محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۲۲

گفتگوی پنجم (بخش اول)

آیا بحران کرونا تغییری در موقعیت دین بوجود می آورد؟

 

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 7
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن