محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۳۱


گفتگوی ششم (بخش چهارم)

موضوع شفابخشی مقدسات دینی و پدیده های معنوی

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 28
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن