محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۷

گفتگوی دوم (بخش اول)

ناتوانی انسان در ایجاد و تدوین برنامه مطلوب زندگی

 

  • تعریف دین خدا و ادیان بشری
  • پیامبران صاحب شریعت
  • منشأ ادیان بشری
  • حقوق بشر سازمان ملل
  • نقص مشترک ادیان بشری
  • خسارات ادیان بشری
  • برداشت های متفاوت از دین خدا
  • ناتوانی انسان در تدوین برنامه مطلوب زندگی

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 5
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن