روش صحیح حفظ قرآن کریم (۸)

برنامه ی حفظ قرآن در شماره ی قبلی درآیه ی۴۰ از سوره ی نور متوقف شد و بقیه ی برنامه از اول سوره ی فرقان تا آیه ی۲۰ ادامه پیدا کرد.یعنی بنا به حکمتی که در شماره ی قبلی به آن اشاره شد، سوره ی نور به دو بخش تقسیم شد و حفظ بخش دوم به این شماره موکول گردید.از این شماره برنامه ی حفظ از آیه ی ۴۱ سوره ی نور شروع می شود و تا آخر سوره ی شعرا ادامه می یابد.

هفته ی اول بقیه ی سوره ی نور تا پایان آن حفظ شود و اگر حفظ این قسمت در یک هفته برای کسی به راحتی مقدور نشد، هفته ی دوم هم به این کار اختصاص یابد. قابل توجه است که بعضی از آیات این قسمت از سوره طولانی است، مثل آیات ۵۵ ، ۵۸ ،۶۱.در هنگام حفظ این آیات اگر حفظ ۵آیه (واحد در این برنامه) در یک روز براحتی مقدور نشد،می شود این واحد در دو روز حفظ شود.

اگر قسمت دوم سوره ی نور در یک هفته حفظ شد،دو روز اول هفته ی دوم را به تکرار این قسمت پرداخته شود و اگر حفظ این قسمت دریک هفته مقدور نشد،در دو روز اول هفته ی دوم این قسمت تکمیل شود.

از وسط هفته ی دوم حفظ سوره ی فرقان از آیه ی۲۱ شروع شود و هر روز ۵ آیه حفظ شود که در این صورت در طول ۱۲روز یعنی آخر هفته ی سوم به پایان خواهد رسید.

از هفته ی چهارم حفظ سوره ی شعرا که دارای ۲۳۷ آیه است آغاز می شود. آیات آن کوتاه است و با سهولت حفظ می شود.این سوره مشتمل بر داستان های تعدادی از پیامبران خداوند است و موضوعات آن اتصال و ارتباط آشکاری با یکدیگر دارد و از این جهت حفظ آیات آن با سهولت زیادی همراه است و بعضی ازآیات درآن چند بار تکرار شده است.با این اوصاف حفظ روزی ۱۰آیه یعنی۲واحد حفظ در آن به راحتی مقدور است. اما برای این هفته حفظ روزی ۵آیه توصیه می شود.تا اگر در قسمت های قبلی احیاناًًً مقداری ازبرنامه عقب افتاده باشد در این هفته (هفته ی چهارم) آن قسمت ها جبران شود.در این هفته تا۳۰ آیه از اول سوره ی شعرا حفظ شود.

هفته ی پنجم: در این هفته۵ آیه ازسوره ی شعرا حفظ شود و با برنامه ی هفته ی قبلی مجموعاً به ۸۰ آیه برسد، یعنی در چهار روز این هفته هر روز دو واحد حفظ در نظر گرفته شود، قابل توجه است که در تعیین آیات معین برای روزهای هفته در این برنامه غالباً روزهای جمعه جداگانه در نظر گرفته می شود و این روز عمدتاً برای تکرار بیشتر آیات و جبران قسمت های عقب افتاده اختصاص می یابد.

در سه هفته ی بعدی یعنی تا انتهای زمان تقریبی انتشار شماره ی بعدی نشریه هر هفته به همین صورت که گفته شد، ۵ آیه حفظ شود تا حفظ سوره ی شعرا در انتهای این مدت پایان یابد.

تطبیق آیات قرآنی با مناجات خمس عشره
بخوانید

تکرار سوره های قبلی

به طوری که در برنامه ی شماره ی قبلی ذکر شد سوره هایی که دربرنامه ی حفظ هر مرحله قرار می گیرند، لازم است در دفعات زیادی تکرار شوند و در مرتبه ی بعدی تکرار سوره هایی قرار می گیرد که اخیراً در برنامه ی حفظ قرار داشته است و بعد سوره هایی که از زمان حفظ آن ها مدت ها گذشته است، یعنی سوره هایی که مدت ها قبل حفظ شده است، نیاز به تکرار کمتری دارند. با این وصف در این قسمت ازبرنامه مثلاً در زمان اشتغال به حفظ سوره ی فرقان،آیات سوره ی نور لازم است در دفعات زیادی تکرار شود، و هنگام اشتغال به حفظ سوره ی شعرا آیات سوره ی نور و فرقان باید پی در پی تکرار شود،ولی سوره های حفظ شده در مرحله ی قبلی یعنی آیات سوره ی مؤمنون و آیات سوره ی نور از اول تا آیه۴۰ و همچنین آیات سوره هایی که در مراحل قبلی از برنامه ی حفظ قرار گرفته بودند،کمتر تکرار می شوند.

لازم به ذکر است که تکرار آیات حفظ شده، فوائد و آثار بسیاری خواهد داشت و فراموش نشدن آیات یکی از فواید آن است و ما به خواست خداوند در شماره ی بعدی به فواید عظیم تکرار آیات حفظ شده اشاره خواهیم کرد.

برنامه ی حفظ فوق العاده

به طوری که قبلاً ذکر شد تعیین آیات در این برنامه به میزان استعداد و وقت افراد متوسط تنظیم شده است،اما عده ای فرصت و قدرت و استعداد و اشتیاق بیشتری برای این کار دارند برای آن ها علاوه بر میزان تعیین شده در برنامه ی عادی حفظ سوره های دیگری تعیین می شود که در صورت تمایل می توانند بعد از اتمام سوره های تعیین شده در برنامه ی اصلی،به حفظ آن تعداد از سوره ها هم به صورت فوق العاده بپردازند.

در برنامه ی فوق العاده توصیه می شود ابتدا جهت منظم بودن برنامه ی حفظ و تکرار، باز روش کار مطابق میزان تعیین شده دراین برنامه پیش برود و بعد از مدتی ارزیابی و تشخیص خود شخص که به این کار اشتغال دارد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.ابتد توصیه می شود حفظ از سوره ی ذاریات شروع شود.این سوره و چند سوره ی بعد از آن به عللی که قبلاً به آن ها اشاره شد،با سهولت حفظ خواهد شد و اشتیاق برای ادامه ی کار حفظ ایجاد خواهد کرد.

در این مرحله در قسمت فوق العاده حفظ چهار سوره ی ذاریات، طور، نجم و قمر توصیه می شود. قابل توجه است که سوره ی نجم از سور «عزائم» است ودارای سجده ی واجبه می باشد و لازم است جهت یادگرفتن احکام خاص این سوره ها به رساله های توضیح المسایل مراجعه شود.

پدید آورنده : الیاس کلانتری ، نشریه بشارت شماره ۳۳، صفحه ۶۲

دکمه بازگشت به بالا
بستن