کلام ایام ـ ۴۲۷،ملائکه عرشی و استغفار آنها برای اهل ایمان

بخش چهارم*

کلیات*

 •  جریان رحمت و برکات فوق عادی در فضای زندگی انسانها.

 •  فعالیت ملائکه در ماه مبارک رمضان برای یاری انسانها.

 •  نوع دعای ملائکه برای انسانها.

 •  استغفار ملائکه فعالیتی از طرف آنها و منشاء تحولاتی در زندگی انسانها می شود.

 • استغفار ملائکه برای اهل ایمان و پیروان دین خدا.

 • درخواست ملائکه از خدا جهت محافظت اهل ایمان از آتش جهنم.

 •  نقش ملائکه در ورود اهل ایمان به بهشت.

 •  شفاعت اهل ایمان درباره والدین و همسران و فرزندان.

 •  نگهداری اهل ایمان از سیّئات در روز قیامت.

 •  فواید ایمان و اعمال صالح انسانها برای والدین و افراد خانواده آنها.

 •  صالح بودن یک انسان چه تأثیراتی در وضعیت زندگی افراد خانواده او خواهد داشت؟

 •  دعای ملائکه سبب تحولات حقیقی و اساسی در زندگی انسانها می شود.

 •  اسباب و وسایلی که خدای کریم برای انسانها جهت رفتن به سوی بهشت عطا کرده است.

 •  همراهی پیامبران خدا با انسانها در راه رسیدن به مقصد حیات و ورود در بهشت.

حاصل بحث در بخش قبلی آن شد که در ماه رمضان مراتب عظیمی از رحمت و برکات خدای منّان به فضای زندگی انسانها جریان می یابد. پس لازم است انسانها از این فرصت بسیار گرانبها بهره برداری کنند و نیازهای زندگی خود و بعضی افراد دیگر را تأمین کنند و دارائی های خود را افزایش دهند و ذخائری برای ادامه زندگی خود فراهم کنند.

البته جریان رحمت و نعمت های خدای کریم به طرف انسانها دائمی است و صورت استمراری دارد و انسانها حتی در زمان قبل از تولد خود و در دوره نوزادی و کودکی و بطور دائم مشمول رحمت و نعمت های پروردگار شان قرار دارند، اما در ماه رمضان این جریان بسیار عظیم و فراوان است. مثل اینکه خاصیت رشد نباتات و برقراری حیات در آن از ناحیه آب و نزول باران و تابش آفتاب در طول سال به آنها عطا می شود، اما فصل بهار در این جهت موقعیت ممتاز خاصی دارد،و خاصیت رشد و به ثمر رسیدن این نوع از اشیاء در این فصل قوی تر و شدیدتر و سود آورتر است. و مثل اینکه رشد بدن انسان و ترمیم ضایعات و زخم ها و بطور کلی آسیب دیدگی اعضاء و اجزاءآن در طول عمر او استمرار می یابد، اما این نوع رشد و ترمیم ضایعات در سنین نوجوانی و جوانی سریعتر و بصورتی مطلوبتر انجام می گیرد. و همچنین این نوع رشد و ترمیم ضایعات و آسیب دیدگی ها در صورت مصرف داروها و غذاهای با خواص معین سریعتر و بصورت مطلوبتر تحقق می یابد. بحث برکات ماه مبارک رمضان یعنی «ماه خدا» را بصورت بیان نکات دیگری ادامه می دهیم.

هفتم:گفته شد که گروهی از ملائکه با قدرت های عظیم و اختیارات دریافت شده از پروردگار عالمیان به برقراری نظام زندگی انسانها و اصلاح امور آنها و رهبری آن بسوی مقصد آفرینش و زندگی در بهشت اشتغال دارند. قابل توجه است که فعالیت ملائکه  در مجموع در ایام این ماه مبارک بیشتر و گسترده تر است و امکان بهره مندی از فعالیت آنها برای انسانها فراهم تر است و با سهولت بیشتری همراه است و بخواست خدا در این زمینه در مقالات مربوط به شبهای قدر به بحثی تفصیلی خواهیم پرداخت (ان شاء الله تعالی)

هشتم : فعالیت ملائکه حاملان عرش و اطراف عرش به صورت «استغفار» برای اهل ایمان و دعا و درخواست رحمت برای آنها جریان می یابد . البته بطوریکه قبلاً هم به آن اشاره شد، دعای ملائکه دعای حقیقی است و اثر قطعی در زندگی انسانها دارد و دعای لفظی از نوع متداول بین انسانها نیست و یا صرفاً دعای لفظی نیست! بلکه دعای آنها جهت و صورت تکوینی زندگی انسانها هم ارتباط می یابد.

در هر صورت ملائکه فعالیتی خاص در مقام استغفار و دعا برای اهل ایمان دارند و استغفار و دعای آنها تأثیرات حقیقی در زندگی انسانها دارد و استجابت آن هم قطعی است.

نهم: دعای ملائکه برای اهل ایمان در هفت جهت اصلی قرار دارد و آنها عبارتند از:

۱ـ غفران اهل توبه و پیروان دین خدا

۲ـ محافظت از آتش جهنم و نجات از آن

۳ـ ورود در بهشت و زندگی در آن

۴ـ ورود پدران صالح اهل ایمان به بهشت

۵ـ ورود همسران به بهشت

۶ـ ورود فرزندان به بهشت

۷ـ نگهداری اهل ایمان از سیّئات در روز قیامت

در این بخش به توضیح مختصر و کوتاهی درباره جهات مذکور فوق می پردازیم

در خواست غفران از خدا برای اهل ایمان

اولین دعای ملائکه عرشی برای اهل ایمان بصورت درخواست غفران جریان می یابد. غفران خدای غفور رحیم برای بندگان مرتبه ای از رحمت اوست که برای بنده نازل می شود و اگر بنده گناهی مرتکب شده بود، رحمت الهیه گناه او و آثار آن را از بین می برد و اگر گناهی در کار نبود، غفران الهی سبب رفعت درجات او می شود.البته ـ بطوریکه قبلاً ذکر شد ـ شرط بهره مندی از استغفار و دعای ملائکه عرشی توبه بنده و پیروی از فرمانهای پروردگار عالمیان و بطور کلی انجام وظایف دینی است.

دومین دعای آنها درباره نگهداری اهل ایمان از آتش جهنم و نجات از آن است. لازم به ذکر است که این دو موضوع با یکدیگر ارتباط دارند. و بطور کلی غفران الهی و نجات از آتش جهنم و همچنین ورود به بهشت با همدیگر ارتباط دارند! و در ادامه بحث توضیحی در این زمینه خواهد آمد.

سومین دعای ملائکه، بصورت درخواست از خدای غفور رحیم برای ورود اهل ایمان به بهشت و زندگی در آن است. در آیه کریمه (آیه هشتم از سوره غافر) بهشت یا باغهای بهشتی با یکی از اوصافش ذکر شده بطوریکه فرمود:«جنات عدن» گفته شده«عدن» به معنی خلود و استقراراست یعنی: باغهای بهشتی که اهل بهشت در آنها استقرار دائمی خواهند داشت و زندگی و لوازم آن در آنجا همیشگی خواهد بود و نعمت های آن از بین رفتنی و موقتی نخواهد بود.

دعا و درخواست چهارم ملائکه از خدای رحیم، ورود والدین اهل ایمان به بهشت است.یعنی اهل ایمان که مشمول رحمت و برکات خدای غفور رحیم قرار می گیرند، حق شفاعت درباره والدین و همچنین همسران و فرزندان خود را هم خواهند داشت.در آیه کریمه برا ی  ورود والدین و همسران وفرزندان اهل ایمان به بهشت قیدی ذکرشده و آن صالح بودن آنها است.یعنی اهل بهشت قدرت شفاعتی هم در جهت ورود به بهشت خواهند داشت، و با شفاعت آنها والدین و همسران و فرزندان آنها هم امکان دارد وارد بهشت شوند بشرط اینکه صلاحیت ورود به آن را داشته باشند. یعنی ایمان به دین خدا و اعمال حسنه در حدی که آنها را از کفر نجات دهد و مانع فساد روحی آنهاشود. این صلاحیت عمدتاً در جهت عقاید دینی است و در این بحث فرصت توضیح این موضوع را نداریم و علاقه مندان می توانند به تفسیر المیزان آیه ۴۸ سوره بقره مراجعه کنند. می توانیم دعای ملائکه را درباره والدین و همسران و ذریه آنها یکجا جمع کنیم چون هر سه از یک نوع هستند.

کلام ایام ـ 335، شعبان ماه نور و رحمت و برکات بی پایان
بخوانید

موضوع دعای ملائکه عرشی درباره والدین و همسران و فرزندان اهل ایمان به یک موضوع بسیار مهمی ارتباط می یابدکه دارای جهات مختلف قرآنی و فلسفی و کلامی (عقیدتی) و علمی دقیقی است و آن عبارت است ارتباط اعمال انسانها با زندگی دنیوی و اخروی افراد خاندان آنها مثل والدین و همسران و فرزندان و دیگران.

این موضوع بسیار بحث انگیز است و سؤالات و شبهات زیادی درباره آن وجود دارد. یعنی مثلاً صالح بودن یک انسان و انجام کارهای خیر از طرف او چه تأثیری در زندگی فرزندانش خواهد داشت و برعکس خلافکاریها و ظلم به دیگران و فساد اخلاقی و عقیدتی بعضی از افراد چه نقشی در زندگی فرزندان و افراد خاندان آنها خواهد داشت.

ما بحث در این زمینه را به مقاله مستقلی موکول می کنیم که امیدواریم در همین ایام ماه مبارک رمضان نوشته و منتشر شود. و در این بخش اشاره ای می کنیم به موضوعی که قبلاً متذکر شدیم و آن عبارت است از نوع فعالیت ملائکه و دعای آنها درباره اهل ایمان و افراد خاندان آنها.

توضیح اینکه: دعای ملائکه نوعی فعالیت از طرف آنها است در جهت از بین بردن آثار گناهان انسانها و نجات آنها از جهنم و هدایت آنها بسوی بهشت ! و دعای آنها با دعای لفظی و متعارف بین انسانها تفاوتهائی دارد! این نوع دعا سبب تحولات حقیقی و اساسی در زندگی انسانها می شود. فعالیت ملائکه درباره انسانها در حقیقت مأموریتی است که خدای سبحان بعهده آنها گذاشته است و آنها سبب نزول رحمتی از طرف پروردگار عالمیان به اهل ایمان هستند.

دعای آخری آنها برای اهل ایمان این است که در آیه بعدی می فرماید:

 «وَقِهِمُ السَّيئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيئَاتِ يوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»(غافر/۹) یعنی: آنها را از سیّئات حفظ کنی و کسی را که از سیّئات حفظ کنی در آن روز  [قیامت] بطور قطع مورد رحمت قرار داده ای و آن است رستگاری و سعادت عظیم.

این آخرین دعای ملائکه عرشی برای اهل ایمان یا اهل ایمان و افراد وابسته به آنها است و آن درخواست نگهداری آنها از «سیّئات» است و سیّئات ظاهراً آثار گناهان است که شامل حال انسانها خواهد شد و مراد از آن شداید و گرفتاریها و عذابهای روز قیامت است و نه آتش جهنم.یعنی اهل بهشت هم، در روز قیامت که زمانی است بسیار طولانی گرفتار آثار بعضی از اعمال دنیوی خود خواهند شد، تا آثار اعمال نامطلوب و گناهان بطور کامل از وجود آنها پاک شود و آنها شایستگی ورود به بهشت را پیدا کنند.

لازم به تذکر است که روز قیامت یک دوره طولانی از مجموع حیات انسانها است و زمان آن و یا زمان اقامت در آن متناسب با ایمان و اعمال انسانها خواهد بود. بطوریکه برای بعضی از انسانها بسیار کوتاه و زود گذر خواهد بود و آنها سریعاً و بعد از اقامت کوتاهی در عرصه قیامت وارد بهشت خواهند شد، اما برای بعضی از انسانها به تناسب اعمال آنها، آن روز یعنی آن زمان بسیار طولانی خواهد بود. و آنها در آن زمان طولانی مبتلا به مشقت ها و سختی و بعضی از نتایج اعمالشان خواهند شد.

دهم:  درآیه ۵۷ از سوره اعراف بدنبال آیه مورد بحث در این نوشتار و درباره«رحمت واسعه» پروردگار عالمیان می فرماید:

 «الَّذِينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِي الْأُمِّي الَّذِي يجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ وَيحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبَائِثَ وَيضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(الأعراف/۱۵۷) یعنی: کسانیکه پیروی می‌کنند از رسول، نبی، امّی که او را در تورات و انجیل در نزد خودشان نوشته می‌یابند، همان [پیامبری] که آنان را به کارهای پسندیده امر می کند و از کارهای ناپسند نهی می کند و برای آنها طیّبات را حلال و خبائث را حرام قرار می‌دهد و بندها و غُلّ هائی را که بر آنها بود باز می کند، پس کسانیکه به او ایمان آوردند و او را تکریم و تعظیم و یاری کردند و نوری را که با او نازل شده پیروی کردند، آنان همان رستگاران خواهند بود.

در این آیه کریمه انسانهائی را معرفی کرده است که مشمول رحمت واسعه پروردگار عالمیان خواهند شد و آنها عبارتند از پیروان دین کامل آسمانی و پیامبر خاتم- صلی الله علیه و آله و سلم- و بعد از ذکر این موضوع اوصاف و رفتارهای شریف آن حضرت را بیان کرده و در انتهای آیه بطور ضمنی اشاره‌ای به«قرآن مجید» نموده و مجموعاً پیروان رسول خدا- صلی الله علیه و آله و سلم- و کتاب خدا را اهل فلاح و رستگاری معرفی فرموده است.

 حاصل و خلاصه و نتیجه بحث عبارت است  از کلام  ذیل که بطور فشرده ذکر می شود:

 ازطرف ذات قدوس الله که پروردگار عالمیان است و صاحب «فضل عظیم» زمینه مساعد و مناسبی برای نزول رحمت و برکات فراوان برای انسانها فراهم شده است و عامل ایجاد آن زمینه گرانقدر و گرانبها و بسیار سودمند، رحمت و قدرت و علم و حکمت و و سایر اسماء حسنای  اوست.

 در مسیر این جریان عظیم رحمت و نعمت های خدای  سبحان گروهی از عظیم ترین و قدرتمندترین مخلوقات یعنی ملائکه عرشی استقرار یافته‌اند و آنها این فضای شکوهمند را بطور مستمر برای ضیافت پروردگار عالمیان و پذیرائی از بندگان او آماده می کنند و انسانها را برای ورود به فضای آن ضیافت عظیم و باشکوه و استقرار دائمی در آن راهنمائی می‌کنند. این مهمانهای گرامی و مورد تکریم، همراه افراد خاندان خود از والدین و همسران و فرزندان به آن مهمانی باشکوه دعوت شده‌اند و مورد تکریم قرار می‌گیرند.

 در این سفر باشکوه و راه  رسیدن به فضای آن ضیافت عظیم یک معلم آسمانی و یک شخصیت قدسی هم برای راهنمائی انسانها و آماده کردن آنها برای رفتن بسوی آن مقصد مطلوب از طرف خدای سبحان انتخاب شده و آن موجود مبارک خاتم پیامبران حضرت محمد- صلی الله علیه و آله و سلم- می باشد.

 آن وجود قدسی با علم نبوت و بصیرت خاص، آن مقام رفیع و فضای آن ضیافت و راه‌های منتهی به آن را شناسائی کرده و در کلام خود آن اخباری از آن را به انسانها اعلام فرموده است و خود او با آنها در این سفر و در این حرکت همراهی دارد.

 فضای آن ضیافت باشکوه و نورانی باغهای بهشتی است و راه رسیدن به آن فرصتهای ماه مبارک رمضان و اعمالی که برای انسانها معین شده و یاران انسانها  در این سفر ملائکه عرشی و رهبران این جریان شکوهمند پیامبر خاتم- صلی الله علیه و آله و سلم- و جانشینان معصوم او یعنی معلمان آسمانی هستند(سلام الله علیهم اجمعین).

الیاس کلانتری

۱۴۰۰/۰۲/۱

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن