کلام ایام ـ ۴۳۲‏، ملائکه و مأموریت آنها در شبهای قدر

بسم الله الرحمن الرحیم*

بخش دوم*

کلیات*

 •  شب قدر در همه زمانها برقرار است و صورت استمرار دارد

 •  در شب قدر ملائکه ساکن در «سدرة المنتهی»  که جبرئیل یکی از آنها است نازل می شوند

 •  محل نزول ملائکه در شب قدر

 •  تقدیر امور زندگی انسان ها در شب قدر

 •  عوامل موثر در تقدیر امور و سرنوشت انسانها

 • شناسایی کامل و دقیق نظام حاکم بر زندگی انسان ها احتیاج به علم فوق عادی و وحی دارد

 • انسان ها از ناحیه شناسایی کامل نظام حاکم بر خلقت خود می توانند سود و بهره زیادی ببرند

 •  زیانهای جبران ناپذیر جهل به نظام حاکم بر عالم

 •  امور زندگی انسانها به طور مستمر از ناحیه مشیت خدای سبحان و توسط ملائکه مورد تقدیر و بررسی قرار می‌گیرد

 • امکان دارد یک انسان از ناحیه رفتارهای خود در یک شب قدر برای همیشه سعادتمند و اهل بهشت شود

 •  موقعیت خاص و ظرفیت شب قدر برای انتشار رحمت واسعه خدای سبحان

 • ملائکه و قدرت و اختیاراتی که به آنها اعطا شده

 • علم و قدرت فوق عادی حجت های پروردگار عالمیان

 •  نقش و تاثیرات قرآن مجید و علوم و خواص به کار رفته در آن

 • در هر زمانی شخصیتی به عنوان «حجت» خداوند در روی زمین استقرار خواهد داشت

نزول ملائکه و روح در شب قدر

خدای سبحان در توصیف شب قدر و بنیان عظمت و خیریت آن به موضوع نزول [تنزّل] ملائکه در شب قدر اشاره ای فرموده و با بیانی لطیف و اجمالی و در حد اشاره ای متذکر شده است که تنزل آنها ارتباطی با زندگی و تقدیرات مربوط به آنها دارد. همچنین با ذکر این موضوع با فعل مضارع «تنزّل» [که در اصل تتنزّل بوده] اشاره‌ای فرموده به اینکه این جریان استمرار دارد و شب قدر و تنزل ملائکه و تحولی که از این جهت در زندگی انسان ها وقوع می یابد، در هر سال تکرار می شود.

در توضیح این موضوع قطعه ای را از بعضی مقالات قبلی نقل می کنیم:

«از جمله اوصافی که در آیات سوره قدر برای آن شب ذکر شده، موضوع تنزل ملائکه در آن است. یعنی نوع خاصی از نزول یا درحال اجرای امر خداوند مبنی بر نزول و یا جهت اجرای امر خداوند. منظور از ملائکه و نزول آنها در شب قدر، آن گروه از ملائکه نیستند که جهت اداره امور زندگی انسانها در عالم دنیا و کنار انسانها مستقر هستند و یا به طور مستمر به دنیا رفت و آمد – نزول و صعود – دارند، مثل ملائکه محافظ انسانها (۱) و یا امثال آنها؛ بلکه گروه دیگری از آنها هستند که جهت انجام مأموریتی خاص، در شب های قدر به عالم دنیا یا به زمین و محل زندگی انسانها نازل می شوند! توضیح اینکه بعضی از ملائکه به طور عادی به اداره امور جاری زندگی انسانها به طور مستمر اشتغال دارند، و به آنها ملائکه زمینی گفته می شود. و یا گروه هائی از ملائکه هستند که به آنها ملائکه جبروتی و به گروهی دیگر ملائکه ملکوتی گفته می شود و این گروه ها با هم تفاوت هائی دارند، به طور قطع این مقاله فشرده در مورد شب قدر و توصیف آن، ظرفیت طرح بحث مربوط به توصیف مفصل ملائکه و انواع آنها را ندارد و فقط به منظوری که روشن خواهد شد، به اصل موضوع اشاره ای کردیم و آن اینکه ملائکه مورد نظر در این بحث که شب قدر به عالم دنیا و جهت تقدیر امور زندگی انسانها نازل می شوند، گروه های خاصی از ملائکه هستند و این نزول و به بیان دقیقتر این تنزل اختصاص به شب قدر دارد. در تفسیر المیزان از مجمع البیان و از ابن عباس نقل شده است که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: در شب قدر ملائکه ساکن در سدرة المنتهی که جبرئیل یکی از آنهاست، نازل می شوند. پس جبرئیل نازل می شود و با اوست پرچم هائی و یکی از آن پرچم ها را روی قبر من نصب می کندو پرچمی را در بیت المقدس و پرچمی را در مسجد الحرام و پرچمی را در طور سینا و هیچ مرد یا زن مؤمنی نمی ماند جز اینکه ]جبرئیل[ بر او سلام می کند…(۲)

