محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۲۷

گفتگوی پنجم (بخش ششم)

نظریات جاهلانه یا مغرضانه درمورد تاثیر شیوع کرونا بر رفتارهای دینی و پاسخ آنها

 

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 21
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن