محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۱۷

گفتگوی چهارم (بخش دوم)

اگر دین الهی مطابق قوانین حاکم بر عالم هستی است،چراعده ای با آن مخالفت میکنند؟

* گاهی اوقات گروهی خرافه ها را بنام دین مطرح می کنند.

* اندیشه های خرافی عامل گریز از دین هستند.

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 23
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن