محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۱۹

گفتگوی چهارم (بخش چهارم)

نزول عذابها و مجازاتهای خداوند جهت جلوگیری از اشاعه بیشتر ظلم و فساد است

 

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 16
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن