محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۸

گفتگوی دوم (بخش دوم)

پناهگاه روحی حقیقی انسان

  • راهی بسوی مقصد آفرینش
  • احتیاج اجتناب ناپذیر انسان به دین آسمانی

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 13
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن