محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۳۰

گفتگوی ششم (بخش سوم)

اگر خالق عالم بطور مطلق منشاء خیر و رحمت است،چرا شرور را آفریده است؟

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 28
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن