Tag: پاداش و مجازات حقیقی

۲۹۴- آیا اغواء خدا درباره شیطان قبل از صدور گناهان از طرف او بود؟!

پرسش: با سلام شیطان قبل از اغواء چه گناهی کرده بود که اغوایش مجازاتی باشد نه ابتدائی؟

پاسخ: این سؤال دیدگاهی است درباره سؤال- ۱۷۵ و پاسخ آن بطوریکه نویسنده محترم سؤال به آن اشاره کرده است! سؤال مورد نظر و عنوان آن به صورت ذیل بود:

۱۷۵- آیا خداوند شیطان را گمراه کرد؟!

 سؤال: خواهشمندیم توضیح بفرمائید منظور شیطان از اینکه مدعی است خداوند او را گمراه کرده است چیست؟! برای این سؤال پاسخی نوشته شد که ابتدای آن بصورت ذیل است:

 این موضوع یعنی «غوایت» شیطان محل بحث و گفتگوی زیادی بین مفسران قرآن است. ظاهراً مراد از «غوایت» شیطان خروج او از طریق سعادت یعنی اخراج او از مقامی است که در آن قرار داشت و هبوط او به زمین است. Continue reading “۲۹۴- آیا اغواء خدا درباره شیطان قبل از صدور گناهان از طرف او بود؟!” »

۲۷۹- آیا انسان ها قبل از روز قیامت وارد بهشت یا جهنم می شوند یا محل زندگی و اقامت آن ها در روز قیامت تعیین می شود؟!

jungle-1-800x500کلیات

* انسان ها چه زمانی وارد بهشت یا جهنم می شوند؟

* بهشت و جهنم در دو مرتبه و مرحله برای انسان ها تحقّق و ظهور خواهد یافت یکی در عالم برزخ و دومی در زمان قیامت کبری.

* اگر انسان ها در زمان رحلت وارد بهشت و جهنم می شوند پس حادثه قیامت و محاکمه انسان ها چه موقعیتی خواهد داشت؟!

* محاکمه روز قیامت و حوادث دیگر آن مثل محاکمه انسان ها در دادگاه های دنیا و حوادث دنیوی نخواهد بود.

* نباید روز قیامت را صِرفاً روز محاکمه انسان ها تلقّی کرد.

* محاکمه و محاسبه روز قیامت صورت و حالت حقیقی و طبیعی دارد نه قراردادی و از نوع آنچه در دادگاه های دنیوی متداول است.

* در روز قیامت انسان ها برای شروع دوره جدیدی از حیات خود محشور می شوند و حیات برزخی آن ها تبدیل به حیات اخروی می شود.

* مراد از «روز» درباره قیامت معنی عرفی این کلمه نمی باشد بلکه مراد دوره ای از زمان است که نسبت به بعضی از انسان ها صدها برابر عمر دنیوی آن ها خواهد بود.

Continue reading “۲۷۹- آیا انسان ها قبل از روز قیامت وارد بهشت یا جهنم می شوند یا محل زندگی و اقامت آن ها در روز قیامت تعیین می شود؟!” »

۹۷- تکلیف کسانی که با دین حقیقی آشنائی ندارند، چیست؟!

complete-religionسؤال: کسانی در کشورهای غیر مسلمان در خانواده ای مثلاً بودائی یا کمونیست به دنیا آمده اند و به روش و فرهنگ آن خانواده تربیت شده اند و هیچ اطّلاعی از ادیان دیگر ندارند، و نسبت به ادیان دیگر در جهل به سر می برند بالخصوص آن هائی که در زمان های سابق زندگی می کردند و وسائل ارتباطی امروزی وجود نداشت.

پاسخ: التزام انسان ها به قوانین و مقرّرات حاکم بر یک جامعه دو نوع اثر در زندگی آن ها خواهد داشت. یکی اثر قرار دادی، دیگر اثر طبیعی و حقیقی.

Continue reading “۹۷- تکلیف کسانی که با دین حقیقی آشنائی ندارند، چیست؟!” »

۶۵- آیا خداوند مهربان بنده های خود را مجازات می کند؟

indexسؤال:بعضی ها می گویند: خداوند عالم خود را «ارحم الراحمین» خوانده است یعنی مهربانترین مهربان ها. چطور می شود او به خاطر یک کار کوچک مثل این که چند تار موی سر یک دختر بیرون بماند می خواهد او را مجازات کند و دیگر این که می پرسند یک انسان در دنیا مثلاً ۵۰ سال گناه کرده است چطور می شود خداوند او را تا ابد در جهنّم مجازات کند یعنی آیا با عدالت خداوند سازگار است، شخصی را که مدت محدودی گناه کرده تا زمان نامحدود مجازات کند.

پاسخ: دیدگاهی که در این سؤال مطرح شده است مربوط است به مجازات های قرار دادی دنیوی و موضوع مجازات های خداوند موضوع دیگری است توضیح این که پاداش و مجازات از یک لحاظ به دو نوع تقسیم می شود و آن دو عبارتند از پاداش و مجازات قرار دادی و اعتباری، دیگر پاداش و مجازات حقیقی و طبیعی که به آن «اثر وضعی» هم گفته می شود.

Continue reading “۶۵- آیا خداوند مهربان بنده های خود را مجازات می کند؟” »