Category: مناظرات

مناظرات ـ ۱۷ ( مناظرات آسمانی )

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسانها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

*کسب مال غالباً و در زندگی اکثر انسان ها مهمترین فعالیت روزمره آن ها می باشد.

*انسان ها ضروری ترین امور زندگی خود را تحت الشعاع کسب مال و اشتغال به آن قرار می دهند.

*انسان ها از ناحیه اهمال و غفلت خود درباره امور ضروری زندگی و اشتغال کامل به کسب مال دچار آسیب ها و زیان های زیادی می شوند.

*محور این مباحث، حرص انسان ها برای کسب مال و ازدیاد آن و انتقاد از این نوع رفتارها نیست.

*چرا انسان ها از طریق غارت اموال دیگران و تضییع حقوق آن ها می خواهند به خواسته های خود برسند؟!

*چگونه انسان راضی می شود که اموال او در اختیار دشمنانش قرار بگیرد؟!

*غصب اموال انسان ها و بخشیدن آن به دیگران و بالخصوص دشمنان و مخالفان.

*قتل عام کشاورزان شوروی از طرف حکومت کمونیستی آن کشوز.

*قتل عام های ده ها میلیونی مردم از طرف حکومت های کمونیستی شوروی و چین.

*ریشه های اصلی جنگ های زمان ما تولید و فروش سلاح و رسیدن کشورهای قدرتمند به سود مالی زیاد است. Continue reading “مناظرات ـ ۱۷ ( مناظرات آسمانی )” »

مناظرات ـ ۱۶ ( مناظرات آسمانی )

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسانها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

*معنی دقیق و تفصیلی ولایت شیطان.

*عاقبت کسانی که شیطان را ولی خود می گیرند.

* معنای حق بودن وعده خدا.

*اجر و پاداش عظیم کسانی که راه زندگی را با هدایت الهیه طی می کنند.

* علم به اینکه شیطان دشمن انسان ها است به تنهائی برای نجات از شرور او کافی نیست.

*انسان ها جهت مقابله با شیطان و نجات از کیدهای او چه تدبیری باید به کار ببرند؟

*اقوام و ملل مختلف جهت دفاع از حیات و حقوق خود در مقابل دشمنان هزینه زیادی را متحمّل می شوند.

*ارتباط دو عامل فریب انسان ها با یکدیگر.

*شیطان از چه راه هائی انسان ها را می فریبد؟ Continue reading “مناظرات ـ ۱۶ ( مناظرات آسمانی )” »

مناظرات ـ ۱۵ (مناظرات آسمانی)

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسان ها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

* چرا خدای سبحان ابلیس را وقت تمرّد و نافرمانی از بین نبرد و بلکه به او مهلت داد؟!

* اگر خدای حکیم علیم انسان‌ها را به محض تخلّف و ارتکاب گناه مجازات می‌کرد چه وضعیتی پیش می‌آمد؟!

* لازمه داشتن اختیار امکان تخلّف برای صاحبان آن است!

* هدایت جانداران دیگر غیر از انسان از طریق «وحی غریزی» انجام می‌گیرد.

* جانداران دیگر غیر از انسان از طریق وحی غریزی به طرف غذا و آب و محل زندگی و اختفاء خود هدایت می‌شوند.

* هدایت انسان از طریق وجود غرائز او در محدوده کوچکی انجام می‌گیرد مثل عمل تنفّس و تمایل به خوردن غذا و نوشیدن آب .

* عمده جهات هدایت انسان به سوی مقاصد حیات از طریق آموزش های خدا توسط پیامبران تحقّق می‌یابد.

* خدای سبحان از ناحیه رحمت واسعه و رأفت مستمر و بی انتهای خود، بندگانش را به محض یک یا چند مورد تخلّف بلافاصله مجازات نمی‌کند.

* ابلیس قبلاً به درجاتی از تعالی رسیده بود و در ردیف و مقام ملائکه قرار داشت یا به مَلَک تبدیل شده بود. Continue reading “مناظرات ـ ۱۵ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۱۴ (مناظرات آسمانی)

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسان ها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

مباحث این سلسله مقالات در شماره قبلی منتهی  شد  به توضیح این مطلب بسیار مهم که «امر» خدای سبحان به ابلیس درباره فریب دادن انسان ها، یک «امر تکوینی» بود و همچنین امر او به ابلیس که در اموال و اولاد انسان‌ها با آنها مشارکت کند. و همچنین گفته شد که درخواست مهلت ابلیس و پذیرش آن درخواست از طرف پروردگار عالمیان هم از نوع همان «امر» بود و می‌شود گفت تقاضا و درخواست و پذیرش آن درخواست هم نوعی جهت تکوینی داشت و یا حداقل از نوع متعارف و متداول بین انسانها یعنی نوع شناخته شده، برای آنها نبود! و همچنین معنی امر تکوینی توضیح داده شد و در این بخش و ادامه آن بحث عرض می‌کنیم که: حداقل دو تا احتمال در اینجا وجود دارد یکی اینکه: آن درخواست و پذیرش و بطور کلی آن بحث و گفتگو از نوع عادی و متعارف بوده و ابلیس از پروردگار عالمیان- عزّوجلّ- درخواستی کرده و او هم آن درخواست و تقاضا را به هر علت و حکمتی پذیرفته و به او مهلت داده است. Continue reading “مناظرات ـ ۱۴ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۱۳ (مناظرات آسمانی)

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسان ها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

* جهت دیگری از مناظرات بین خدای سبحان و ملائکه و ابلیس و فرزندان آدم (علیه السلام).

* هشدار خدا برای انسان ها درباره شیطان و عداوت او.

* شیطان ولی کسانی خواهد بود که ایمان نمی آورند.

* انسان ها نسبت به شیطان فریبکار چه موضعی باید اتخاذ کنند؟

* آیا شیطان قبل از آنکه از مهلت دادن خدای سبحان مطّلع شود، اراده خود را برای فریب انسان ها اظهار کرد؟!

* چرا خدای سبحان به شیطان مهلت داد تا بنده های او را بفریبد و به جهنم بکشاند؟!

* امر خدای سبحان به شیطان جهت فریفتن انسان ها چه نوع امری بود؟

* خدای سبحان هرگز امر به زشتی ها و گناهان نمی کند.

* مراد از امر تکوینی و امر تشریعی چیست؟!

* عاقبت مطلوب و دلپذیر کسانی که از خدا و رسولش اطاعت می کنند. Continue reading “مناظرات ـ ۱۳ (مناظرات آسمانی)” »