محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۲۹

گفتگوی ششم (بخش دوم)

نظریات سخیف درباره پیدایش عقاید دینی و نقد آنها

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 23
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن