کلام ایام ـ ۳۱۶، فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ و نزول برکات بی پایان به عالم دنیا

بخش اول

کلیات

* نزول مرتبه برتری از برکات خدای سبحان به عالم دنیا.

* تبریک برای تمام کسانیکه در آرزوی صعود به عالم قدس و ورود به بهشت هستند.

* مقالات منتشر شده قبلی درباره برکات ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها).

* استمرار و ادامه رهبری آسمانی بعد از رحلت پیامبر خاتم (صلّی الله علیه و آله و سلّم).

* منظور از «رهبری آسمانی» چیست؟!

* انسان‌ها بطور دائم به رهبری یک شخصیت آسمانی دارای علم مخصوص و فضائل شخصیتی و اخلاقی فوق عادی نیاز دارند.

* حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا- سلام الله علیها- یکی از رهبران آسمانی و شخصیت‌های ممتاز قدسی است.

* شخصیت اخلاقی رهبران آسمانی به مقام خاصّ علمی آنها ارتباط می یابد.

* نباید هیچ انسانی را با صاحبان مقام عصمت مقایسه کرد.

* نیاز انسان ها بالخصوص بانوان برای شناختن شخصیت و مقام علمی حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها).

* سخنان رسول خدا- صلّی الله علیه و آله و سلّم- در بیان فضائل حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها).

* تنزیه حضرت موسی و تبرئه او از طرف خدای سبحان درباره آنچه مخالفان دین خدا به او نسبت می دادند.

* نجات حضرت عیسی- علیه السلام- از کشته شدن به دست یهودیان.

* نجات پیامبر خاتم- صلّی الله علیه و آله و سلّم- از طرف خدای سبحان از خطر کشته شدن بدست مشرکان.

* * * * * * * * * *

روز بیستم ماه جمادی الثانیه سالروز ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ سرور بانوان عالم و بانوان بهشتی است. در چنین روزی مرتبه ای از برکات خدای سبحان به عالم دنیا نازل شده است که مرحله پایانی برای آن وجود ندارد و این جریان مبارک در چنین روزی از ناحیه رحمت واسعه پروردگار عالمیان در عالم دنیا شروع شده و تا فضای بهشت و عالم قدس منتهی خواهد شد و در آنجا بطور دائم استمرار خواهد یافت. پس چنین روزی یکی از روزهای پربرکت و سرور و رحمت است و مناسبت کامل دارد تبریک آن برای انسانها و همه پیروان دین آسمانی و همه کسانی که در آرزوی صعود به عالم قدس و ورود به بهشت و همسایگی با پیامبران خدا و رهبران آسمانی هستند.
در سالهای قبل در چنین روزی و همچنین ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ مقالاتی در ذکر بعضی از فضائل آن حضرت و شرح و تفسیر بعضی از سخنان آن بزرگوار در همین وبسایت ـ حکمت طریف ـ منتشر شد، از جمله مقالاتی با عناوین و شماره های ذیل:
کلام ایام ـ ۳۱، نزول برکات قدسی به عالم دنیا. در چهار بخش و تا شماره ـ ۳۴
کلام ایام ـ ۱۱۶، برکات ولادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها). در سه بخش و تا شماره ـ ۱۱۸
کلام ایام ـ ۱۸۷، عید ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
و مقالات دیگری تحت عنوان:
« معارف دین توحیدی در کلام حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)» با شماره های ـ ۲۷ تا۳۰ و ۱۱۵ و ۱۸۸ در همان بخش «کلام ایام»
مجموعاً در مقالات قبلی عباراتی از خطبه مشهور حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) با شرح و توضیحی ذکر شد و متعهد شدیم که تفسیر و شرح عباراتی از خطبه شریف و یا تمام آن خطبه استمرار یابد و با امید به عنایات خدای سبحان این تصمیم عملی خواهد شد و در فرصت های مناسب این سلسله مقالات تحت همان عنوان قبلی ادامه خواهد یافت.
در این نوشتار بعد از توصیه به مطالعه مقالات فوق الذکر و منتشر شده قبلی به عنوان تبریک این روز عظیم و نزول برکات قدسی به عالم دنیا و استمرار جریان آن برکات در عوالم بعد از دنیا، کلامی ذکر می کنیم و بعد از آن به خواست خداوند مقالات فوق الذکر را ادامه خواهیم داد.
در بعضی از مقالات قبلی عمدتاً در ایام «غدیر خم» و سالروز اعلام امامت امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ چند مقاله در موضوع « رهبری آسمانی» و ادامه و استمرار آن نوشته شد. مثل مقالات ذیل:
کلام ایام ـ ۹، عید استمرار رهبری آسمانی
کلام ایام ـ ۹۰، عید غدیر و ادامه رهبری آسمانی . در چهار بخش و تا شماره ـ ۹۳
در مجموع آن مقالات موضوع نیاز مستمر انسانها به «رهبری آسمانی» مورد بحث قرار گرفت و مطالب مستدلی در این زمینه نوشته شد. حاصل بحث این بود که انسانها علاوه بر کتابهای آسمانی و دریافت علمی از طرف پروردگار عالمیان به مدیریت و رهبری شخصیت های آسمانی هم نیاز دارند و این نیاز دائمی است! لذا بعد از ظهور آخرین پیامبر و نزول آخرین کتاب آسمانی هم، این نوع رهبری ادامه می یابد. اما رهبری آسمانی بعد از رحلت آخرین پیامبر عنوان نبوت نخواهد داشت و جانشینان حقیقی پیامبر خاتم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ تحت عنوان «امام» رهبری انسانها را در مسیر زندگی عهده دار خواهند بود.
منظور از رهبری آسمانی این است که یک شخصیت پرورش یافته از عنایات خاص خدای سبحان و اراده مستقیم او و دارای مقام عصمت و دارای علم مخصوص و فضائل اخلاقی فوق عادی در عالم دنیا و در بین انسانها اسکان یابد و با علمی که از طرف خدای علیم حکیم به او می رسد، جوامع انسانی را رهبری و اداره کند.
شخصیت هایی با این اوصاف و شرایط خاص طبعاً پیامبران خدا ـ سلام الله علیهم ـ بوده اند، اما بعد از رحلت پیامبر خاتم طبعاً این نیاز انسانها به شخصیتهائی با اوصاف معین خاص برقرار می ماند و این نیاز دائمی است. لذا خدای سبحان برای پیامبر خاتم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ جانشینانی با اوصاف خاص ـ که در جای خود بصورت تفصیلی ذکر شده ـ معین فرموده است. (۱)
حاصل کلام اینکه انسانها بطور دائم به رهبری یک شخصیت آسمانی دارای علم مخصوص و فضائل شخصیتی و اخلاقی فوق عادی نیاز دارند و لازم است در مسیر زندگی خود از علم و فضائل و رهبری و مدیریت آن شخصیت ها بهره مند شوند. اما اگر به هر علتی ارتباط انسانها با یک رهبر آسمانی قطع شد، چه از ناحیه ممنوعیت های حکومت ها و چه بی اعتنائی مردم نسبت به مقام قدسی آن رهبران آسمانی و یا هر علت دیگری، جوامع انسانی و عموم انسانها دچار خسران ها و نابسامانیها و محرومیت های عظیمی خواهند شد .
حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ یکی از رهبران آسمانی و شخصیت های ممتاز قدسی و دارای علم و فضائل اخلاقی و شخصیتی بود از نوع آنچه در وجود و شخصیت پیامبران قرار داشت. اگرچه عنوان «امامت» درباره آن حضرت به کار نمی رود. آن بزرگوار از طایفه بانوان تنها شخصیتی است در عالم و تمام طول تاریخ که دارای آن مقام خاص فوق عادی بوده است.
علم مخصوص رهبران آسمانی و صاحبان مقام عصمت از نوع علم اکتسابی عادی بشری نمی باشد، بلکه از طریق نوعی وحی از طرف پروردگار عالمیان به آنها می رسد. شخصیت اخلاقی آن بزرگواران هم به مقام خاص علمی آنها ارتباط می یابد. علم و فضائل انسانی و کرامات اخلاقی انسانهای عادی ـ غیر معصوم ـ هرگز در حد مقایسه با آن بزرگواران نمی باشد و نباید آنها را با انسانهای دیگر مقایسه کرد و کسانی را در جایگاه و مقام آنها قرار داد!
اوصاف متعالی عظیم و عجیبی از وجود مبارک رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل شده است که آشنائی انسان با آن مقام علمی و اخلاقی و با آن سخنان نقل شده از وجود مبارک آن حضرت، منشأ جریان برکات عظیمی از طرف خدای سبحان در زندگی پیروان دین توحیدی و جوامع انسانی خواهد شد. یعنی استفاده انسانها بطور کلی و بالخصوص شیعیان و پیروان آن بزرگوار از علم و فضائل انسانی و کرامات اخلاقی آن حضرت ـ سلام الله علیها ـ تا زمان ما خیلی کمتر از حدی بوده است که امکان پذیر می باشد و آشنائی انسانها بالخصوص بانوان با جهات مختلف شخصیتی آن بزرگوار می تواند منشأ تحولات عظیم علمی و اخلاقی در سطح جهانی شود.
در این بخش از این مقاله به ذکر و توضیح مواردی از کلام شریف رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ و فضائل اخلاقی و رفتاری وجود قدسی حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ می پردازیم:

کلام ایام - 12، برکات صلح امام حسن مجتبی علیه السلام
بخوانید

۱- رسول خدا- صلّی الله علیه و آله و سلّم- فرمود:

«فاطِمَه بَضْعَهٌ مِنّی یسُرُّنِی ما یسُرُّها»(۲) یعنی: فاطمه بخشی از وجود من است، و مرا مسرور می‌کند آنچه او را مسرور می کند. این روایت شریف و چند مورد مثل و شبیه آن با اندکی تفاوت در بعضی از الفاظ در منابع زیادی از شیعه و اهل سنت نقل شده است بطوریکه نزد علماء از متواترات محسوب می شود.

مراد وجود مبارک رسول خدا- صلّی الله علیه و آله و سلّم- بطوریکه از قرائن موجود در این کلام شریف و موارد مشابه آن بر می آید آن است که فاطمه زهرا- سلام الله علیها- در نزد خدای سبحان مقامی شبیه مقام رسول خدا را دارد. (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

قبلاً در مقاله ای که به مناسبت ایام ولادت آن عطیه گرانبهای ذات قدوس الله منتشر شد این کلام شریف را نقل کردیم و توضیح فشرده ای برای آن ذکر کردیم و در این بخش چند سطر از مطالب آن مقاله را ذکر می کنیم تا مقدمه ای باشد برای بیان مطلب مورد نظر در این زمینه(۳)

«در این قسمت به توضیح فشرده ای از این حدیث شریف می پردازیم.

قابل توجه است اینکه رسول خدا (ص) فاطمه (س) را بخشی از وجود مبارک خود خوانده، جنبه عاطفی موضوع صرفاً نمی تواند مورد نظر باشد. یعنی نه از جهت اینکه فاطمه (س) دختر رسول خدا بود و او محبت زیادی نسبت به دخترش داشت. بلکه مراد این است که فاطمه (س) واجد بخشی از شخصیت و عظمت اخلاقی و علمی پیامبر خدا (ص) بود. یعنی عظمت مقام رسالت خداوندی در شخصیت فاطمه (س) تجلّی کرده و او واجد علم و خُلق و سایر عظمت های شخصیتی رسول خدا (ص) بود. و نور شخصیت رسول خدا در شخصیت و علم و رفتارهای آن بزرگوار متجلّی بود.

خداوند می فرماید:

«إِنَّ الَّذِينَ يؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا» (الأحزاب/۵۷) یعنی کسانی که خدا و رسولش را اذیت کنند، خداوند آن ها را در دنیا و آخرت لعن کرده است و برای آن ها عذابی خفّت آور آماده کرده است».

در ادامه بحث مربوط به این روایت مشهور و چند مورد مشابه آن در مقاله شماره- ۳۴ تحت همین عنوان: «نزول برکات قدسی به عالم دنیا» مطالبی نوشته شد که خلاصه و حاصل آن بصورت ذیل است:

 مراد از اذیت رسول خدا- صلّی الله علیه و آله و سلّم- طبعاً مزاحمت برای وجود شخص او و ایجاد مشکل و عدم رعایت حقوق شخصی او نیست یعنی اینکه او دچار درد و رنجی از مزاحمت عده ای شود و آسایش و آرامش زندگی فردی و شخصی او از بین برود، چون این نوع اذیت و مزاحمت درباره ذات قدوس الله که معنای معقولی نخواهد داشت یعنی اذیت برای خدا و مزاحمت برای ذات خدای سبحان به معنی عرفی بی معنا خواهد بود. پس لازم است اذیت برای الله معنای دیگری داشته باشد و مراد از آن مزاحمت عده‌ای از انسانها برای انتشار معارف دین توحیدی و دعوت آن باشد. یعنی مخالفت با دین خدا و کتاب آسمانی و ممانعت از فعالیت های پیامبر خدا- صلّی الله علیه و آله و سلّم- و آموزش‌های آن حضرت برای مردم باشد و همچنین این نوع اذیت شامل فعالیت عده ای در نشان دادن چهره و صورت تقلّبی از حقایق و معارف دین به عده ای از انسانها می شود.

 یعنی مزاحمت به رسول خدا- صلّی الله علیه و آله و سلّم- معنای گسترده‌ای دارد و از ایجاد مشکلات برای شخص آن حضرت فراتر می‌رود و به عموم پیروان دین توحیدی و بلکه به عموم انسانها در جوامع انسانی ارتباط می‌یابد.(۴) و خدای سبحان در مقام حمایت از دین خود و کمک به انتشار معارف آن از پیامبران خود و در مرتبه دیگری از پیروان دین توحیدی و ایمان آورنده ها به آن، دفاع می کند. بطوریکه فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ يدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا» (الحج/۳۸) یعنی: همانا الله دفاع می‌کند از کسانی که ایمان آورده اند.

 طبعاً دفاع خدای سبحان از پیامبران خود و فعالیت‌های آموزشی آنها شدید تر و گسترده تر خواهد بود. چون مشکلات به وجود آمده از ناحیه مشرکان و مخالفان دین خدا، برای پیامبران به عموم انسان ها حتی کسانیکه هنوز به دین خدا ایمان نیاورده اند، ارتباط خواهد یافت. شبیه مزاحمتی که برای افراد خیّر و کمک کننده به نیازمندان و مصلحان اجتماعی که برای اصلاح امور انسانها فعالیت می‌کنند و دانشمندان که در مقام تحقیقات و مطالعات و تولید علم قرار دارند و بالاتر از همه انسانها، پیامبران و داعیان انسان ها بسوی خدا و مصلحان عظیم آسمانی برای جوامع انسانی.

 خدای سبحان بطور مکرّر در کلام خود به حمایت و دفاع خود از پیامبران و نصرت خود برای آنها اشاره ای کرده است. بعنوان نمونه:

«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا» (الأحزاب/۶۹) یعنی: ای کسانیکه ایمان آورده اید مانند کسانی نباشید که موسی [ع] را اذیت کردند و خداوند او را از آنچه [درباره اش] گفتند مبرّا [تبرئه] کرد و او نزد خداوند آبرومند بود.

خدای سبحان بارها پیامبران خود را از توطئه‌های مشرکان و مخالفان دین خود و از خطر کشته شدن نجات داده مثل نجات حضرت ابراهیم- علیه السلام- از سوختن و کشته شدن در آتشی که کفّار برای کشتن او برافروختند و نجات حضرت عیسی از خطر کشته شدن بدست یهودیان و نجات پیامبر خاتم حضرت محمد- صلّی الله علیه و آله و سلّم- از حلقه محاصره ای که کفّار مکه جهت کشتن آن حضرت به وجود آورده بودند، که به هجرت آن بزرگوار به شهر یثرب و نجات وجود شریفش از خطر کشته شدن منتهی شد. اگرچه بعد از تبلیغ رسالات خدا و برقراری پرچم دین توحیدی و پایان دوره رسالت، فضیلت شهادت در راه خدا و ترویج دین توحیدی نصیب بعضی از پیامبران هم شده است.

جهت جلوگیری از طولانی شدن مقاله و رعایت اختصار، بقیه بحث را به شماره بعدی موکول می‌کنیم. ان شاءالله تعالی

الیاس کلانتری

۱۳۹۸/۱۱/۲۶

پاورقی ها:

۱ـ در بعضی از مقالات منتشر شده قبلی اوصافی برای مقام امامت ذکر شده و در ادامه این بحث بصورت اجمالی متذکر آن اوصاف خواهیم شد. (ان شاء الله تعالی)

۲- این روایت مشهور و امثال آن در کتاب بحارالانوار علامه مجلسی، ج ۴۳ بخش تاریخ زندگی حضرت فاطمه زهرا- علیها السلام- در چند باب از ص ۲ تا ۸۰ و عمدتاً در «باب مناقبها و بعض احوالها» از منابع حدیثی شیعه و اهل سنت نقل شده است.

۳- وبسایت حکمت طریف، بخش کلام ایام، شماره ۳۳، مقاله: «نزول برکات قدسی به عالم دنیا»

۴- قبلاً و در مقاله شماره- ۳۴ از بخش کلام ایام بحثی مستدل همراه با ذکر نمونه ها و مثال ها در این زمینه به عمل آمده، توصیه می کنیم آن مقاله مورد مطالعه و توجه مجدّد قرار بگیرد.

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن