محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۱۵

گفتگوی سوم (بخش سوم)

معنای ظلم و انواع آن-ظالمان چه کسانی هستند؟

* معنای ظلم به خود

* حکومتهائی که اسلحه تولید می کنند و برای فروش آن جنگ به راه می اندازند.

* امکان وجود جنگ دز جهان وجود دارد

* حکمت مجازات های خداوند چیست یا وجود اینکه او ارحم الراحمین است؟

* معنی انتساب یک فعل به خداوند چیست؟

* با وجود اینکه خداوند ارحم الراحمین  است پس حکمت مجازات های او چیست؟

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 11
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن