محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۱۰

گفتگوی دوم (بخش چهارم)

جایگاه دعا در حل مشکلات زندگی

  • آیا می شود از طریق دعا برای حل مشکلات زندگی
  • آیا می شود از طریق دعا و نیایش این بیماری نوظهور یعنی کرونا را از بین برد؟
  • آیا منشأ قوه عقل در وجود انسان مواد غذائی است؟!

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

معنای حقیقی و معنای عرفی دین
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن