Category: فلسفی

۲۶۹-انسان دارای چند روح است؟!

images

سؤال: سؤال اینجانب در خصوص نفس انسان و تعداد آن می باشد به این صورت که مثلاً انسان کافر فاقد «نفس مطمئنّه» می باشد. یا آن نفس را دارد ولی ضعیف است، یا نفس انسانی از ابتداء در همه وجود دارد یا در اثر اعمالی که انجام می دهد، نفس مطمئنّه تشکیل می شود. یا انسان مؤمن از همان روز اول این نفس با همان کیفیت دارا هست یا بعداً به واسطه اعمال انسان این نفس تشکیل می گردد؟

بخش اول

پاسخ:

کلیات:

*آیا نفس و روح هر دو یک حقیقت هستند یا نفس غیر از روح است؟!

* روح های پنچ گانه ای که خداوند در پیامبران قرار داده است.

*از نظر فلاسفه علم النفس سه نوع نفس در انسان وجود دارد و آنها عبارتند از نفس نباتی، نفس جانداری (حیوانی) نفس انسانی

*حیات جانداری و حیات انسانی و اختلاط آنها در انسان

*اشتراکات و تفاوت های زندگی جاندارن با انسانها

* چرا راهی را که فرزند انسان در ده سال یا پانزده سال طی می کند، بچه آهو و گوسفند در مدت یکسال از آن عبور می کند.

*در وجود انسان تمایلاتی قرار دارد که لازمه زندگی خاص آنها است و تمایلاتی که بین انسان و سایر جانداران مشترک است.

Continue reading “۲۶۹-انسان دارای چند روح است؟!” »

۲۶۷ ـ تأثیرات رفتارهای مردان در موضوع بی حجابی عده ای از زنان!

کلیات 13920428105236537855244

*نقش  تأثیرات رفتارهای مردان در شیوع بی حجابی بین زنان

* ارزش های وجودی و مطلوبیت زنان فواید و آثار ارزشمندی برای مردان دارد

*زنهابا بی حجابی و رفتارهای نامناسب ارزش های حقیقی خود را در نظر مردان هم از دست می دهند

* در رأس ارزش های وجود زنان، عواطف انسانی و محبت و وفاداری به همسر قرار دارد.

*جمال و زیبائی زن یکی از نعمت های پروردگار عالمیان به خود جنس زن و همچنین به مردان است.

*بی حجابی زنان و رفتارهای نامناسب آنها این نعمت عظیم خداوند را به نقمت و بلا تبدیل می کند.

*در اثر شیوع بی حجابی ارزش های وجودی زن در جامعه ضایع می شود.

Continue reading “۲۶۷ ـ تأثیرات رفتارهای مردان در موضوع بی حجابی عده ای از زنان!” »

۲۶۶ ـ آثار و نتایج حجاب برای دختران و نقش آن در موضوع ازدواج و طلاق

کلیات13920428105236537855244

*در صورت شیوع بی حجابی ارزش های حقیقی زن مثل وفاداری به همسر و مقام مقدس مادری و حتی زیبائی های او غالباً مورد بی اعتنائی همسرش قرار خواهد گرفت.

*نقش حجاب در زندگی دختران و جریان ازدواج آنها

*علت علاقه به حجابی در بانوانی که ازدواج کرده اند و دارای همسر و فرزند هستند، چیست؟!

* علل ومحرک های بی حجابی در دخترانی که ازدواج نکرده اند.

*بی اعتنائی به احکام دینی از ناحیه نارضایتی از جامعه و رفتارهای بعضی از انسانها.

*بعضی از مردان با داشتن همسر صالحه و بسیار ممتاز، به زن های بی ارزش تر علاقمند می شوند.

*آثار و نتایج بی حجابی در دختران قبل از ازدواج

Continue reading “۲۶۶ ـ آثار و نتایج حجاب برای دختران و نقش آن در موضوع ازدواج و طلاق” »

۲۵۳-آیا روح طبیعی (جانداری) انسان قابل تربیت است؟!

imagesسؤال: نفس حیوانی یا همان «نفس اماره» را چگونه می شود تربیت کرد، آیا این نفس اماره تربیت شدنی است؟ البته تربیتش در سطح انسان های عادی نه انسان های متعالی  

پاسخ:

کلیات

*آیا نفس انسان همان روح است یا حقیقت دیگری است؟!

* نظر فلاسفه علم النفس در مورد نفس و روح انسان.

*به وجود شریف پیامبران و امامان ـ علیهم السلام ـ پنج نوع روح عطا شده است و آنها عبارتند از : روح القدوس، روح الایمان، روح الحیاة، روح القوة، و روح الشهوة

*روح القدوس، از بین انسانها اختصاص به پیامبران و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ دارد

*در آیات قرآن سه نوع نفس برای انسان ها ذکر شده و آنها عبارتند از:نفس امارة بالسّوء ، نفس لوّامه و نفس مطمئنه.

*چرا حضرت یوسف ـ علیه السلام ـ با وجود اثبات بی گناهی خود و وقتی مورد تکریم پادشاه و عموم مردم قرار گرفت گفت: من نفس خود را تبرئه نمی کنم .

Continue reading “۲۵۳-آیا روح طبیعی (جانداری) انسان قابل تربیت است؟!” »

۲۳۳ـ عقلاء و دین داران چه نسبتی باهم دارند؟!

IMG14005325سؤال: اگر عقل دین را تأیید می کند چرا همه عاقل ها دین دار نیستند؟!

پاسخ:

کلیات

*عقل و دین هر دو دارای منشأ واحدی هستند و هر دو برای نشان دادن راه زندگی و هدایت انسان ها به طرف مقصد آفرینش به وجود آمده اند.

*وجود «قوّه عقل» در انسان ها از ناحیه غذا خوردن و آب نوشیدن و تنفس نیست، چون جانداران دیگر هم غذا و آب و اکسیژن مصرف می کنند، ولی دارای قوه عقل نیستند.

*در احادیث دینی قوه عقل «حجت باطنی» خداوند بر انسان ها محسوب می شود. یعنی عقل پیامبر باطنی است.

*عقل انسان امکان دارد از ناحیه عواملی دچار آسیب شود، در نتیجه کارائی و قدرت خود را موقتاً یا به طور دائم از دست بدهد.

Continue reading “۲۳۳ـ عقلاء و دین داران چه نسبتی باهم دارند؟!” »