اگر بخواهیم موضوع را به زبان ساده عادی و متعارف بیان کنیم، بهتر است آن را با مثالی همراه کنیم: در نظر میگیریم که گروهی از افراد کاردان و با تجربه و متبحر در بعضی از امور اجتماعی و صادق و اصلاح طلب، از طرف یک حکومت مأموریت پیدا کرده اند که به منطقه ای از مملکت بروند و امور زندگی مردم و نیازهای عادی و غیرعادی مردم آن منطقه را بررسی و شناسائی کنند و تصمیمات لازم را برای اصلاح امور مردم بگیرند. این گروه اختیارات زیادی دارند و می توانند مقدار زیادی از بودجه عمومی مملکت را جهت اصلاح امور مردم آن منطقه اختصاص دهند و با اختیاراتی که به آنها داده شده، ساختن بناهای زیاد و استخدام افراد زیادی را تصویب کنند و امکانات مالی و اجتماعی و علمی زیادی را در اختیار مردم آن منطقه قرار دهند. البته مأموریت آن گروه هم محدوده زمانی خواهد داشت، در این شرایط فرصت بسیار مناسبی برای مردم آن منطقه به وجود می آید که از حضور آن گروه  و اختیارات و موقعیت حکومتی آنها در سطح وسیعی بهره برداری کنند و در این زمینه هیچ فرصتی را از دست ندهند.

در شب قدر برای انسانها وضعیتی شبیه به آنچه گفته شده به وجود می آید. در آن شب ملائکه با اختیارات و اقتداری عظیم که مخصوص آن شب است به اذن پروردگارشان به عالم دنیا نازل می شوند و به تدبیر امور انسانها برای یکسال می پردازند. مراد از «اذن» در این سوره و شب قدر و بعضی موارد مشابه، قدرتی است که خداوند به آنها عطا می کند، چنانکه پیامبران به «اذن» الله می توانند اعمالی به نام «معجزه» و به تعبیر قرآن کریم «آیت» بیاورند. یعنی آن اعمال در اصل از قدرت خداوند صادر می شود و آنها از ناحیه اتصال در مرتبه خاص به قدرت خداوند، امکان آوردن معجزه را پیدا می کردند. خلاصه اینکه ملائکه در شب قدر با قدرتهای عظیم و اختیارات وسیعی از طرف خداوند مأموریت پیدا می کنند تا به عالم دنیا و فضای زندگی انسانها نازل شوند. آنها حامل رحمت خاص پروردگار و برکات اختصاصی شب قدر هستند! و انسانها می توانند از این فرصت با ارزش های بی پایان و اختصاصی بهره مند شوند و موقعیت زندگی خود را به وضعی مطلوب و متعالی تغییر دهند. و اگر کسانی به موقعیت خاص آن شب و تحولی که از ناحیه نزول ملائکه – و جهت دیگری که توضیح آن خواهد آمد – و جریان یافتن امواج عظیمی از برکات خداوند، بی اعتنائی کنند، دچار خسران عظیمی خواهند شد، که به راحتی قابل جبران نخواهد بود.»(۳)

پس در شب قدر از ناحیه «تنزل ملائکه و روح»  زمینه تحول عظیمی در زندگی انسان ها به وجود می آید این جریان اگرچه در هر سال تکرار می‌شود،  بنا به عللی محتمل است است در فرصت هر یک شب قدر سرنوشت انسان برای همیشه تغییر یابد!  و در ادامه این بحث توضیحی در این زمینه خواهد آمد.

تقدیر امور زندگی انسان ها در شب قدر

در فضای زندگی انسان ها از طرف پروردگار عالمیان نظامی برقرار است. این نظام از علم و قدرت ذات قدوس الله و اسماء حسنای او و سنتهای دائمی و تغییرناپذیر او برقرار شده و برای همیشه استقرار دارد. هر تحولی که در زندگی فعلی انسان و در عالم دنیا و در مقصد آفرینش و زندگی اخروی وقوع یابد در قلمرو آن نظام و تحت قوانین آن انجام می یابد.  پس لازم است انسان آن نظام حاکم بر عالم و بر زندگی خود را به طور کامل بشناسد و نسبت به آن علم پیدا کند.

علوم عادی متعارف بین انسانها که از محسوسات و مشاهدات و تجربیات و تعقلات حاصل می شود، برای شناسایی نظام حاکم بر جهان و بر فضای زندگی انسان قدرت کامل مورد نیاز را ندارد.به طوری که در نوع زندگی انسان و تحولاتیکه در طول تاریخ حیات آنها به وجود آمده مشاهده می شود.

شناسایی کامل و دقیق نظام حاکم بر زندگی انسان ها، احتیاج به علم فوق عادی و از ناحیه وحی پروردگار عالمیان دارد و دریافت آن نوع علم و انتقال آن به فضای زندگی انسان ها احتیاج به توسطیّت پیامبران و امامان یعنی حجتهای خداوند دارد.

زندگی انسان طبعاً به این نظام حاکم و برقرار در عالم ارتباط دارد، آن هم ارتباطی کامل و در قلمرو آن ادامه می یابد و انسان در صورت آشنایی با آن از نعمت ها و امکانات فراوانی بهره مند خواهد شد و در صورت جهل نسبت به آن، فرصت های گرانبهایی را از دست خواهد داد و مبتلا به محرومیت ها و زیان ها خواهد شد.

امور زندگی انسانها به طور مستمر از ناحیه مشیت خدای سبحان و به اقتضای «ربوبیّت» او و توسط ملائکه و بعضی عوامل دیگر مورد تقدیر و بررسی و محاسبه قرار می‌گیرد و این نوع تقدیر  در شب قدر در سطح وسیع و مرتبه رفیعی انجام می یابد و به زندگی او در طول یک سال و بلکه مجموع عمر او و سرنوشت همیشگی او ارتباط می یابد. و امکان دارد یک انسان از ناحیه رفتارهای خود در یک شب قدر برای همیشه یا سعادتمند و اهل بهشت شود و یا در گرداب خوفناک شقاوت و عذاب ابدی جهنم سقوط کند! پس تذکر همین نکته  برای او و تصمیمات و رفتارهای او کفایت می کند.

در شب قدر ملائکه و روح با قدرت ها و اختیارات وسیعی به عالم دنیا نازل می شوند.  آنها در آن شب حامل رحمت و برکات پروردگار عالمیان به انسان ها هستند و همچنین مأموریت دارند آثار نامطلوب اعمال صادر شده قبلی از آنها را – در صورتی که خود او هم با آنها همراهی و همکاری داشته باشد –  از بین ببرند و فضای روح او و «خانه ملکوتی» او را از آلودگی ها  پاک کنند! و آن را برای انسان آماده کنند.(۴)

عوامل موثر در تقدیر امور و سرنوشت انسانها

عوامل متعددی در تقدیر امور زندگی انسان ها و تعیین سرنوشت آنها موثر است.ابتدا اراده و مشیت پروردگار عالمیان است که البته نباید آن را عاملی مثل سایر عوامل و از نوع آنها به حساب آورد، بلکه آن علت اصلی و علة العلل همه حوادث و برقراری نظام حاکم بر فضای زندگی انسان چه زندگی دنیوی و چه زندگی حقیقی اخروی می باشد.و محور اصلی بحث هم در این نوشتار همین موضوع است.در عین حال در این قسمت از بحث یک جمع بندی فشرده‌ای در این زمینه انجام می دهیم:

یکم- موقعیت خاص و ظرفیت شب قدر برای انتشار رحمت واسعه پروردگار عالمیان و برکات فراوان او. در شب قدر از ناحیه رحمت و الطاف و کَرَم پروردگار عالمیان و به طور کلی از ناحیه ربوبیت او موقعیت مناسب خاص درعالم برقرار شده که نزول قرآن در آن مناسبت پیدا کرده و یا از ناحیه نزول قرآن این فضیلت و این ظرفیت یعنی «خیریّت» خاص آن به شب قدر عطا شده، آن خیریت بیش از یک هزار ماه است و در چنین فرصت خاص فوق عادی و بسیار گرانبها، انسان ها لازم است برای دریافت حجم عظیمی از این جریان رحمت تلاش کنند و از راههای معین و شناخته شده و سفارش شده سراغ جریان رحمت واسعه پروردگار عالمیان بروند و در ادامه این بحث و انتهای این نوشتار توضیحی در این زمینه خواهد آمد.

دوم- ملائکه و قدرت و اختیاراتی که به آنها اعطا شده. ملائکه موجوداتی دارای قدرت های عظیمی هستند در شب قدر مأموریت خاصی به عهده آنها گذاشته می‌شود!درباره این موجودات و وظایف آنها در فضای زندگی انسان ها مطالبی به نحو اجمال در چند مقاله قبلی ذکر شد و وعده داده شد که در مقالات بعدی و در فرصت مناسبی وارد بحثی تفصیلی درباره آنها بشویم.

کلام ایام ـ 304، ربیع الاول و سفرها و حوادثی با برکات بی پایان
بخوانید

سوم- علم و قدرت فوق عادی «حجت پروردگار عالمیان». یعنی پیامبر و امام معصوم – علیهم السلام –  و به کار بردن آن در تقدیر امور زندگی انسان ها

چهارم- نقش و تاثیرات قرآن مجید و علوم و خواص به کار رفته در آن. در این زمینه در ادامه مطالب این نوشتار و عمدتاً  مقالات بعدی توضیحی ذکر خواهد شد.

پنجم- تاثیر وضعیت انسانها و نقش رفتارها و فعالیت آنها، در این زمینه و میزان دریافت رحمت و برکات جاری در شب قدر

حجت پروردگار عالمیان و نقش او در زندگی انسان ها

در قرآن مجید که مشتمل بر صورت کامل آموزش های دینی است صدها آیه و بیشتر درباره شخصیت های شناخته شده و مشهوری از انسانها ذکر شده و آن ها پیامبران خدا و بعضی از پیروان ممتاز و متعالی از پیروان آنها می باشند.در عقاید دینی ثابت شده است که از زمان شروع خلقت انسان تا روز قیامت در هر زمانی شخصیتی به منزله نماینده خدای سبحان بر روی زمین و بین انسان ها حضور خواهد داشت و به آن شخصیت مورد نظر «حجت خدا» گفته می شود و ما از روی ناچاری و جهت نزدیک شدن موضوع به ذهن عموم انسان ها کلمه «نماینده» را درباره آنها به کار بردیم.

همچنین این عقیده هم ثابت شده است که حجت های خدا در روی زمین دارای مقام نبوت و رسالت بودند و بعد از خاتمه یافتن جریان نبوت به چنین شخصیتی که از طرف خدای سبحان به عنوان جانشین پیامبر خاتم – صلی الله و علیه و آله و سلم – معین و از طرف آن حضرت به انسانها معرفی شده «امام معصوم» گفته می شود. سرانجام اینکه در هر زمانی شخصیتی به عنوان «حجت» خداوند در روی زمین و در بین انسان ها استقرار خواهد داشت حال یا به صورت آشکار و یا در حالت نوعی استتار و یا حتی در زندان حکومت های جبار.

لازم است حجت خدای سبحان در روی زمین صاحب مقام عصمت و علم مخصوص بنام «علم لدنی» و قدرت های عظیم فوق عادی و جاذبه های اخلاقی و رفتاری و و فضائل عظیم دیگری باشند. آن ذوات مقدسه که می توانیم آنها را «معلمان آسمانی» بنامیم صاحبان فضائل عظیمی بودند و آن فضائل در جوامع انسانی و در تاریخ زندگی انسان ها شهرت جهانی یافته است.

ما قبلاً در بعضی از مقالات درباره صاحبان مقام امامت و عصمت مطالبی ذکر کرده ایم و به خواست خدا در این زمینه  و نوع زندگی حجت های خدا به مباحثی تفصیلی خواهیم پرداخت و در این مقاله متذکر این نکته می شویم که در شب قدر علم و قدرت و فضائل اخلاقی و شخصیتی حجت خدا به صورتی خاص و استثنایی و در مرتبه ای بسیار متعالی جهت اصلاح امور زندگی انسان ها به کار گرفته می شود و  نواقص زندگی انسانهایی که زمینه روحی مناسب در آنها به وجود آمده، از ناحیه فضائل و کمالات وجودی آن ذوات مقدسه اصلاح می شود و بهره مندی آنها از رحمت واسعه خدای سبحان  افزایش می یابد، افزایشی چندین یا گاهی چندین هزار برابر شرایط عادی!

حجت خدا در زمان حیات پیامبر خاتم – صلی الله علیه و آله و سلم – خود آن وجود مبارک بوده و بعد از رحلت آن حضرت جانشینان حقیقی او یعنی ذوات مقدسه ائمه معصومین – علیهم السلام – بودند و در زمان ما آخرین جانشین و وصی آن حضرت یعنی وجود مبارک امام عصر حضرت مهدی – علیه السلام – می باشد.

محل نزول ملائکه در شب قدر

«در آیات سوره قدر به محل نزول ملائکه اشاره ای نشده است، اما بطوریکه از آیات قرآن در مجموع به طور ضمنی و از احادیث ذوات مقدسه معصومین (علیهم السلام) به طور صریح بر می آید، ملائکه به زمین و در مجموع به عالم دنیا نازل می شوند، جائیکه محل زندگی انسانها است. چون امور انسانها در زمان حیاتشان در عالم دنیا در همین زمین و اطراف آن جریان دارد، طبعاً تدبیر امور آنها هم لازم است در همین عالم انجام بگیرد.

آنچه از مجموع روایات مربوط به شب قدر بر می آید این است که ملائکه در زمان رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به حضور آن حضرت نازل می شدند و بعد از رحلت آن بزرگوار به حضور حجت پروردگار عالم یعنی امام معصوم هر زمان و در زمان ما وجود مبارک امام عصر حضرت مهدی – عجّل الله تعالی له الفرج – نازل می شوند، و تقدیرات زندگی انسان ها را به حضور شریف آن حضرت عرضه می کنند و آن بزرگوار آن تقدیرات را امضاء می فرماید. لازم به ذکر است که مراد از عرضه تقدیرات به حجت پروردگار عالم و امضاء آنها از طرف آن وجود مبارک معنای متعارف و عادی این تعبیرات نیست و بلکه معنای خاصی از آنها مورد نظر می باشد. یعنی این موضوع و این حادثه شبیه به آنچه در عرف زندگی انسانها به طور عادی و معمولی جریان می یابد نیست. توضیح اینکه در اجتماعات انسانی به طور متعارف در سازمانها و ادارات مختلف متصدیان امور تصمیماتی می گیرند و مقرراتی را وضع می کنند و آئین نامه هائی را تصویب می کنند و صورت تنظیم و مرتب شده آنها را به یک حاکم مثل پادشاه، و رئیس یک مملکت یا یک وزیر و یا مقامات دیگر ارائه می دهند و او با نوشتن کلماتی و یا شبیه به آن مثل مهر زدن و کشیدن خطوطی آن را امضاء می کند، حتی به خطوطی که انسانها در این زمینه انتخاب کرده و به خود اختصاص داده اند، در عرف زندگی آنها «امضاء» گفته می شود، مثلاً می گویند این امضاء فلانی است و این امضاء من است و این امضاء شخص دیگری است و امثال آنها. اما در اصل باید گفته شود: این علامتِ امضاء فلانی است! یعنی خط و علامت خاصی که یک شخص در نامه ها و اسناد و امثال آنها ایجاد می کندو یا مهری که بر آنها می زند، علامت امضاء اوست. و مراد از امضاء تصویب یک مطلب و تأیید و قبول آن و دستور اجرای آن است.

پس وقتی گفته می شود که ملائکه تقدیرات زندگی انسانها را به حضور حجت خداوند عرضه می کنند و آن حضرت آنها را «امضاء» می فرماید، مراد یک کار تشریفاتی از نوع متداول و متعارف نیست! و به طورکلی نزول ملائکه و تقدیر امور انسانها و امضاء تقدیرات از طرف حجت پروردگار یک امر تشریفاتی به معنای متعارف نیست. و بلکه این حوادث تماماً حوادث حقیقی و به معنای اصلی آن می باشند.»(۵)

نقش اعمال و رفتار انسان ها در تقدیر امور زندگی و سرنوشت آنها

یکی از عوامل اصلی نوع زندگی انسان و سرنوشت او و وضعیت او، هم در جاده حیات و هم در مقصد آن، وضعیت خود او و رفتارها و اعمال و افکار و عقاید خودش می باشد و ما علاقه مندیم این موضوع اجمالاً و در فرصت چند ساعت قبل از رسیدن شب بیست و یکم در این مقاله نوشته و منتشر شود تا بلکه در چنین شبی خوانندگان مقالات این وب سایت هم برای رسیدن به مقاصد متعالی خود و برکات عظیم شب های قدر از این نوشتار و منابع علمی دیگر استفاده بیشتری ببرند.

درباره نقش اعمال و رفتارهای انسان ها در سرنوشت خود، بعداً و در مقالات دیگری – به خواست خدای سبحان – مطالب جدیدی با فواید علمی قابل توجه نوشته خواهد شد. اما جهت اهمیت خاص ایام و این دو شب عظیم بیست و یکم و بیست و سوم این ماه مبارک چند نکته را به طور فشرده متذکر می شویم.

الف –  لازم به تذکر است همچنانکه در کتابهای دعا و منابع حدیثی ذکر شده شب قدر به احتمال قریب به یقین یکی از دو شب بیست و یکم و یا بیست و سوم ماه مبارک رمضان است است و بلکه طبق مدلول حدیثی از امام صادق – علیه السلام – هر سه شب شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم مراتبی از شب قدر را در خود دارند. (۶)

ب- استفاده بیشتر و بهتر از فضایل شب قدر و رحمت واسعه پروردگار عالمیان در صورتی امکان پذیر است که انسان ظرفیت مناسب برای آن رحمت را در روح خود به وجود آورد این کار هم به هزینه مادی و تلاش و کوشش طاقت‌فرسا احتیاجی ندارد، بلکه احتیاج به فعالیتی آسان و لذت بخش و بیداری و آگاهی دارد. مثل آماده کردن زمین زراعی برای زراعت قبل از نزول باران های بهاری و یا باز کردن راهی کوتاه جهت اتصال به یک رودخانه و نهر پر آب و ایجاد انشعابی از آن برای باغ و مزرعه خود و امثال آنها.

ج-برای شب های قدر دعا ها و عبادات خاصی در کتابهای دعا و احادیث معلمان آسمانی معین شده که لازم است در آن منابع مورد مطالعه قرار بگیرد.

د-بیداری در این شب ها و به اصطلاح «احیاء» مؤکداً سفارش شده و بعضی از مراتب رحمت و برکات این شب ها در صورتی که انسان بیدار نباشد شامل حال او نخواهد بود.

ه-تجارت با خدای غنی کریم در شرایط عادی زندگی، سود و فواید عظیمی دارد، مثل تبدیل یک دانه از حبوبات به چند صد دانه و بیشتر و تبدیل یک عدد هسته یک میوه به یک درخت میوه و در مراحل بعدی به صدها و هزاران درخت. یا تبدیل مقداری مواد غذایی به اعضای بدن انسان و امثال آنها.

حال وقتی خدای سبحان می فرماید: شب قدر از هزار ماه بهتر است،دیگر سود و فواید آن از محاسبات عادی فراتر می رود.

به عنوان مثال اگر در شرایط خاصی و در مکان خاصی اشیایی را برای فروش عرضه کنند با قیمت یک هزارم قیمت اصلی و حقیقی آنها یا بلکه یک سی هزارم آنها،حضور انسان در آن مکان و آن بازار و همراه داشتن مقداری مال چقدر لذت بخش خواهد بود. مثلاً انسان وقتی بتواند در آن فرصت استثنایی و شگفت انگیز یک خانه با قیمت چند صد میلیون تومانی را به قیمت مثلاً صد هزار تومان بخرد و یا یک اتومبیل فرضاً پنجاه میلیون تومانی را به پنج تومان یا ده تومان بخرد،اطلاع از آن جریان و حضور در آن بازار و یا نمایشگاه و همراه داشتن مقداری پول چه مقدار سود آور خواهد بود.

اگرچه می دانیم در شرایط عادی زندگی چنین چیزی وجود خارج از ذهن انسان و رؤیاهای او نخواهد داشت. اما در تجارت با خداوند آن هم در بعضی زمان ها مثل ماه رمضان و بالاتر از همه مثل شب قدر چنین سود عظیم شگفت انگیزی امکان پذیر است و وجود دارد.

پس بنابراین غفلت از چنین جریانی سبب محرومیت عظیم و رفتن به فضای آن سبب بهره مندی عظیمی خواهد شد. و اینکه از خود پروردگار عالمیان لازم است توفیق حضور آگاهانه در چنین تجارتی را درخواست کرد.

الیاس کلانتری

۱۴۰۰/۲/۱۳

 

پاورقی ها:

۱- در آیاتی از قرآن مجید موضوع همراهی گروه هائی از ملائکه با انسانها مثل محافظت از آنها ذکر شده است بعنوان نمونه خداوند می فرماید:

«وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيرْسِلُ عَلَيكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يفَرِّطُونَ»(الأنعام/۶۱) یعنی او بر بندگان خود قاهر است و برای شما محافظانی می فرستد تا هنگامی که زمان رحلت یکی از شما برسد، ]که در آن زمان[ فرستاده های ما ]از ملائکه[ روح او را دریافت کنند و درحالیکه کوتاهی نمی کنند.

۲- المیزان، تفسیر سوره قدر، بحث روایی

۳- وب سایت حکمت طریف شماره و عنوان: کلام ایام -۱۴۲، شب قدر کنار ملائکه

۴- درباره موضوع «خانه ملکوتی انسان» قبلاً مطلبی را متذکر شده ایم و بنا داریم مطالب و مباحث مربوط به این موضوع به صورت کتابی تنظیم و منتشر شود. (ان شاء الله تعالی)

۵- وب سایت حکمت طریف شماره و عنوان: کلام ایام -۱۴۲، شب قدر کنار ملائکه

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن