المعجم المفهرس لالفاظ اصول الکافی

222تألیف: الیاس کلانتری

با همکاری آقایان:

امامی جو، محمد حسین

انصاری، محمد سعید

اولیائی، منوچهر

ترجمان،عباس

حریری، علی

حسن زاده، رسول

فرد، مهدی

کلانتری، حبیب الله

کیائی، ولی الله

گازرانی، محمود

گذشته، ناصر

لاهیجی، رضا

موثقی، حمیدرضا

وهاب پور، نادر

عبدالحسین، حمید

ناشر: انتشارات کعبه

این کتاب برای یافتن احادیث کتاب: اصول کافی و محل آن ها در نسخه های مختلف آن کتاب با کار گروهی تألیف و تنظیم شده است.

کتاب مشهور «کافی» تألیف دانشمند بزرگ تاریخ اسلام «ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی الرازی» از معتبرترین و ارزشمندترین کتاب ها در معارف اسلامی است. کتاب کافی در حقیقت مجموعه ای از کتاب هائی است که بر حسب موضوعات مرتب شده و در مجموعه ای به صورت یک جامع حدیثی تنظیم شده است. تعدادی از این کتاب ها مربوط به عقاید و اخلاق دینی و تعدادی مربوط به احکام و موضوعات دیگر است و از یک نظر این مجموعه به سه قسمت تقسیم شده و آنها عبارتند از اصول، فروع و روضه. بخش مربوط به عقاید و اخلاق این جامع حدیثی به عنوان « اصول کافی » شهرت یافته است.

کتاب اصول کافی مورد استفاده زیادی قرار می گیرد و بالخصوص برای دانشمندان و محققان در علوم اسلامی.  لذا برای استفاده بیشتر و راهیابی سریع به سوی احادیث این گنجینه گرانبها احتیاج به یک کتاب « معجم الفاظ » وجود داشت.

این کار عظیم به برکت کار گروهی شروع شد و با یک روش ابتکاری تنظیم و منتشر شد. در تألیف این کتاب روش خاصی بکار رفته است که با روش سایر کتاب های مشابه متفاوت است و لذا حجم کتاب از چند جلد به یک جلد تقلیل یافته است.

تصویری - 2، دینداری تا کجا؟
بخوانید

در این کتاب احادیث کتاب اصول کافی و در صورت طولانی بودن، چند قسمت از احادیث، انتخاب و به ترتیب الفبایی حروف کلمات اول یا قطعات انتخاب شده احادیث طولانی، در بخش اول کتاب نوشته شده و شماره مسلسلی در ابتدای احادیث قرار گرفته است، و در بخش دوم، کلمات تشکیل دهنده احادیث با ترتیب الفبایی نوشته شده و بعد از کلمات شماره مسلسل احادیث و یا قطعات انتخاب شده در بخش اول ثبت شده است.

یعنی کلمات احادیث در بخش دوم به اصل حدیث در بخش اول از طریق شماره مسلسل ارجاع شده است. بطوریکه اگر کسی کلمات اول یک حدیث را می شناسد، حدیث مورد نظر خود را از بخش اول می تواند پیدا کند و اگر فقط یکی از کلمات حدیث یا اجزاء مشهور آنرا می داند، می تواند از بخش دوم کتاب و ترتیب الفبایی کلمه مورد نظر و سپس حدیث مورد نظر خود را در بخش اول کتاب پیدا کند.

این معجم برای نسخه ها و چاپ های مختلف کتاب اصول کافی قابل استفاده است. بطوریکه در کنار احادیث شماره باب و شماره حدیث نوشته شده اما بعد از شماره باب و شماره حدیث ، جلد و صفحه نسخه چاپ « انتشارات علمیه اسلامیه » هم ثبت شده است که کتاب مذکور در چهار جلد با ترجمه فارسی تنظیم و منتشر شده است.

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن