کلام ایام -۴۵۶، پرده برداری از جمال دین خدا در نهضت عاشورا

بخش دوم*

کلیات*

 • بعد از ظهور اقتدار اسلام دشمنی مخالفان بصورت نفاق و پشت پرده ادامه پیدا کرد .

 • علت اینکه حکام و زمامداران تظاهر به دینداری می کردند چه بود؟

 • صورتهای تقلبی از دین خدا.

 • با اعمال و رفتارهای منافقان ارزش های دینی و حقایق آن پشت پرده ها قرار گرفت.

 • مشکل اصلی امام حسین- علیه السلام- در دوره امامت خود.

 • فشارهای شدید سیاسی حکومت بر امام  حسین(علیه السلام).

 • از چه نوع اشیائی صورت تقلبی ساخته می شود؟

 • به چه علت از دین خدا صورتهای تقلبی و بدلی ساخته شد؟

 • هرچه در تاریخ به زمان ظهور دین خدا نزدیکتر می شویم می بینیم که تظاهر به دینداری و توجه به صورتهای تقلبی از دین خدا هم بیشتر می شود .                      

 • امروزه تبلیغات دشمنان دین خدا علیه آن بیشتر شده و گسترش زیادی یافته است.

 • کشتارهای ده ها میلیونی حکومت های کمونیستی در کشور شوروی و چین.

 • مسلک کمونیسم بیش از هر مسلک دیگری در جهان و در طول تاریخ ضدیت با مذاهب داشت.

 • دشمنان و مخالفان اصلی دین خدا در زمان معاصر.

 • اینکه مخالفان دین خدا اقوامی تبهکار و آدمکش و دروغپرداز و ضد انسان هستند، فضیلتی برای آن محسوب می شود .

 • زمامداران جبار و ستمگر در رأس دشمنان دین خدا قرار دارند.

 • حکام کشور های قدرتمند محصولات تحقیقات علمی دانشمندان را در مسیر تبهکاری و رسیدن به قدرت بیشتر و سود مادی به کار می گیرند.

 • کار انسان امروزی بجائی رسیده است که بجای فعالیت برای از بین بردن بیماری ها ، عوامل بیماری ها  را تولید می کند.

 • فعالیت و تلاش برای ابتلاء انسانها به بیماریهای جدید و کشتن آنها.

 • ارائه حقایق دین خدا به انسانها در مراتب برتر و در سطح جهانی مآموریتی است که خدای سبحان بعهده رسول خدا – صلی الله علیه و آله و سلم- و امامان اهل البیت – علیهم السلام- گذاشته است.

 • ارائه سیمای جمیل دین خدا و معارف آن بطور کامل و در سطحی برتر و برای عالمیان، احتیاج به قدرت رسول خدا – صلی الله علیه و آله و سلم-  و امامان معصوم – علیهم السلام- دارد.

 • پرده برداری از روی جواهرات قدسی توسط پیامبران خدا (علیهم السلام).

 • چهره زیبای ارتباط با خدا در صورت عبادتی بنام «نماز» تجلی باشکوهی دارد.

 • پیامبران خدا کمک به نیازمندان و دلجوئی از فقرا و مساکین را در زیبا ترین صورتها و با تحمل محرومیت ها برای خود، به انسانها نشان دادند.

 • پرده برداری پیامبر خاتم– صلی الله علیه و آله و سلم-  از جمال دین خدا.

 • عوامل اصلی انتشار سریع فضائل اخلاقی در زمان ظهور دین خدا.

 • عام الوفود چه سالی بود به چه علت با این عنوان نامیده شد؟

 • شرایط اجتماعی زمان نزول «سوره نصر»

 • تحولات زندگی انسان ها از ناحیه بعثت پیامبر خاتم – صلی الله علیه و آله و سلم-  در کلام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام).

 • وضعیت اسفبار زندگی انسانها قبل از ظهور پیامبر خاتم – صلی الله علیه و آله و سلم-  و نزول قرآن مجید.

در بخش قبلی تاریخچه بسیار فشرده و مختصری از ظهور صورت کامل دین خدا و پیامبر خاتم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و انتشار معارف آن در جزیره العرب و انتشار اخبار آن در سطح وسیعی از عالم همراه با تحلیلی ذکر شد. در انتهای آن بحث متذکر شدیم که مخالفت دشمنان دین خدا از مشرکان و عده ای از اهل کتاب بصورت جنگ و لشکر کشی به مرکز حکومت دینی یعنی شهر مدینه به نتیجه مطلوب آنها نرسید و حکومت دینی قدرت زیادی پیدا کرد بطوریکه توانست اساس بت پرسی را در آن منطقه از زمین در هم بریزد و متلاشی کند و راه نفوذ جاذبه های دینی را بین مردم و در جوامع مختلف باز کند.

همچنین متذکر شدیم که بعد از قدرت یافتن دین خدا و پیروان آن، مخالفت و دشمنی با آن صورت و شکل دیگری پیدا کرد و بصورت نفاق آمیز و پشت پرده ادامه یافت. تا جائی که دشمنان شناخته شده دین خدا بعنوان حاکم جامعه دینی بر مسلمین تسلط یافتند و با قدرت حکومتی به تخریب ارکان بنای دین خدا پرداختند. البته رفتارهای حکام منافقانه و پشت پرده هائی انجام می گرفت و آنها تظاهر به اسلام و دین داری می کردند تا هم از مخالفت های علاقه مندان به دین از عامه مردم بکاهند و هم از قدرت آنها برای ادامه حکومت خود و اهداف سیاسی خود بهره برداری کنند. یعنی مخالفت با دین خدا و مبارزه با آن با قدرت عامه مردم و تخریب ارکان اصلی نظام زندگی  مردم بدست خود آنها!

یزید حاکم جامعه دینی به اینکه با مکاری ها و حیله ها سیاسی و رفتارهای ضد دینی پدرش معاویه به حکومت رسیده بود، به آن قانع نبود و بلکه اصرار داشت چند نفر از مخالفان سرشناس حکومت خود را هم وادار به تسلیم کند و از آنها برای حکومت خود «بیعت» بگیرد و در رأس آنها از حضرت امام حسین – علیه السلام- که در اصل حکومت بر جامعه دینی حق او بود و او از طرف خدای سبحان به جانشین پیامبر خدا –صلی الله علیه و آله و سلم- در آن زمان و بعنوان حاکم جامعه دینی انتخاب شده بود.

پس آنچه در زمان امامت، امام حسین-علیه السلام- و قبل از آن  در جامعه دینی برقرار شده بود ، یک صورت تقلبی از دین خدا بود و نه تنها جاذبه های حقیقی دین خدا را با خود نداشت بلکه سبب فرار عده ای نا آشنا به معارف و حقایق دینی از آن و یا حداقل بی اعتنائی به آن می شد.

 در آن وضعیت عمده ارزش های دینی و حقایق آن تحت پوشش ها و پرده ها قرار می گرفت و بلکه تبهکاری ها و فساد ها و  بطور کلی اعمال ضد دینی به نام دین در جامعه رواج می یافت و اهل تحقیق که از مناطق دیگر و از بین ملل مختلف برای تحقیق درباره دین خدا و شناسائی آن و شناسائی شخصیت پیامبر موعود ادیان، به جامعه دینی می آمدند، بجای ملاقات با جانشین حقیقی پیامبر خدا–صلی الله علیه و آله و سلم- و وارث علم و فضائل اخلاقی آن حضرت با حاکم غاصب و رفتارهای ضد دینی او مواجه می شدند .

 این مشکل اصلی مقام امامت حضرت امام حسین –علیه السلام- در زمان شروع حکومت یزید بود . و مهم تر اینکه امام –علیه السلام- از طرف آن حکومت پلید و فاسد تحت شدیدترین فشار های سیاسی قرار گرفته بود، تا آن حکومت را به عنوان حکومت دینی تأیید کند و به رسمیت بشناسد و با اصطلاح با حاکم آن بیعت کند! و در غیر آن صورت کشته خواهد شد.

ما قبلاً و در بعضی از مقالات درباره صورت های تقلبی ساخته شده از دین خدا وارد بحثی شدیم و عرض کردیم که همیشه در زمانهای مختلف و در جوامع مختلف از اشیاء قیمتی و مطلوب و پر طرفدار، صورتهای تقلبی هم می ساختند و این کار در زمان ما هم در جوامع مختلف شیوع یافته و  رواج پیدا کرده است. مثل طلای تقلبی و یا الماس تقلبی و جواهرات و اشیاء عتیقه قیمتی یا هر چیزی که طرفداران و علاقه مندان بیشتری داشته باشد. دین خدا هم به جهت جاذبه های اصلی و حقیقی خود و علاقه مندی عده زیادی از انسانها به آن ، مورد استفاده های سوء قرار می گیرد. بالخصوص زمانی که علاقه مندی انسانها به آن ظهور و شیوع بیشتری داشته باشد. لذا در عالم تحقیق هرچه به زمان ظهور دین خدا نزدیک تر می شویم مشاهده می کنیم که تظاهر به دین داری و توجه به صورتهای تقلبی از آن هم، بیشتر می شود.

امروزه تبلیغات دشمنان دین خدا علیه آن بیشتر شده و گسترش زیادی یافته است. بالخصوص در زمانهای اخیر دین خدا از طرف مسلک الهادی و ضد دینی مشهور یعنی «کمونیسم» مورد حملات و مخالفت ها شدیدی قرار گرفت و پیروان آن مسلک فریبکار دروغهای زیادی را تولید کرده و به آن نسبت دادند. کمونیسم مسلکی بود که تمام ابعاد و زوایای آن با دروغ و خیانت به انسانها و جنایت و کشتارهای میلیونی از انسانها آمیخته بود. بطوریکه فقط در زمان حکومت«استالین» بیش  از چهل میلیون انسان در کشور شوروی کشته شدند. و «مائو» رهبر کمونیست کشور چین هم بیش از سی میلیون نفر از افراد کشور خودش را کشت و در زمان ما بدون هیچ فعالیت نظامی ، تمام آن مسلک دروغین و فاسد در هم پیچیده شد و قدرت خود را از دست داد.

اما آثار فرهنگی و اخلاقی آن مسلک ضد دینی طبعاً به این زودیها از بین نخواهد رفت و تا مدتها منشأ جنایت ها و آدمکشی ها و فریبکاریها خواهد شد.

عده زیادی از انسانها در حالیکه از جنایات و فریبکاری های کمونیست ها متنفر و خودشان انسانهای صلح طلب و نوعدوستی هستند ولی ندانسته و از روی غفلت دروغ های ساخته شده از طرف کمونیست ها علیه دین خدا را رواج می دهند و یا حداقل نسبت به آنها بی تفاوت هستند و مخالفتی با آنها ابراز نمی کنند.

اخیراً و در زمان معاصر هم دین خدا از طرف دو نوع دیدگاه و دو گروه از انسانها مورد دشمنی ها و مخالفت ها و تهمت ها قرار گرفته است.

دیدگاه و گروه اول همان مسلک ضد انسانی کمونیسم است که شاخص ترین رفتارهای آنها کشتارهای میلیونی از انسانها حتی افراد کشور خودشان بوده است. تاریخ این گروه از انسانها مملو است از جنایت ها و کشتار ها و دروغ ها و فریبکاریها و جهل و بی سوادی گسترده.

خیلی طبیعی است که کمونیست ها مخالف دین خدا باشند و تهمت هائی به آن بزنند و برای انهدام آثار آن تلاش کنند! و این در اصل فضیلتی است برای دین خدا که اقوامی تبهکار و آدمکش و ضد انسان و دروغپرداز با آن مخالفت کنند و برای انهدام ارکان آن در جوامع خود و جوامع دیگر تلاش کند.

دیدگاه دوم دیدگاه گروه هائی از انسانها است که در باتلاق متعفن زندگی مادی فرو رفته اند و برای نجات خود تلاش می کنند. حتی با گرفتار کردن کسانی که برای نجات آنها آمده اند. این قبیل افراد برای رسیدن به منافع مادی و ثروت زیاد و یا گاهی بدست آوردن لوازم ضروری برای زندگی خود، حاضرند تمامی ارزش ها و فضیلت ها و فضائل اخلاقی و آسایش همنوعان و حتی افراد خانواده خود راهم از بین ببرند. برای آنها آسایش انسانها و حقوق آنها حتی جان آنها کوچکترین ارزشی ندارد.

کلام ایام ـ 332، شب نیمه شعبان و استقبال از شب قدر
بخوانید

در رأس صاحبان این نوع دیدگاه سیاستمداران و حکام کشور های مختلف و بالخصوص قدرتمند قرار دارند و در سطوح دیگر هم افراد عادی جاهل و فریب خورده. صاحبان قدرت از این گروه برای اینکه مدتی در قدرت بمانند و شهرتی پیدا کنند و از فواید آن قدرت و شهرت بهره های مادی ببرند،حاضر می شوند جنگی به وجود آورند و به کشوری حمله کنند و یا به گروه هائی از مردم و ممالک دیگر و حتی مملکت خودشان و با کشتن انسانها به قدرت برسند و بر مردم حکومت کنند .

حکام کشور های قدرتمند محصولات تحقیقات علمی دانشمندان را هم در مسیر رسیدن به قدرت و ثروت و سود مادی به کار می گیرند و امروزه کار صاحبان قدرت بجائی رسیده است که حتی بافعالیت های  علمی نوعی بیماری و عوامل آن را تولید می کنند تا برای گرفتار کردن یا کشتن انسان ها از این طرق به اهداف سیاسی خود برسند و این فاجعه بسیار عظیم است . بطوریکه یک گروه از دانشمندان تمامی وقت و فکر و امکانات زندگی خود را برای معالجه بیماران و کشف عوامل بیماریها صرف می کنند! و عده ایی هم با ایجاد بیماریها- در عالم سیاست و قدرت-و مبتلا کردن انسانها به فکر رسیدن به سود مادی باشند.

کار اصلی این گروه از انسانها اشاعه فساد اخلاقی و ساختن و پرداخت دروغ ها و اقدام برای شکستن ارکان فضائل اخلاقی و اشاعه رذیلت ها و در رأس همه اعمالشان مخالفت و دشمنی با دین خدا قرار دارد! به جهت اینکه آگاهی و شعور ناشی از آموزش های دینی در مردم برای آنها و اهداف سیاسی آنها نامطلوب و زیان آور است! و مانعی در سر راه رسیدن آنها به مطلوب های خود.

 با توجه به این توضیحات شناساندن حقیقت دین خدا و نشان دادن چهره اصلی آن به انسانها یک ضرورت دائمی است ! و وظیفه ای است بر عهده دانشمندان آگاه و افراد دارای بصیرت و دلسوز برای همنوعان خود. ارائه حقایق دین خدا به انسانها در مراتب برتر و در سطح جهانی در اصل مأموریتی است که از طرف خدای سبحان به عهده رسول خدا –صلی الله علیه و آله و سلم- و جانشینان حقیقی او گذاشته شده و در مراتب دیگر پیروان آن ذوات مقدسه چنین وظیفه ای را بعهده دارند و آن کاری است که بطور مستمر از طریق سخنان و رفتار های اهل ایمان لازم است انجام بگیرد اما این نوع روشنگری درباره اجزاء این مجموعه قدسی و گنجینه عرشی و در محدوده ای و در سطح عادی انجام می یابد اما ارائه سیمای جمیل دین خدا و معارف آن بطور کامل آن هم در سطحی برتر و برای عالمیان، احتیاج به قدرت پیامبر خدا –صلی الله علیه و آله و سلم- و امامان اهل البیت – علیهم السلام- دارد و به این رفتار و تحقق کامل آن می شود . گفت : پرده برداری از جمال دین خدا .

