Category: مناظرات

مناظرات ـ ۱۵ (مناظرات آسمانی)

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسان ها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

* چرا خدای سبحان ابلیس را وقت تمرّد و نافرمانی از بین نبرد و بلکه به او مهلت داد؟!

* اگر خدای حکیم علیم انسان‌ها را به محض تخلّف و ارتکاب گناه مجازات می‌کرد چه وضعیتی پیش می‌آمد؟!

* لازمه داشتن اختیار امکان تخلّف برای صاحبان آن است!

* هدایت جانداران دیگر غیر از انسان از طریق «وحی غریزی» انجام می‌گیرد.

* جانداران دیگر غیر از انسان از طریق وحی غریزی به طرف غذا و آب و محل زندگی و اختفاء خود هدایت می‌شوند.

* هدایت انسان از طریق وجود غرائز او در محدوده کوچکی انجام می‌گیرد مثل عمل تنفّس و تمایل به خوردن غذا و نوشیدن آب .

* عمده جهات هدایت انسان به سوی مقاصد حیات از طریق آموزش های خدا توسط پیامبران تحقّق می‌یابد.

* خدای سبحان از ناحیه رحمت واسعه و رأفت مستمر و بی انتهای خود، بندگانش را به محض یک یا چند مورد تخلّف بلافاصله مجازات نمی‌کند.

* ابلیس قبلاً به درجاتی از تعالی رسیده بود و در ردیف و مقام ملائکه قرار داشت یا به مَلَک تبدیل شده بود. Continue reading “مناظرات ـ ۱۵ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۱۴ (مناظرات آسمانی)

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسان ها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

مباحث این سلسله مقالات در شماره قبلی منتهی  شد  به توضیح این مطلب بسیار مهم که «امر» خدای سبحان به ابلیس درباره فریب دادن انسان ها، یک «امر تکوینی» بود و همچنین امر او به ابلیس که در اموال و اولاد انسان‌ها با آنها مشارکت کند. و همچنین گفته شد که درخواست مهلت ابلیس و پذیرش آن درخواست از طرف پروردگار عالمیان هم از نوع همان «امر» بود و می‌شود گفت تقاضا و درخواست و پذیرش آن درخواست هم نوعی جهت تکوینی داشت و یا حداقل از نوع متعارف و متداول بین انسانها یعنی نوع شناخته شده، برای آنها نبود! و همچنین معنی امر تکوینی توضیح داده شد و در این بخش و ادامه آن بحث عرض می‌کنیم که: حداقل دو تا احتمال در اینجا وجود دارد یکی اینکه: آن درخواست و پذیرش و بطور کلی آن بحث و گفتگو از نوع عادی و متعارف بوده و ابلیس از پروردگار عالمیان- عزّوجلّ- درخواستی کرده و او هم آن درخواست و تقاضا را به هر علت و حکمتی پذیرفته و به او مهلت داده است. Continue reading “مناظرات ـ ۱۴ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۱۳ (مناظرات آسمانی)

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسان ها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

* جهت دیگری از مناظرات بین خدای سبحان و ملائکه و ابلیس و فرزندان آدم (علیه السلام).

* هشدار خدا برای انسان ها درباره شیطان و عداوت او.

* شیطان ولی کسانی خواهد بود که ایمان نمی آورند.

* انسان ها نسبت به شیطان فریبکار چه موضعی باید اتخاذ کنند؟

* آیا شیطان قبل از آنکه از مهلت دادن خدای سبحان مطّلع شود، اراده خود را برای فریب انسان ها اظهار کرد؟!

* چرا خدای سبحان به شیطان مهلت داد تا بنده های او را بفریبد و به جهنم بکشاند؟!

* امر خدای سبحان به شیطان جهت فریفتن انسان ها چه نوع امری بود؟

* خدای سبحان هرگز امر به زشتی ها و گناهان نمی کند.

* مراد از امر تکوینی و امر تشریعی چیست؟!

* عاقبت مطلوب و دلپذیر کسانی که از خدا و رسولش اطاعت می کنند. Continue reading “مناظرات ـ ۱۳ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۱۲ (مناظرات آسمانی)

147802_494مناظره و گفتگوی خدای سبحان با آدم- علیه السلام- و انسان ها و ملائکه و ابلیس

بخش پنجم

کلیات

* هر دارائی و کمالی اگر در مسیر نادرست و ناشناخته ای به کار بسته شود امکان دارد منشأ خسارت ها و تباهی ها شود.

* در چه صورتی کمالات وجودی انسان و ارزش های روحی او ممکن است سبب خسران ها و تباهیها شود.

* سرعت سیر در بیراهه موجب دوری بیشتر از جاده اصلی و حقیقی و مقصد مطلوب می شود.

* کلامی از امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره سرعت سیر در بیراهه.

* صِرف داشتن قوای وجودی ارزشمند و برتریهای عطا شده به انسان، عامل نجات او از خطرات و سبب آسایش و رفاه او نخواهد شد.

* حضرت آدم ـ علیه السلام ـ و همسرش با خوردن از شجره ممنوعه استعداد زندگی در آن بهشت را از دست دادند.

* اخراج آدم ـ علیه السلام ـ و همسرش از بهشت نتیجه طبیعی عمل آنها بود.

* لازم نیست تصور شود که دستور اخراج از بهشت از نوع دستورات تشریعی متعارف بود.

Continue reading “مناظرات ـ ۱۲ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۱۱ (مناظرات آسمانی)

147802_494مناظره و گفتگوی خدای سبحان با آدم- علیه السلام- و انسان ها و ملائکه و ابلیس

بخش چهارم

کلیات

* اخراج آدم- علیه السلام- و همسرش از بهشت نتیجه طبیعی و قطعی و قهری رفتار آنها بود.

* آثار اجتناب ناپذیر غفلت آدم و همسرش از سفارش خدا و خوردن از شجره ممنوعه.

 * یکی از عوامل فریب خوردن آدم- علیه السلام- از شیطان صداقت او بود.

* آیا نظام حاکم بر زندگی انسان اجباری و قهری است، یا مورد رضایت انسان ها؟

 * آیا انسان ها نسبت به خلقت خود رضایت داشتند؟

* آیا در خلقت انسان با او مشاوره ای انجام گرفته و رضایت او حاصل شده است؟!

* علت و سبب عدم رضایت عده ای از انسان ها از زندگی و خلقت خود کدام است؟!

* اگر از مردم دنیا و یا یک جامعه درباره رضایت آن ها از خلقت و وجود خود نظرخواهی کنند، آنها چه پاسخی خواهند داد؟!

Continue reading “مناظرات ـ ۱۱ (مناظرات آسمانی)” »