محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۱۶


گفتگوی چهارم (بخش اول)

پناهگاه روحی در دین خدا و ادیان بشری

* ادیان بشری چه خصوصیاتی دارند؟

* معنی رایج و متداول دین در مورد دین آسمانی به کار می رود.

*معنای متعارف و رایج شناخته شده دین

* اگر یک روش زندگی مواد اولیه اش از دین خدا گرفته شود اما با تنظیم و ترکیب بشری باز اسم آن دین بشری خواهد بود.

* دو علت باعث خرابی و فروریختن یک بنا می شود، یک مصالح ناسالم، دوم مصالح سالم در معماری ناسالم

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 8
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن