Category: کلام ایّام

کلام ایام ـ ۲۸۹، جوائز خدا در شب و روز عید فطر

636950721500809822

کلیات

*جوایز پروردگار عالمیان در شب و روز عید فطر

*ارزش جوائز خدا برای روزه داران

*هدایت عمومی قرآن برای انسانها

*هدایت اختصاصی قرآن برای متقین

* کسانیکه نمی توانند روزه بگیرند محرومیت خود را چگونه جبران کنند؟!

*کلامی از رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ درباره عید فطر *جوائز خدا به روزه داران.

* شب و روز عید فطر، شب و روز جوائز نامیده شده است.

*منظور از رزق «بغیر حساب» چیست؟

Continue reading “کلام ایام ـ ۲۸۹، جوائز خدا در شب و روز عید فطر” »

کلام ایام- ۲۸۸، ماه رمضان و رحمت و برکات بی پایان

ماه-رمضان-مبارکبخش نهم

کلیات

* موضوع حفظ  زبان در اخلاق دینی و حکمت آن

* اعضای بدن انسان و قوای وجودی او لوازم و ابزارهائی هستند که برای رسیدن به مقصد اصلی حیات باید بکار گرفته شوند.

* وسائل و ابزارهای روح انسان در صورت غفلت او، به عوامل نقمت ها و بلاها تبدیل خواهد شد.

* نعمت زبان و قدرت تکلّم و مشکلات کسانی که فاقد آن هستند.

 *نقش گریه در زندگی نوزاد و کودک انسان

*وقتی نعمت زبان و قدرت تکلّم تبدیل به عوامل و اسباب بلاها و گرفتاری ها می شوند.

 *انواع ممنوعیت ها برای تکلّم در جوامع مختلف

 *اعراض از لغویات از کمالات اخلاقی مؤمنان حقیقی می باشد.

 *مجازات های قانونی در جوامع مختلف برای گفتن سخنان ممنوع

*ممنوعیت های قانونی و ممنوعیت های اخلاقی در جوامع انسانی

Continue reading “کلام ایام- ۲۸۸، ماه رمضان و رحمت و برکات بی پایان” »

کلام ایام ـ ۲۸۷، ماه رمضان و رحمت و برکات بی پایان

ماه-رمضان-مبارکبخش هشتم

کلیات

*ارتباط شب قدر با شخصیت و موقعیت حجت های پروردگار عالمیان

*موضوع استجابت دعاها در ماه رمضان

*محورهای اصلی اعمال ماه رمضان عبارتنداز: روزه ، دعاهای زیاد، تلاوت قرآن زیاد،

*استقبال از شب قدر همراه ملائکه

*دعا برای توفیق روزه گرفتن

*دعا برای توفیق تلاوت قرآن

*از جمله شرایط استجابت دعا داشتن نیت های صادقه و قلوب طاهره وقت دعا کردن است.

Continue reading “کلام ایام ـ ۲۸۷، ماه رمضان و رحمت و برکات بی پایان” »

کلام ایام ـ ۲۸۶ ، استقبال از شب قدر همراه ملائکه

2122722

کلیات

بخش دوم

*علت عدم تعیین دقیق شب قدر و عدم تصریح به آن در آیات قرآن و احادیث 

* دررأس فضائل و عظمت شب قدر و خیریت فوق عادی آن جریان نزول قرآن قرار دارد.

* دو موضوع محوری در آیات سوره قدر و آیات اول سوره دخان

*آیا در آیات سوره قدر و آیات اول سوره دخان «شب قدر» مورد تکریم و تعظیم قرار گرفته است یا«نزول قرآن» ؟

*ارتباط فضائل شب قدر به فضائل قرآن مجید.

مراد از نازل کردن قرآن در شب قدر از طرف خدا نزول دفعی و مجموع آن است نه نزول تدریجی

*در قرآن مجید علوم و معارف بی پایانی با تنظیمی از قدرت خدا قرار گرفته است.

Continue reading “کلام ایام ـ ۲۸۶ ، استقبال از شب قدر همراه ملائکه” »

کلام ایام- ۲۸۵، استقبال از شب قدر همراه ملائکه

2122722

بخش اول

کلیات

*شب  قدر به احتمال بسیار قوی شب بیست و یکم یا بیست و سوم و به احتمال قریب به یقین شب بیست و سوم ماه رمضان می باشد.

*در کلام خدا یعنی آیات قرآن مجید برای شب قدر جلالت و موقعیت بسیار رفیع و عظمت خاص فوق عادی ذکر شده است.

*عبارت «ما ادریک» در قرآن مجید درباره چه موضوعاتی به کار رفته است؟

*در شب قدر خیریت و ارزشی وجود دارد که از مجموع ارزشهای حاصل شونده در هزار ماه بیشتر است!

*در شب قدر انسان می تواند به مرتبه ای از کمالات وجودی برسد که رسیدن به آن درجات، احتیاج به بیش از هزار ماه فعالیت در ایام دیگر دارد.

*جلوه هائی از قوانین تبدیل ارزش عادی یک شیء به صدها و هزاران برابر آن.

Continue reading “کلام ایام- ۲۸۵، استقبال از شب قدر همراه ملائکه” »