Tag: ابلیس

مناظرات ـ ۱۹ ( مناظرات آسمانی )

بخش اول

کلیات

* مشارکت شیطان در اموال انسانها.

* شیطان از مشارکت در اموال عده‌ای از انسان ها منصرف می‌شود.

* اموال چه کسانی از دستبرد شیطان مصون می ماند؟

* سهم شیطان در اموال انسانها چه مقدار است؟!

* پیروان شیطان چه مقدار از اموال خود را در اختیار خود دارند؟

* دخالت شیطان در منابع کسب مال انسان‌ها.

* دخالت شیطان در جریان هزینه کردن اموال انسان ها.

* مال و دارائی در چه صورتی برای صاحبانش سود آور و لذت بخش خواهد بود؟!

* غارت اموال انسان ها بین همدیگر و از طریق افراد انسانی.

* غارت اموال انسان‌ها از طرف حکومت ها و امراء و زمامداران.

* فطرت انسان‌ها با غارت اموال دیگران و تصاحب آنها در اصل مخالف است! Continue reading “مناظرات ـ ۱۹ ( مناظرات آسمانی )” »

۲۹۴- آیا اغواء خدا درباره شیطان قبل از صدور گناهان از طرف او بود؟!

پرسش: با سلام شیطان قبل از اغواء چه گناهی کرده بود که اغوایش مجازاتی باشد نه ابتدائی؟

پاسخ: این سؤال دیدگاهی است درباره سؤال- ۱۷۵ و پاسخ آن بطوریکه نویسنده محترم سؤال به آن اشاره کرده است! سؤال مورد نظر و عنوان آن به صورت ذیل بود:

۱۷۵- آیا خداوند شیطان را گمراه کرد؟!

 سؤال: خواهشمندیم توضیح بفرمائید منظور شیطان از اینکه مدعی است خداوند او را گمراه کرده است چیست؟! برای این سؤال پاسخی نوشته شد که ابتدای آن بصورت ذیل است:

 این موضوع یعنی «غوایت» شیطان محل بحث و گفتگوی زیادی بین مفسران قرآن است. ظاهراً مراد از «غوایت» شیطان خروج او از طریق سعادت یعنی اخراج او از مقامی است که در آن قرار داشت و هبوط او به زمین است. Continue reading “۲۹۴- آیا اغواء خدا درباره شیطان قبل از صدور گناهان از طرف او بود؟!” »

مناظرات ـ ۱۸ ( مناظرات آسمانی )

کلیات

* نتایج غفلت انسان ها از موضوع مشارکت شیطان در زندگی آنها.

* لوازم اصلی مورد نیاز انسان ها یا مواد اولیه و اصلی آنها بطور فراوان در فضای زندگی آنها قرار دارد.

* انسان ها در اصل می‌توانند در فضای زندگی سالم اشیاء مورد نیاز و خواست خود را با سهولت بدست آورند.

* اغلب انسان‌ها و اکثریت آنها می‌توانند علاوه بر خود، برای عده دیگری مثل افراد خانواده خود امکانات رفاهی فراهم کنند.

 چرا تهیه مسکن در زندگی امروزی با این همه مشکلات همراه شده است؟!

 مشکل اصلی زندگی انسان ها چیست و چرا عده‌ای از آنها مبتلا به دردها و رنج ها و مشقّت ها و محرومیت ها هستند؟!

* چرا حتی صاحبان مال و ثروت زیاد هم غالباً آسایش و راحتی مورد نیاز خود را ندارند؟

* آیا هزینه‌ها و قیمت اشیاء مورد نیاز انسانها با ارزش حقیقی آن اشیاء هماهنگ و متناسب است؟! Continue reading “مناظرات ـ ۱۸ ( مناظرات آسمانی )” »

مناظرات ـ ۱۵ (مناظرات آسمانی)

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسان ها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

* چرا خدای سبحان ابلیس را وقت تمرّد و نافرمانی از بین نبرد و بلکه به او مهلت داد؟!

* اگر خدای حکیم علیم انسان‌ها را به محض تخلّف و ارتکاب گناه مجازات می‌کرد چه وضعیتی پیش می‌آمد؟!

* لازمه داشتن اختیار امکان تخلّف برای صاحبان آن است!

* هدایت جانداران دیگر غیر از انسان از طریق «وحی غریزی» انجام می‌گیرد.

* جانداران دیگر غیر از انسان از طریق وحی غریزی به طرف غذا و آب و محل زندگی و اختفاء خود هدایت می‌شوند.

* هدایت انسان از طریق وجود غرائز او در محدوده کوچکی انجام می‌گیرد مثل عمل تنفّس و تمایل به خوردن غذا و نوشیدن آب .

* عمده جهات هدایت انسان به سوی مقاصد حیات از طریق آموزش های خدا توسط پیامبران تحقّق می‌یابد.

* خدای سبحان از ناحیه رحمت واسعه و رأفت مستمر و بی انتهای خود، بندگانش را به محض یک یا چند مورد تخلّف بلافاصله مجازات نمی‌کند.

* ابلیس قبلاً به درجاتی از تعالی رسیده بود و در ردیف و مقام ملائکه قرار داشت یا به مَلَک تبدیل شده بود. Continue reading “مناظرات ـ ۱۵ (مناظرات آسمانی)” »

مناظرات ـ ۱۳ (مناظرات آسمانی)

مناظره و گفتگوی خدای سبحان با انسان ها (بنی آدم) و ملائکه و ابلیس

کلیات

* جهت دیگری از مناظرات بین خدای سبحان و ملائکه و ابلیس و فرزندان آدم (علیه السلام).

* هشدار خدا برای انسان ها درباره شیطان و عداوت او.

* شیطان ولی کسانی خواهد بود که ایمان نمی آورند.

* انسان ها نسبت به شیطان فریبکار چه موضعی باید اتخاذ کنند؟

* آیا شیطان قبل از آنکه از مهلت دادن خدای سبحان مطّلع شود، اراده خود را برای فریب انسان ها اظهار کرد؟!

* چرا خدای سبحان به شیطان مهلت داد تا بنده های او را بفریبد و به جهنم بکشاند؟!

* امر خدای سبحان به شیطان جهت فریفتن انسان ها چه نوع امری بود؟

* خدای سبحان هرگز امر به زشتی ها و گناهان نمی کند.

* مراد از امر تکوینی و امر تشریعی چیست؟!

* عاقبت مطلوب و دلپذیر کسانی که از خدا و رسولش اطاعت می کنند. Continue reading “مناظرات ـ ۱۳ (مناظرات آسمانی)” »