کلام ایام – ۱۸۱، عید میلاد حضرت زینب کبری (علیها السلام)

Imam-Hossein-Shrine-2بخش چهارم

معارف دینی در کلام حضرت زینب (علیها السلام)

در بخش قبلی کلام ایام، در بررسی و توضیح نکات اصلی کلام حضرت زینب به امام سید الساجدین-  علیهما السلام- به موضوع حمایت حضرت زینب از آن حضرت و فداکاری او در این حمایت و حفاظت از وجود شریف حجت خداوند اشاره ای شد و در این بخش به ذکر و توضیح نکات دیگری از کلام آن بزرگوار می پردازیم:

ج: حضرت زینب- سلام الله علیها- در کلام خود اشاره ای کرده به وضعیت و موقعیت گروهی از مسلمین که بعد از حادثه عاشورا اقدام به دفن پیکرهای مطهّر شهداء کردند. آن گروه مردانی از فبیله مشهور «بنی اسد» بودند. اقدام به دفن اجساد مطهّر شهدای کربلا مخالفت آشکاری با حکومت بنی امیّه بود، چون آن حکومت پلید می خواست آن اجساد از بین برود و آن حادثه عظیم به فراموشی سپرده شود و از این طریق آن قیام و شخصیت امام حسین- علیه السلام- و یاران او تحقیر شود و مورد بی اعتنائی قرار بگیرد! لذا اقدام به دفن اجساد مطهّر شهداء اظهار مخالفت با حکومت و اقدامی در جهت ممانعت از رسیدن آن ها به اهدافشان بود.

کلام حضرت زینب- سلام الله علیها- متضمّن این نکته لطیف است که موضوع دفن اجساد مطهّر امام حسین- علیه السلام- و یارانش و موقعیت حرم باشکوه حسینی به اراده و عنایت خاصی از پروردگار عالمیان ارتباط دارد! بجهت اینکه در کلام شریف آن حضرت اشاره ای شده است به اینکه: خداوند از آن گروه پیمانی در این زمینه گرفته بود. و آن ها در حقیقت مجریان اراده ذات قدوس الله بودند، اگرچه از طریق القاء این اراده بصورت لطیف و سرّی از طرف خداوند به قلوب آن ها!!! توضیح بیشتر اینکه اگر حکومت پلید زمان و منافقان دروغگوی مدعی دینداری تمام همت و قدرت خود را جهت خاموش کردن مشعل های دین توحیدی به کار بردند و دست به آن جنایت عظیم زدند و اقدام به کشتن فرزندان پیامبران و یاران آن ها کردند، اما قبل از این جریان پروردگار عالمیان در مورد ان حادثه عظیم اراده و مشیّت خاصی داشت و آن قیام مقدس و آثار و نتایج آن تحت عنایات و توجهات خاص پروردگار عالمیان قرار گرفته بود.

دیگر اینکه در کلام شریف حضرت زینب- سلام الله علیها- اشاره شده به اینکه آن گروه را فرعون های ]زمامداران جبّار[ زمین نمی شناسند، اما آن ها در بین اهل آسمان ها شناخته شده هستند. یعنی حکام و زمامداران جبّار متوجه موقعیت آن ها و رفتارهای آن ها نخواهند بود و از وضعیت آن ها در غفلتی قرار خواهند داشت. و این وضعیت خواست خداوند است یعنی مشیّت خداوند بر این قرار گرفته است که حکومت های ستمگر زمان از آن گروه غافل شوند، تا آن ها بتوانند مجری اراده پروردگارشان باشند.

د: در این کلام مبارک اشاره شده به اینکه آن گروه در بین اهل آسمان ها شناخته شده هستند، از این بخش از کلام مورد بحث بر می آید که اعمال و رفتارها و وضعیت ایمانی آن ها تحت نظر ملائکه قرار دارد و آن ها بجهت رفتارهای خود تحت محافظت خاصی قرار خواهند داشت. تا اینکه اراده خداوند در مورد حادثه عاشورا و نتایج و آثار آن تحقّق یابد.

و بطور ضمنی از این کلام بر می آید که اعمال و رفتارهای انسان ها و وضعیت آن ها در آینده مورد توجه گروهی از ملائکه قرار دارد و اگر بنا شود گروهی از انسان ها در مورد دین خدا و حمایت از آن منشأ فعالیتی شوند، آن گروه، از حمایت ملائکه و امداد آن ها بهره مند خواهند شد و حتی نیّت های آن ها از قبل برای ملائکه قابل شناسائی خواهد بود. این موضوع متضمّن بحث و تحقیق گسترده ای است و نیاز به فرصت مناسبی برای طرح و بررسی آن وجود دارد.

ه: در کلام شریف حضرت زینب- سلام الله علیها- دو نوع رفتار و فعالیت برای آن گروه ذکر شده است، یکی: جمع آوری و دفن بدن های مطهّر قطعه قطعه شده و پراکنده شهداء حادثه عاشورا.

دوم: نصب عَلَم ]پرچم و نشانه[ ای بر قبر شریف امام حسین- علیهم السلام- بعنوان «سیدالشهداء».

قطعاً مراد از قرار دادن «عَلَم» یعنی نشانه در این کلام نمی شود نصب یک پرچم بصورت معمولی و متعارف، جهت شناسائی محل آن قبل شریف باشد! بجهت اینکه در ادامه کلام آمده است در این سرزمین طف برای قبر پدرت سیدالشهداء عَلَمی نصب خواهند کرد که اثرش کهنه و مندرس نخواهد شد و گذشت مکرر شب و روز رسم آن را محو نخواهد کرد. طبعاً اگر مراد نصب پرچمی بطور معمول و متعارف باشد، اوصاف ذکر شده در کلام در مورد آن صدق نخواهد کرد. چون پرچم و علامت معمولی قابل کندن و از بین بردن و کهنه و مندرس شدن است!!! و بطوریکه از منابع تاریخی بطور آشکار بر می آید که چند بار حکومت های غاصب در جامعه دینی اقدام به تخریب حرم شریف حسینی- علیه السلام- کردند و قبر مبارک را آتش زدند و همه آنچه را در مجموع حرم بود با خاک یکسان کردند و اشیاء موجود را غارت کردند، اما حرم حسینی- علیه السلام- باشکوه و جلال بیشتری نسبت به قبل از آن حوادث، برقرار شد و بیشتر مورد توجه قلوب پاک دوستداران و پیروان آن حضرت- علیه السلام- قرار گرفت.

با این توضیحات روشن می شود که منظور حضرت زینب از آن عَلَم نصب شده بر روی قبر شریف امام- علیه السلام- خود حرم مقدس و شکوه و جلال و موقعیت معنوی آن می باشد. یعنی آن عَلَم شامل عظمت حرم مقدس و جاذبه الهی خاص آن و اشتیاق قلبی انسان ها در طول زمان نسبت به زیارت آن فضای قدسی می باشد.

این نظر بالخصوص با عبارات بعدی کلام شریف تأیید می شود. بطوریکه گفته شده پیشوایان کفر و پیروان ضلالت تلاش های زیادی خواهند کرد برای محو و از بین بردن و تخریب آن، اما هرگز این خواسته حاصل نخواهد شد و بلکه نشانه های آن آشکارتر خواهد شد و امر آن رفعت پیدا خواهد کرد.

این کلام مبارک و این پیشگوئی حضرت زینب ـ سلام الله علیها ـ در سطحی متعالی و بصورتی با شکوه و عظمتی بی نظیر تحقق یافت. بطوریکه نه مخالفت حکومت ها ی پلید جبار و منافقان روباه صفت و نه مجازات های سنگینی که حکومت ها برای زیارت حضرت سید الشهداء در طول تاریخ مقرر کردندو نه حمله ها به حرم شریف و کشتار مردم و غارت اموال آنها و نه هیچ عامل پنهان و آشکار دیگری نتوانست به اندازه ذره ای از جاذبه حرم با شکوه آن حضرت ـ علیه السلام ـ بکاهد و یا مانع اشتیاق انسانها به زیارت آن شود. و امروزه می بینیم که زیارت آن حضرت ـ علیه السلام ـ و یاران وفادارش، بالخصوص در بعضی ایام مثل اربعین یک سنت با شکوه جهانی شده و از همه نقاط عالم گروه گروه انسانها به طرف کربلا می شتابند بطوریکه در سالهای اخیر رقم زائران آن حضرت در ایام اربعین از بیست میلیون نفر فراتر رفته است و بطورقطع در سطح جهان و در طول تاریخ مراسمی با شرکت این تعداد انسان تحقق نیافته است.

نکته لطیف دیگری در کلام حضرت زینب- سلام الله علیها- لازم است مورد توجه قرار بگیرد و آن اینکه در مورد آن گروه که بنا بود به جمع آوری و دفن بدن های مطهّر شهداء اقدام کنند وصفی به میان آمده و آن اینکه حکومت های جبّار آن مناطق و آن سرزمین آن ها را نمی شناسند و نسبت به آن ها در غفلتی قرار خواهند داشت، اما آن ها در بین اهل آسمان ها شناخته شده و مشهور هستند. از این قطعه از کلام شریف بر می آید که نقش آن ها در این زمینه منحصر به دفن اجساد مطهر شهداء نمی باشد، بلکه آن ها در موضوع برقراری سنت زیارت آن حرم شریف قدسی و استمرار آن نقش مهمی خواهند داشت! و تاریخ حادثه عاشورا و نهضت مقدس حسینی گویای همین موضوع است. بطوریکه قبیله بنی اسد بعد از دفن اجساد مطهّر زیارت آن حرم شریف را به جریان انداختند اگرچه زیارت آن حرم مقدس از طرف امام سیدالساجدین و حضرت زینب- علیهما السلام- و کاروان اسرای خاندان رسالت و شخصیت هائی مثل جابربن عبدالله و عطیه کوفی و بعضی از مردان بنی هاشم شروع شده بود، توسط افراد قبیله بنی اسد استمرار یافت و آن سنت باشکوه پایه گذاری شده بوسیله آن قبیله بطور مستمر تا زمان ما ادامه یافته و روز به روز بر عظمت و شکوه آن افزوده شده. آن سنت مقدس باشکوه و جلالی عظیم هر سال  در روز عاشورا از منطقه «طویریج» که محل زندگی قبیله بنی اسد بود بصورت راهپیمائی بطرف حرم حسینی شروع می شود و روز عاشورا در شهر کربلا و حرم مقدس پایان می پذیرد و گاهی تعداد افراد آن گروه با کسانی که در راه به آن ها می پیوندند، به بیش از دو ملیون نفر می رسد. و این مراسم باشکوه و کثرت افراد شرکت کننده در آن یکی از موانع رسیدن حکومت های جبّار به خواسته های خود در هدم حرم شریف و از بین بردن جریان زیارت آن بوده است.

کلام ایام - 112، عظمت حادثه ولادت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم
بخوانید

ز: از مجموع این کلام شریف بر می آید که حضرت زینب ـ سلام  الله علیها ـ در مقام و مرتبه ای بسیار متعالی از عبودیت پروردگار عالمیان و تقرب به او ـ عزّو جّل ـ قرار داشت و دارای علم و بصیرتی خاص و فوق عادی  قریب به مقام عصمت بود. آن مقام خاص علمی و ایمانی آن حضرت از کلام مشهوری که امام سید الساجدین ـ علیه السلام ـ خطاب به او فرمود هم آشکارمی شود و ما قبلاً در ایام ولادت حضرت زینب  ـ سلام الله علیها ـ کلام امام ـ علیه السلام ـ را خطاب به آن بزرگوار با توضیحاتی ذکر کردیم (۱)  و در این بخش آن کلام شریف را با توضیحات مربوط به آن عیناً از آن مقاله نقل می کنیم

تعلیم یافته آسمانی

امام سیدالساجدین (ع) در مورد عمه بزرگوارش حضرت زینب (س) عبارتی به کار برده است که بسیار شگفت انگیز است. آن حضرت فرمود: «اَنْتِ بِحَمدِ اللّهِ عالِمَةٌ غَیرَ مُعَلَّمَة وَ فَهِمَةٌ غَیرَ مُفَهَّمَة»(۲) از این عبارت امام سجاد (ع) بر می آید که حضرت زینب (س) دارای مقام علمی خاصی بوده است که از غیر طریق تعلیم حاصل شده بود. چون این تعبیر، بسیار شگفت انگیز است. به جهت این که حضرت زینب (س) از روز تولد تا وفاتش دائماً در معرض تعلیم رهبران آسمانی قرار داشت. آن بزرگوار حدود ۵ سال با جدّ بزرگوارش حضرت رسول اکرم (ص) و مادر گرامیش زندگی کرده، پس در این دوره از عمرش بدون معلّم نبوده است. و حدود ۳۵ سال هم با پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین علی (ع) زندگی کرده و تحت تعلیم آن بزرگوار قرار داشته است.

همچنین بعد از شهادت امیرالمؤمنین علی (ع) ده سال در زمان امامت امام حسن مجتبی (ع) و ده سال هم در زمان امامت امام حسین سیدالشهداء (ع) زندگی کرده و تحت تعلیم خاصّ آن دو بزرگوار بوده است.

پس حضرت زینب (س) هیچ وقت بدون معلّم نبوده بالخصوص که معلمان او در مقام عصمت بوده اند یعنی آن حضرت در تمام ایام عمر خود با معلم معصوم (ع) زندگی کرده و تحت تعلیم مقام عصمت قرار داشته است. با این وصف منظور امام سیدالساجدین (ع) از این عبارت باید یک مطلب خاصّ فوق متعارف باشد. و آن این که حضرت زینب (س) دارای علم و فهمی بوده است از طریق غیر تعلیم به معنای متعارف، بلکه از طریق نوعی وحی!. یعنی مورد نظر امام سجاد (ع) علمی است که از طریق نوعی وحی به روح شریف حضرت زینب (س) القاء شده است از نوع «علم لدنّی». علمی که پیامبران و امامان داشتند.

از این کلام حضرت زینب- سلام الله علیها- خطاب به امام سید الساجدین- علیه السلام- بر می آید که آن بزرگوار علمی به ملکوت آسمان ها و زمین داشت شبیه و قریب به آنچه ذوات مقدسه معصومین- سلام الله علیهم-  در آن مقام علمی خاص قرار داشتند و از آن نوع علمی که به حضرت ابراهیم- علیه السلام- داده شده بود، بطوریکه خداوند فرمود:

«وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ» (الأنعام/۷۵) یعنی: و همینطور ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم ارائه می دهیم تا از یقین کنندگان باشد. توضیح اینکه کلام حضرت زینب به امام سیدالساجدین- علیهما السلام- یا عیناً و بطور کامل از رسول اکرم- صلّی الله علیه و آله و سلّم- نقل شده است! و یا اصل موضوع دفن اجساد مطهّره شهداء توسط افراد قبیله بنی اسد بعنوان عهدی از آن حضرت برای امیرالمؤمنین علی و امام حسن و امام حسین- علیهم السلام- بوده و بقیه آن کلام و وضعیت حرم شریف حسینی- علیه السلام- در زمان های بعدی و طول تاریخ کلام خود حضرت زینب- علیها السلام- بصورت پیشگوئی و خبر از آینده، همراه با تفصیل و توضیحی بوده است. از قرائن موجود در کلام شریف بر می آید که حداقل بخشی از آن، کلام خود حضرت زینب- علیها السلام- بوده، بجهت اینکه در آن کلام آمده است که «آن ها برای قبر پدرت سیدالشهداء عَلَمی نصب می کنند…» نهایتاً می توان گفت: اگر اصل همه آن مطالب یعنی دفن اجساد مطهّره و ساخته شدن قبر امام- و نصب عَلَمی با آن اوصاف، و وضعیت آن حرم مقدس در طول تاریخ و تلاش پیشوایان کفر برای محو آن و اشتیاق شدید و گسترده انسان ها برای زیارت آن اجمالاً عهدی بود از پیامبر خدا- صلّی الله علیه و آله و سلّم- به امیرالمؤمنین علی و امام حسن و امام حسین- علیهم السلام- اما تفصیل مطلب و چگونگی آن به کلام حضرت زینب- سلام الله علیها- ارتباط می یابد و مطلب بصورتی بیان شده است که نشان دهنده علم خاص فوق عادی آن بزرگوار به آینده و حوادث مربوط به موضوع حرم شریف حسینی- علیه السلام- تبدیل آن به زیارتگاهی باشکوه و برقراری مراسم زیارت با اوصاف فوق الذکر است. حتی اگر تمام کلامی که از حضرت زینب- سلام الله علیها- نقل شده کلام وجود مبارک رسول خدا- صلّی الله علیه و اله و سلّم- باشد، باز هم موقعیت علمی فوق عادی حضرت زینب- سلام الله علیها- در این زمینه دخالتی دارد چون عهد بین رسول الله- صلّی الله علیه و آله و سلّم- و امیرالمؤمنین علی و امام حسن و امام حسین- علیهم السلام- بصورت کلامی بطور عادی نبوده است. یعنی بطوریکه دیگران هم از آن مطّلع باشند بلکه این عهد به مقام امامت آن بزرگواران ارتباط می یابد. و حضرت زینب بلحاظ موقعیت خاص علمی خود از آن مطّلع بوده است.

پس بلحاظ موقعیت علمی و ایمانی فوق عادی حضرت زینب- سلام الله علیها- رفتارها و سخنان آن بزرگوار هم مثل سیره شریف ذوات مقدسه معصومین- سلام الله علیهم- لازم است مورد توجه و مطالعه قرار بگیرد و بهره لازم از آن ها برده شود! و توجهات عمیق پیروان دین آسمانی و همه انسان های جویای حقایق به این نکته معطوف شود که آن نور عظیم تولید شده از شخصیت و رفتارها و جهاد حضرت سیدالشهداء- علیه السلام- و یاران وفادارش در کربلا از طریق امام سیدالساجدین و حضرت زینب- علیهما السلام- در عالم منتشر شد و آن حضرت موقعیت رفیعی در انتشار آن نور مقدس و مبارک بر جهانیان، داشته است.

در جهت ذکر و توضیح سخنان حضرت زینب- سلام الله علیها- به مناسبت عید ولادت آن حضرت ناچار به این مقدار اکتفاء می کنیم! چون در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا- سلام الله علیها- قرار گرفته ایم و لازم است به ذکر و توضیح حادثه شهادت آن بزرگوار و سیره شریف او بپردازیم و ادامه بحث در سیره و شخصیت حضرت زینب- علیها السلام- را «ان شاء الله» به فرصت های دیگری موکول می کنیم.

۱۳۹۶/۱۱/۲۱

پاورقی ها :

۱ـ وب سایت «حکمت طریف» بخش کلام ایام شماره ۲۴

۲-بحار الانوار، مجلسی، ج ۴۵، ص ۱۶۴- خصائص زینبیه به نقل از سفینة البحار، ج ۱، ص ۵۵۸- احتجاج طبرسی، ص ۱۶۶، الکبریت الاحمر، ج ۲، ص ۱۷- بلاغات النساء، ص ۲۳

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن