۲۶۷ ـ تأثیرات رفتارهای مردان در موضوع بی حجابی عده ای از زنان!

کلیات 13920428105236537855244

*نقش  تأثیرات رفتارهای مردان در شیوع بی حجابی بین زنان

* ارزش های وجودی و مطلوبیت زنان فواید و آثار ارزشمندی برای مردان دارد

*زنهابا بی حجابی و رفتارهای نامناسب ارزش های حقیقی خود را در نظر مردان هم از دست می دهند

* در رأس ارزش های وجود زنان، عواطف انسانی و محبت و وفاداری به همسر قرار دارد.

*جمال و زیبائی زن یکی از نعمت های پروردگار عالمیان به خود جنس زن و همچنین به مردان است.

*بی حجابی زنان و رفتارهای نامناسب آنها این نعمت عظیم خداوند را به نقمت و بلا تبدیل می کند.

*در اثر شیوع بی حجابی ارزش های وجودی زن در جامعه ضایع می شود.

*رفتارهای غیر مجاز و نامناسب مردان یکی از عوامل اصلی تشویق زنان به بی حجابی می باشد.

*مردان ذاتاً به رفتارهای مطلوب همسرشان و زیبائی طبیعی آنها و به حضور بیشتر خودشان در خانه و کنار اعضاء خانواده احتیاج دارند.

*اگر مردان از توجه و نگاه به زن های نامحرم خود داری کنند زنان نیازی به بی حجابی و به آرایش های نامناسب نخواهند داشت.

*در صورت تکریم زن به لحاظ ارزشهای حقیقی او فضای زندگی برای همه انسانها دلپذیر ومطلوب خواهد شد.

* * * * * * * * * *

در بخش قبلی از این مقالات در پاسخ به یک سؤال درباره حجاب و نحوه  ذکر و بیان احکام آن در قرآن مجید، این موضوع  از چند جهت مورد بررسی قرار گرفت و در آن مباحث، آثار زیانبار بی حجابی برای بانوان ازدواج کرده و دارای همسر و همچنین زیانهای آن برای دختران قبل از ازدواج بطور فشرده ذکر شد و اشاراتی هم داشتیم به نقش بی حجابی در ازدیاد طلاق ها و کاهش ازدواج ! حال در این بخش اشاره ای می کنیم به نقش تأثیرات رفتارهای مردان در شیوع بی حجابی زنان و دختران در جامعه و زیانهائی که این رفتار زنان برای خود مردان دارد!این قسمت از بحث هم مشتمل به نکات مهمی است که به بیان اجمالی بعضی از آنها می پردازیم:

۱ـ ارزش وجودی و مطلوبیت جنس زن علاوه به فوایدی که برای خود او دارد، فواید و آثار ارزشمندی هم برای مردان دارد. بطور کلی خداوند در خلقت زن و خواص روحی که به او عطا کرده و کشش و جاذبه ای که در وجود مردان نسبت به او قرار داده مقاصد و حکمت هائی را در نظر داشته. ارزشمند بودن و مطلوبیت جنس زن برای مردان یکی از عوامل تأسیس بنای مقدس ازدواج و خانواده و تولد فرزندان و استمرار  این بنای مقدس یعنی خانواده است.

در رأس ارزش های وجودی جنس زن، عواطف انسانی و محبت زیاد به همسر و وفاداری نسبت به او و محبت و دلسوزی به فرزندان و همچنین عاطفه و مهربانی نسبت به پدر و مادر و خواهران و برادران قرار دارد، و لازم است مردان حداقل جهت تأمین منافع حقیقی خود و فرزندانشان ارزش های اصلی وجودی زن بالخصوص این صفت ممتاز در آنها را مورد توجه مستمر قرار دهند.

جمال و زیبائی زن هم یکی از نعمت های عطا شده از طرف پروردگار عالمیان به خود جنس زن و همچنین به مردان است. اگر جنس زن در یک جامعه و جامعه جهانی مورد تکریم و احترام قرار بگیرد و ارزش های وجودی او در رفتار دیگران با او در نظر گرفته شود، این نعمت خداوند منشأ ارزش های اخلاقی و فضائل انسانی و فواید زیاد ناشی از آنها برای مردان خواهدشد.صفات مطلوب اختصاصی زنان و جاذبه جمال آنها و همچنین تمایل فطری جنس مرد به زن، عامل اصلی اولیه  تأسیس بنای مقدس خانواده و برقراری آن است.خداوند ـ جلّ جلاله ـ در قرآن مجید می فرماید:

«وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يتَفَكَّرُونَ » (الروم/۲۱) یعنی: از آیات او [پروردگار عالمیان] اینکه : از نوع شما [انسانها] برایتان همسرانی آفرید که با آنها آرامش بیابید و بین شما و آنها محبت و مهربانی قرار داد، در این [نعمت] برای قومی که می اندیشند نشانه های است.

اما متأسفانه  بعضی از رفتارهای حساب نشده زنان و همچنین مردان گاهی این نعمت عظیم خداوند را ضایع می کند و یا به نقمت و بلا تبدیل می کند و انسانها اعم از خود زنان و بعد مردان و کودکان بی گناه، مبتلا به آثار زیان بار آن می شوند.

در نظام های زندگی امروزی ارزشهای وجودی زن غالباً مورد بی اعتنائی قرار می گیرد و نهایتاً جمال آنها ابتداءً محرک و مقدمه ازدواجی می شود، اما به عللی که مورد بحث قرار خواهد گرفت، این نعمت هم بی ارزش تلقی می شود و خاصیت اصلی خود را از دست می دهد و نمی تواند  عامل بقای این بنای ارزشمند یعنی خانواده شود. یک عامل اصلی و بسیار مهم در بی ارزش شدن جنس زن در زندگی های امروزی همین موضوع بی حجابی زنان است.

از هم پاشیدن نظام خانواده، و وقوع طلاق های زیاد و یا ادامه دادن به زندگی مشترک بدون لذت بردن ازآن و بدون حصول آرامش مورد نظر خداوند، ارتباط اساسی عمیقی به موضوع بی حجابی و رفتارهای نادرست بعضی از زنان و مردان در اجتماعات و مواجهه با یکدیگر دارد.

عجیب است اینکه هم زنها به این آتش بر افروخته با شعله های سرکشی دامن می زنند و هم مردان و این آتش تمامی دارائی هر دو ـ  یعنی هم زن ها و هم مردها ـ  و کودکان بی گناه آنها را می سوزاند.

حاصل این بخش از کلام اینکه: در اثر شیوع بی حجابی تمامی ارزش های وجودی زن در جامعه ضایع می شود و مورد بی توجهی قرار می گیرد، جز جاذبه زیبائی  ظاهری و آن جاذبه هم غالباً مورد سوء استفاده ها واقع می شود و جایگاه خود را از دست می دهد و نهایتاً اگر محرک و زمینه ساز ازدواجی شد، بعد از مدت کوتاهی ارزش خود را از دست می دهد.

۲ـ رفتارهای غیر مجاز و نامناسب اجتماعی مردان  و توجه نامشروع به زنان اجنبی و نامحرم، غالباً عامل تشویق آنها به بی حجابی و بی اعتنائی به ارزش های اخلاقی و رفتاری می شود و این جریان بنفع هیچ انسان عاقل و هیچ جامعه پیشرفته و متعالی نیست و از آن وضع فقط افراد خاصی مثل شیادان و فریبکاران و فرصت طلبان برای سودها و در آمدهای نامشروع و اغراض آلوده دیگر بهره برداری می کنند!

در این وضعیت ارزش های روحی و معنوی و عقلی زنان موقعیت خود را از دست می دهد و مورد بی اعتنائی و بی توجهی قرار می گیرد و زنان بجهت پاکی روح و عواطف انسانی و  حجب و حیا و وفاداری  به همسر ، مورد احترام و توجه قرار نمی گیرند! و موقعیت ارزشمند حقیقی خود را از دست می دهند! و مردان هم بجهت بی ارزش شدن زنان دچار خسران هائی مثل یکنواختی زندگی و بی علاقه شدن به حضور در منزل و ابراز محبت به زن و فرزندان و آثار و نتایج آنها می شوند.

مردان ذاتاً به رفتارهای مطلوب همسرشان و زیبائی طبیعی آنها و به حضور بیشتر در خانه و کنار کودکان خود بودن و رفتارهای شیرین کودکان خود و بازی های آنها احتیاج دارند، اما رواج بی حجابی و رفتارهای نامناسب  زنان در اجتماعات، توجهات آنها را از همسر و فرزند و پدر و مادرخود و کارهای مفید مثل مطالعه و کمک به همسر در کارهای منزل و نظارت به کارها و رفتارهای کودکان و تحصیلات آنها و ایجاد ارتباط با بستگان و اطلاع از وضع زندگی آنها و اعمال خیر دیگر، منصرف می کند، و شیوع این وضعیت زیان ها و خسارت های عظیم و سنگینی بدنبال دارد.

طبعاً وقتی زن ها از ناحیه  رفتارهای نامناسب مردان به ارزش های حقیقی خود بی اعتناء شدند و به آراستن فقط ظاهر و سر و صورت و موی خود پرداختند و ارزش و جاذبه همراهی و مصاحبت با افراد خانواده و لذت های ناشی از آن از بین رفت یا ضعیف شد، زندگی روزمره جاذبه های طبیعی خود را از دست خواهد داد و مردان هم از زندگی خود لذتی نخواهند برد و یک نوع احساس پوچی در زندگی آنها حاکم خواهد شد، در نتیجه آنها هم به تنوع طلبی تصنّعی روی خواهند آورد.

اگر مردان در اجتماعات و بطور کلی در فضای زندگی خود از توجه و نگاه به زن های نامحرم خودداری کنند و به تکریم جنس زن بخاطر ارزش های اخلاقی و روحی و کمالات معنوی و عواطف شدید و وفاداری او بپردازند، زن ها هم علاقه مند به خود نمائی  در اجتماعات با پوشیدن لباس های نامناسب وآرایش های خاص غیر معقول نخواهند بود.

کلام ایام ـ 480، ماه رجب و نهری در بهشت
بخوانید

در صورت تکریم جنس زن از ناحیه رفتارهای مردان بلحاظ ارزش های  حقیقی آنها فضای زندگی برای همه انسانها دلپذیر و مطلوب خواهد بود. جنس زن باید از طرف مردان مورد تکریم قرار بگیرد. مردان جامعه باید توجه کنند به اینکه تکریم زن تکریم فعل خداوند و خلقت او است و کاری است خداپسندانه و پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ بطور مکرر به آن سفارش کرده اند. بطوریکه وجود مبارک رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ فرموده است:

«زن گلی از گلهای بهشت است» و امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ شبیه همین تعبیر را در کلام خود به کار برده و فرموده است:

« همانا زن گلی است و نه قهرمان» (۱)

مردان جامعه باید در نظر بگیرند که تکریم جنس زن ابتدا تکریم مادرِ خود انسان است. همان نعمت عظیم خداوند که در فرهنگ و افکار اقوام و ملل مختلف مقام و محبت و زحمات او نسبت به فرزندانش با قداستی همراه است و محبت به او از عظیم ترین عبادات نزد خداوند محسوب می شود.

همچنین تکریم خواهر انسان است که محبت و دلسوزی و وفاداری او نسبت به برادر و خواهر هم، در مقامی رفیع و شناخته شده ای قرار دارد.

و همچنین تکریم جنس زن بعنوان همسر، تکریم نعمتی گرانبها و ارزشمند از طرف خداوند و شکر آن نعمت است. بطور کلی ارزشمندترین مخلوق خداوند، انسان است! همان موجودی که خداوند جهت خلقت او، خود را «احسن الخالقین» خوانده، بطوریکه در کلام مجید خود درباره خلقت انسان بعد از ذکر مراحل مختلف خلقت او و دمیده شدن روحی از طرف پروردگار عالمیان در او، و رسیدن او به مرحله انسانیت فرموده است:

«ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» (المؤمنون/۱۴) یعنی: سپس او را در خلقت دیگری در آوردیم، پس صاحب برکت ]نعمت های ثابت دائمی[ است الله، که بهترین آفرینندگان است. پس تکریم زن تکریم ارزشمندترین مخلوق او یعنی انسان است.

و سرانجام تکریم جنس زن، تکریم دختر خود انسان است که این کار هم موجب رضای خداوند است و نسبت به آن در اخلاق دینی و سخنان و رفتارهای رهبران آسمانی، سفارشات زیادی به عمل آمده است.

آیا یک انسان عاقل و رشد یافته می شود همه این مسائل را ندیده بگیرد و نسبت به آن ها بی اعتناء باشد؟! یعنی اگر اختلاف نظر بین یک زن و شوهر در مسائل زندگی خواه و ناخواه منشأ بروز رنجش ها و گله مندی ها و سردی روابط بین آن ها می شود، نباید این وضعیت منتهی به بی احترامی آن دو نسبت به یکدیگر بالخصوص تحقیر زن از طرف مرد شود. وجود اختلاف نظر در بین انسان ها کاملاً طبیعی است حتی مشاهده می شود که بین دو برادر و یا دو خواهر و حتی والدین با فرزندان اختلافات زیادی بروز می کند! اما این اختلاف نظرها نباید منتهی به بی احترامی افراد به یکدیگر شود، و یا انسان به صرف داشتن اختلافی با همسر خود ارزش های وجودی او را ندیده بگیرد.

دیگر اینکه در رفتارهای مردان نسبت به جنس زن، ارزش های معنوی او در نظر گرفته شود، نه آرایش و رنگ و فرم مو و نوع لباس و امثال آن ها! و اینکه جمال و زیبائی زن هم نباید مورد سوء استفاده مردان نامحرم و افراد رذل و پست قرار بگیرد.

۴-اگر مردی همسر خود را تکریم کند و به او ابراز محبت کند و امتیازات روحی و جمال و زیبائی او را در رفتار با او متذکر شود، او نیازی به خودنمائی و آرایش و بی حجابی در حضور دیگران نخواهد داشت.

پیامبر اکرم- صلّی الله علیه و آله و سلّم- فرمود:

«قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَة إِنِّی أُحِبُّکِ، لَا یَذْهَبُ مِنْ قَلْبِهَا أَبَداً»(۲) کلام مرد به همسرش که دوستت دارم از قلب زن بیرون نمی رود.

لازم است علل تمایل به بی حجابی در بعضی از بانوان مورد توجه و بررسی قرار بگیرد و مشکل از جهت همان علت ها برطرف شود! قطعاً یکی از آن علت ها رفتارهای مردان در مورد زنان بیگانه و توجه به وضع ظاهری آن ها است! و اگر در رفتارهای مردان و نوشته ها و گفته ها و ساختن فیلم ها و سریال های تلویزیونی و نمایشنامه ها، حجاب تجلیل شود و بانوان رعایت کننده حجاب کامل، تکریم شوند و مورد محبت و احترام همسر و پدر و برادران خود و افراد محترم جامعه قرار بگیرند، زنان و دختران هم به رعایت حجاب علاقه مند خواهند شد.

چه اشکالی دارد که یک مرد وقتی وارد خانه می شود از دیدن همسر و فرزندان اظهار خوشحالی کند و همسرش را بلحاظ جمال و کمالات روحی و زحماتی که در خانه می کشد و مراقبت از کودکان تکریم کند و مثلاً بگوید چقدر این لباس زیبا است و چقدر خوب دوخته شده و امثال این سخنان.

و چه اشکالی دارد که یک پدر وقتی وارد خانه می شود دختر جوانش را مورد محبت قرار دهد و به او ابراز محبت کند و مثلاً بگوید چقدر زیبا شده ای مثل فرشته ها و چقدر خوشحال می شوم وقتی به خانه می آیم و شما را می بینم و امثال این ها!

بطور قطع این نوع رفتار و به زبان آوردن محبت قلبی و توجه به ارزش های وجودی همسر و فرزند، عامل رواج رفتارهای مطلوب در بانوان و دختران و عدم تمایل به بی حجابی و خودنمائی در بیرون منزل خواهد شد.

مطالب زیادی در زمینه حجاب و نحوه رفتار مردان و زنان و اختلافات رو به افزایش زندگی خانوادگی و علل از هم پاشیدن بنای مقدس خانواده و کاهش ازدواج ها وجود دارد که طرح آن مباحث احتیاج به فرصت مناسبی دارد و این مباحث در ارتباط با سؤال اصلی مورد بحث نوشته شد! و حال برمی گردیم به موضوع سؤال و عنوان اصلی بحث که آیا لازم بود که موضوع حجاب در قرآن مجید واضح تر و با تفصیل بیشتر بیان شود و در ارتباط با آن با توجه به مباحثی که به میان آمد عرض می کنیم:

مشکل بی توجهی به حجاب و عدم رعایت آن از طرف بعضی از بانوان و دختران جوان، نحوه طرح این موضوع در قرآن نیست، بلکه دستور به رعایت حجاب در قرآن مجید آشکار است و احادیث فراوانی هم در این زمینه در منابع فقهی وجود دارد، اما درباره آیات مربوط به حجاب در قرآن مجید و احادیث مربوط به آن در منابع فقهی و مجموعاً در مورد رعایت حجاب آموزش های لازم در جامعه انجام نگرفته و صِرفاً در بعضی سازمان ها و ادارات و محل اجتماعات و در سطح شهرها ممنوعیّت هائی برای بی حجابی اعمال شده، آن هم بدون آموزش متناسب با اخلاق دینی و بدون به کار بستن روش های عالمانه و کارشناسانه و عمدتاً با نوعی تحقیر بی حجابی و زنانی که حجاب کامل ندارند! و متأسفانه تعداد قابل توجهی از زنان و دختران هم صرفاً بجهت نارضایتی از این نوع برخورد و بیان ممنوعیت با روشی خشن و غیر محترمانه، از رعایت حجاب خودداری می کنند. و این کار هیچ فایده معقولی برای آن ها ندارد!

بطور کلی هیچ انسان عاقل و سالمی از شیوع بی حجابی سودی نمی برد، نه بانوان ازدواج کرده، و نه دختران جوان قبل از ازدواج، و حتی نه مردانی که بدون رعایت اصول اخلاقی و بدون قیودات مذهبی به زنان بی حجاب توجه می کنند! و بی حجابی آثار شومی برای همه افراد جامعه به وجود می آورد برای خود زنان و مردان و کودکان.

امیدواریم در روزهای آینده بتوانیم مقاله ای درباره فواید حجاب و آموزش بانوان و دختران در جهت رعایت آن و تجلیل و تکریم اهل حجاب منتشر کنیم.

الیاس کلانتری

۱۳۹۷/۷/۲۳

پاورقی ها:

۱-نهج البلاغه، نامه ۳۱، نامه امیرالمؤمنین علی به فرزندش امام حسن (علیهما السلام)

۲-کافی، ج ۵، ص ۵۶۹، وسائل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۰

 

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن