ليلة‌القدر بودن ‌حضرت زهرا(س) از معانی باطنی سوره دخان است

ek1`عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی كرج گفت اين‌كه حقيقت «ليلة القدر» وجود مبارك حضرت فاطمه زهرا(س) است، از معانی ظاهری و لفظی آيات سوره مباركه قدر به‌دست نمی‌آيد، بلكه امكان دارد از معانی باطنی آيات اين سوره و سوره مباركه دخان باشد.

الياس كلانتری، عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی كرج، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، در خصوص ارتباط «ليلة القدر» با شخصيت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار كرد: اين‌كه حقيقت «ليلةالقدر» وجود مبارك حضرت فاطمه زهرا(س) است، از معانی ظاهری و لفظی آيات سوره مباركه قدر به‌دست نمی‌آيد، بلكه امكان دارد از معانی باطنی آيات اين سوره و سوره مباركه دخان باشد.

كلانتری با اشاره به روايات نقل شده در برخی از تفاسير قرآن خاطرنشان كرد: يك مرد نصرانی نزد امام كاظم(ع) آمد و از تفسير باطنی آيات ابتدايی سوره دخان سؤال كرد. امام كاظم(ع) فرمودند: اما «حم» حضرت محمد(ص) است… و اما «كتاب مبين» اميرالمؤمنين علی(ع) و ليلة المباركة، فاطمه(س) است.(تفسير الصافی، فيض كاشانی، چاپ مؤسسة الاعلمی للمطبوعات بيروت، لبنان، جلد ۴، صفحه ۴۰۴)

اين محقق و قرآن‌پژوه با اشاره به واژه باطنی در متن روايت عنوان كرد: ابتدا روايت در تفسير صافی به اين‌صورت ذكر شده است «و عن الكاظم عليه السلام انّه سأله نصرانی عن تفسير هذه الآية فی الباطن…، همچنين اين روايت در تفسير «نور الثقلين» نيز با عباراتی قريب به اين مضمون ذكر شده است. (تفسير نورالثقلين، شيخ عبدعلی حويزی، چاپ دارالكتب العلميه، جلد ۴، صفحه ۶۲۳)

وی در توضيح معنی باطنی قرآن بيان كرد: قرآن كريم دارای وجوه و مراتب متعددی از معانی است و به اصطلاح گفته می‌شود كه قرآن حقيقتی ذو وجوه است، به‌طوری كه از وجود مبارك رسول اكرم(ص) نقل شده كه فرمودند: «له ظهر و بطن، ظاهره حكم و باطنه علم، ظاهره انيق و باطنه عميق» قرآن دارای ظاهری و باطنی است، ظاهرش حكم و باطنش علم است، ظاهرش زيبا و باطنش عميق است.(اصول كافی، كتاب فضل القرآن، حديث۲).

عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی كرج ادامه داد: معانی ظاهری آيات قرآن در حد فهم انسان‌های عادی است، اما معانی باطنی هم دارای مراتبی است، به‌طوری‌كه بعضی از مراتب آن از طريق تدبر و تأمل برای دانشمندان قابل فهم است و بعضی از مراتب آن در حد علم ذوات مقدسه معصومين(ع) است.

اين محقق و پژوهشگر با بيان اين‌كه اگر اين روايت معتبر باشد، يعنی از ساحت مقدس امام كاظم(ع) صادر شده باشد، اشاره به يكی از معانی باطنی آيات سوره مباركه دخان و قدر دارد، اضافه كرد: ممكن است اين روايت در مقام بيان ارتباطی ميان شخصيت حضرت فاطمه(س) و عظمت شب قدر باشد.

كلانتری افزود: طبق معانی ظاهری آيات سوره «قدر» شب قدر دارای عظمت و قداستی فوق حد ادراك عادی انسان‌هاست و عظمت آن از ناحيه علم خداوند بايد بيان شود. خداوند عالميان در مقام بيان منزلت شب قدر به جهتی از آن عظمت اشاره‌ای می‌كند و می‌گويد ارزش شب قدر از هزار ماه بالاتر است، يعنی اين شب باعظمت‌تر از ۳۰ هزار شب عادی است!

وی با بيان اين‌كه در روايات متعددی نقل شده اعمال عبادی افراد در شب قدر هزاران برابر بيشتر از زمان‌های ديگر ارزش و نتيجه خواهد داشت، اظهار كرد: انسان در چنين شبی هزاران بار بيشتر از زمان‌های ديگر می‌تواند به پروردگارش تقرب پيدا كند و در چنين شبی حوادث عمر انسان در طول سال تا شب قدر سال بعد تعيين می‌شود.

اين محقق و قرآن‌پژوه با اشاره به نزول ملائكه و روح در شب قدر عنوان كرد: در اين شب ملائكه و روح با قدرت و اختياراتی كه خداوند به ايشان عطا كرده، نازل می‌شوند در حالی‌كه حامل رحمت و بركات خداوند به انسان‌ها هستند.

هدایت و تربیت در گفت و گو با آقای الیاس کلانتری
بخوانید

كلانتری ادامه داد: ملائكه و روح در شب قدر به حضور حجت پروردگار عالم می‌رسند و اعمال انسان‌ها و تقديرات مربوط به آنها را به حجت پروردگار ارائه می‌كنند، قدرت عظيم حجت پروردگار اعمال مؤمنان را تقويت می‌كند و رشد می‌دهد، يعنی همچنان‌كه آفتاب با خاصيتی كه خداوند به آن عطا كرده عامل رشد نباتات و حيوانات و انسان‌ها می‌شود، قدرت وجودی حجت خداوند نيز باعث رشد اعمال انسان‌ها و تقويت آنها می‌شود.

اين محقق و پژوهشگر با بيان اين‌كه حجت خداوند در زمان حيات رسول اكرم(ص) همان بزرگوار بود و بعد از ايشان ذوات مقدسه ائمه معصومين(ع) هستند، خاطرنشان كرد: حضرت فاطمه زهرا(س) نيز حجت پروردگار عالم است. طبعاً ايمان و اخلاص و علم آن بزرگوار دارای عظمتی است فوق حد ادراك عادی انسانی و قدرتی كه آن بزرگوار از تقرب به خداوند عالم دريافت می‌كند عامل رشد و تقويت اعمال مؤمنان می‌باشد.

وی افزود: وقتی خورشيد كه يكی از مخلوقات خداوند است، از ناحيه اراده خداوند منشأ آن همه تأثيرات در موجودات زمينی همچون نباتات، حيوانات و انسان‌ها است، طبيعی خواهد بود كه حجت خداوند به‌عنوان با عظمت‌ترين مخلوق خداوند می‌تواند منشأ تأثير‌ات بسيار عظيم‌‌تر در انسان‌ها باشد.

كلانتری با بيان اين‌كه عامل انتقال قدرت، رحمت و بركات خداوند و اراده او در تقدير‌ات زندگی انسان‌ها امام معصوم(ع) است، گفت: ارتباط شب قدر با شخصيت حضرت فاطمه زهرا(س) از اين نوع است، يا حقيقتی شبيه به اين و يا چيزی كه فوق حد ادراك ما است و مطلب در حيطه علم مقام عصمت و امامت است و امام كاظم(ع) فقط اشاره‌ای به اصل مطلب فرمودند.

عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی كرج ادامه داد: يكی از انواع خيرات وجودی حضرت فاطمه(س) كه در سطح جهان جريان يافته، فرزندان آن بزرگوار است. امام حسن مجتبی(ع) و امام حسين سيد الشهداء(ع) رئيس جوانان بهشت هستند و طبق كلام رسول خدا(ص) جلوه‌هايی از عظمت شخصيت آسمانی آن بزرگوار را در شخصيت خود منعكس كرده‌اند.

وی افزود: همچنين شخصيت حضرت زينب(س) و حضرت ام كلثوم(س) و نقش عظيم ايشان در به ثمر رسيدن نهضت مقدس حسينی، انعكاسی از جلالت و عظمت حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا(س) بوده است. بركات وجودی آن بزرگوار چه به لحاظ فرزندان و نسل مباركشان و چه به لحاظ رفتارهای با عظمت و سخنان آسمانيشان در همه زمان‌ها جريان خواهد يافت.

اين محقق و قرآن‌پژوه عنوان كرد: بعد از ازدواج پربركت اميرالمؤمنين علی(ع) با حضرت فاطمه(س)، رسول اكرم(ص) به اميرمؤمنان(ع) فرمودند: يا علی همسرت فاطمه را چگونه يافتی؟! حضرت علی(ع) عرض كردند يا رسول الله چه كمك خوبی است برای عبادت خداوند.

كلانتری خاطرنشان كرد: مشاهده حالت حضرت زهرا(س) در نماز و ارتباط با خداوند عظمتی داشت كه امام علی(ع) را به شگفتی درآورده، همان نمازی كه ملائكه آسمانی در مقام دريافت نور حاصل از آن بودند. «السعيد كل السعيد من احبّ علياَ فی حياته و بعد موته» يعنی سعادتمند حقيقی كامل كسی است كه علی بن ابيطالب(ع) را دوست بدارد، در زمان حيات آن بزرگوار و بعد از وفات او از آن حضرت نقل شده كه فرمود: از دنيای شما سه چيز برای من دوست داشتنی است« تلاوت كتاب خدا و نگاه كردن در چهره رسول خدا(ص) و انفاق در راه خدا»

منبع: خبرگزاری قرآن – ایکنا

 

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن