Tag: روح انسانی

مناظرات – ۶ (مناظرات آسمانی)

147802_494مناظره و گفتگوی خدای سبحان با ابلیس

بخش چهارم

بررسی نظریه شیطان درباره انسان

 بعد از توضیحات مذکور در بخش قبلی، نظریه شیطان را درباره انسان و وجود خودش از نظر علمی و فلسفی و عقیدتی و قرآنی بررسی می‌کنیم و حاصل آن را به صورت چند نکته ذکر می‌کنیم:

 یکم: ارزش حقیقی اشیاء به چند عامل ارتباط دارد و فقط یکی از آنها مربوط است به ماده ای که یک شئ از آن به وجود آمده و میزان آن، حتی اگر یک شئ صرفاً جنبه مادی داشته باشد. بعنوان مثال: اگر یک قطعه طلا که چیزی از آن نساخته‌ اند با هم وزن آن نقره به همان صورت با یکدیگر سنجیده شوند، طبعاً قیمت آن دو قطعه یکسان نخواهد بود. یعنی نمی‌شود گفت که هر دو قطعه نوعی فلز می باشند و از معدنی استخراج شده اند. بلکه در ارزیابی و قیمت ‌گذاری اشیاء عوامل دیگری دخالت دارد، مثل کارائی و میزان نیاز انسانها به یک شئ و میزان موجود بودن آن در طبیعت و یا در یک منطقه معین.

Continue reading “مناظرات – ۶ (مناظرات آسمانی)” »

۲۶۹-انسان دارای چند روح است؟!

images

سؤال: سؤال اینجانب در خصوص نفس انسان و تعداد آن می باشد به این صورت که مثلاً انسان کافر فاقد «نفس مطمئنّه» می باشد. یا آن نفس را دارد ولی ضعیف است، یا نفس انسانی از ابتداء در همه وجود دارد یا در اثر اعمالی که انجام می دهد، نفس مطمئنّه تشکیل می شود. یا انسان مؤمن از همان روز اول این نفس با همان کیفیت دارا هست یا بعداً به واسطه اعمال انسان این نفس تشکیل می گردد؟

بخش اول

پاسخ:

کلیات:

*آیا نفس و روح هر دو یک حقیقت هستند یا نفس غیر از روح است؟!

* روح های پنچ گانه ای که خداوند در پیامبران قرار داده است.

*از نظر فلاسفه علم النفس سه نوع نفس در انسان وجود دارد و آنها عبارتند از نفس نباتی، نفس جانداری (حیوانی) نفس انسانی

*حیات جانداری و حیات انسانی و اختلاط آنها در انسان

*اشتراکات و تفاوت های زندگی جاندارن با انسانها

* چرا راهی را که فرزند انسان در ده سال یا پانزده سال طی می کند، بچه آهو و گوسفند در مدت یکسال از آن عبور می کند.

*در وجود انسان تمایلاتی قرار دارد که لازمه زندگی خاص آنها است و تمایلاتی که بین انسان و سایر جانداران مشترک است.

Continue reading “۲۶۹-انسان دارای چند روح است؟!” »

۹- آموزش های آسمانی

image_galleryتفسیر فاتحه الکتاب

۳ـ «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» معانی مفردات این آیه کریمه در تفسیر «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » نوشته شده، اما به توضیحی  در مورد آن احتیاج وجود دارد، و آن اینکه: این آیه در حقیقت تکرار بخشی از آیه « بسمله» نیست!  بلکه آیه جدیدی است و آوردن آن در این سوره  علت خاصی دارد. توضیح اینکه: آیه اول این سوره که اولین آیه سوره های قرآن است. بمنزله حصاری است که موضوعات هریک از سوره های قرآن از جمله سوره «حمد» را در خود جمع کرده است، و معانی آیات سوره ها و موضوعات آن ها  با در نظر گرفتن معانی این  آیه کامل می شود؛ اما دراین سوره رحمانیت و رحیمیت الله نیز یکی از موضو عات اصلی سوره است. و این تکرار نیست. مثل اینکه در یک ساختمان دیواری را به عنوان حصار ساختمان و محافظ آن بسازند، و در داخل ساختمان نیز  دیواری شبیه آن  به منظور دیگری ساخته باشد. مثل دیوار یکی از اطاقها، دیگر اینکه آیات قرآن کریم از یک نظر دارای دو معنا هستند. یکی معنائی است که بطور استقلالی و بدون ارتباط با آیات دیگر یک سوره و سوره های دیگر مورد نظر می باشد!

Continue reading “۹- آموزش های آسمانی” »