محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۵

گفتگوی اول (بخش پنجم)

تعارضی بین صورت حقیقی دین خداو علوم بشری وجود ندارد

 

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 21
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن