المعجم المفهرس لآیات القرآن الکریم

tasvirالمعجم المفهرس لآیات القرآن الکریم

تألیف: الیاس کلانتری

ناشر: انتشارات اسوه (دارالاسوة للطباعة و النشر )

سال نشر: ۱۳۸۳

در تألیف این کتاب اسلوب ابتکاری خاصی بکار رفته است. به این صورت که در بخش اول آن آیات قرآن با ترتیب حروف الفبایی یکبار به طور کامل نوشته شده و کنار تک تک آیات شماره مسلسلی قرار گرفته است.

اگر کسی از یک آیه قرآن یک یا چند کلمه اول آن را در ذهن خود داشته باشد، می تواند از ترتیب حروف الفبای کلمات اول، آیه مورد نظر خود را پیدا کند. و در بخش دوم کتاب، «مفردات» یعنی کلمات آیات در ترتیب حروف الفبایی نوشته شده و مقابل آن شماره مسلسل آیه در بخش اول، قرار گرفته است، به طوریکه اگر کسی فقط یک کلمه از یک آیه را می دانست – نه کلمات اول – می تواند به ترتیب آن کلمه در بخش دوم مراجعه کند و از شماره مسلسل نوشته شده در مقابل آن کلمه، آیه مورد نظر خود را در بخش اول پیدا کند و آیه را به صورت کامل ملاحظه کند.

این کتاب نسبت به کتاب های مشابه دارای مزایایی به صورت ذیل است:

اولاً: بجای نوشتن بخشی از آیات که در غالب معجم ها متداول است، آیه به صورت کامل یعنی تمام آیه در آن، نوشته شده است. فلذا علاوه بر اینکه می توان آیات مورد نظر را از آن پیدا کرد، می شود در تحقیق مطالب آیات بدون احتیاج به کتاب قرآن از آن استفاده کرد.

ثانیاً: چون در بخش دوم مفردات آیات به صورت مکتوب آن در قرآن، در ترتیب الفبایی «هیئت کلمه» قرار گرفته، نه در ترتیب ریشه و ماده کلمه، فلذا برای کسانیکه آشنایی با زبان عربی ندارند و ریشه کلمات را نمی دانند هم، پیدا کردن آیه مورد نظر به راحتی مقدور است.

مفردات القرآن فی مجمع البیان
بخوانید

ثالثاً: بعضی ها از یک آیه قرآن فقط ابتدای آن را می دانند و آیات زیادی در قرآن با حروف معانی و ضمائر و موصولات شروع شده و این قبیل کلمات غالباً در معجم ها نوشته نمی شود، بنابراین پیدا کردن این نوع از آیات هم در این معجم به راحتی امکان پذیر است.

رابعاً: جهت استفاده بیشتر از این معجم دو بخش هم به انتهای کتاب اضافه شده یعنی بخش سوم و بخش چهارم. در بخش سوم مواد کلمات نوشته شده و ذیل هر یک از مواد مشتقاتی از آن ماده که در قرآن کریم بکار رفته نوشته شده است.

لذا محققین در موضوعات قرآنی می توانند از این بخش از کتاب برای مقاصد خود در تحقیق موضوعات قرآنی استفاده کنند.

خامساً: در بخش چهارم اسم و شماره سوره ها و آیات نوشته شده و در مقابل آن ها شماره مسلسل آیات در این معجم – بخش اول – قرار گرفته، بنابراین اگر کسی اول یک آیه و حتی کلمه ای از آن را نمی داند، اما محل آیه یعنی اسم یا شماره سوره و شماره آیه را می داند، می تواند از این بخش، شماره مسلسل آیه مورد نظر را پیدا کند و در بخش اول کتاب آیه مورد نظر خود را ملاحظه کند، چون این معجم تمامی آیات قرآن مجید را به صورت کامل در خود دارد.

 

۹۴/۱۲/۲۲

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن