محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ۶

گفتگوی اول (بخش ششم)

آیا پیدایش بیماری کرونا یک مجازات الهی است؟

 

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 20
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن