوروی و چین.

*ریشه های اصلی جنگ های زمان ما تولید و فروش سلاح و رسیدن کشورهای قدرتمند به سود مالی زیاد است. Continue reading “مناظرات ـ ۱۷ ( مناظرات آسمانی )” »

مناظرات ـ ۱۶ ( مناظرات آسمانی )

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسانها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

*معنی دقیق و تفصیلی ولایت شیطان.

*عاقبت کسانی که شیطان را ولی خود می گیرند.

* معنای حق بودن وعده خدا.

*اجر و پاداش عظیم کسانی که راه زندگی را با هدایت الهیه طی می کنند.

* علم به اینکه شیطان دشمن انسان ها است به تنهائی برای نجات از شرور او کافی نیست.

*انسان ها جهت مقابله با شیطان و نجات از کیدهای او چه تدبیری باید به کار ببرند؟

*اقوام و ملل مختلف جهت دفاع از حیات و حقوق خود در مقابل دشمنان هزینه زیادی را متحمّل می شوند.

*ارتباط دو عامل فریب انسان ها با یکدیگر.

*شیطان از چه راه هائی انسان ها را می فریبد؟ Continue reading “مناظرات ـ ۱۶ ( مناظرات آسمانی )” »