پرده برداری پیامبران از جمال دین خدا

پیامبران خدا در طول تاریخ با سخنان و رفتارها و صفات پسندیده و فضائل اخلاقی خود ، جاذبه های معارف دینی و شعائر آن را به انسانها نشان دادند و از روی آن جواهرات قدسی پرده برداری کردند . آنها زیبائی رفتاری بنام ارتباط با خدای سبحان را بالخصوص در صورت عبادتی بنام «نماز» به انسانها نشان دادند و جاذبه آن عبادت باشکوه در روح انسانها نفوذ کرد . آنها شکوه و جلال رفتاری بنام «حج» و زیارت خانه خدا را آشکار کردند. پیامبران خدا کمک مالی به نیازمندان و دلجویی از فقرا و مساکین را در زیباترین صورت آن و با تحمل محرومیت ها برای خود بصورتی کریمانه بین انسانها برقرار کردند. آنها انسان ها را در مسیر انتشار جاذبه های کلام خدا و رسیدن به لذات فوق عادی از آنها هدایت کردند و با آنها در این مسیر همراه شدند.

پرده برداری پیامبر خاتم از جمال دین خدا

آخرین پیامبر خدا وجود مبارک حضرت محمد–صلی الله علیه و آله و سلم- با آوردن آخرین کتاب آسمانی یعنی قرآن مجید و رفتارهای باشکوه و جاذبه های اخلاق عظیم خود ، از همه حقایق و معارف دین خدا پرده برداری کرد و گنجینه عظیمی از جواهرات قدسی را در معرض توجهات انسانها در سطح عالم قرار داد. انتشار آیات قرآن مجید و جاذبه های الهی آن و اخبار جاذبه رفتارها و شخصیت متعالی خاص و اخلاق عظیم و فضائل آن وجود قدسی، تحولی عظیمی در منطقه ای از زمین و بعداً در مناطق دیگری به وجود آورد. بطوریکه در سال نهم هجری نمایندگانی از قبائل مختلف اطراف مدینه و مناطق دیگر و از بین ملل دیگر برای ملاقات با پیامبر اکرم –صلی الله علیه و آله و سلم- و تحقیق درباره دین خدا و ابراز اسلام به مدینه آمدند. بطوریکه آن سال بنام «عام الوفود» مشهور شد.«وفد» به نماینده و هیئت گفته می شود.

از آن زمان به بعد مردم گروه گروه به فضای نورانی دین خدا وارد شدند و در این زمینه سوره ای از قرآن مجید هم نازل شد که همان سوره نصر بود . و خدای سبحان فرمود:

« إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ – وَرَأَيتَ النَّاسَ يدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا –  فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا » یعنی : زمانی که نصرت خدا و پیروزی فرا رسید- و انسانها را دیدی که گروه گروه در دین خدا داخل می شوند – پس پروردگارت را تسبیح به حمد کن و از او استغفار کن که او توّاب است.

جاذبه های دین خدا تمام نظام زندگی مردم را تغییر داد و تحول با شکوهی در آن پدید آورد انسان هایی که قبلاً برای یک قطعه سنگ که خودشان تراشیده بودند، حتی فرزندان خود را قربانی می کردند و نوزادان دختر خود را در زمین دفن می کردند و رفتارهای آشکار و شاخص آنها حمله افراد یک قبیله به قبیله دیگر و کشتن مردان و به بردگی گرفتن زنان و کودکان بود ، در نظام جدید و تحول یافته زندگی تمام آن رفتارهای زشت جاهلانه را کنار گذاشته و روزی پنج بار بصورت گروهی در مساجد و خانه های خدا حضور می یافتند و به عبادت باشکوهی به نام «نماز » مشغول می شدند .

در اثر برقراری نظام دین خدا در مناطقی که داخل در اسلام شدند  تحول علمی و اخلاقی گسترده ای به وجود آمد و در نتیجه جهل ها و خشونت ها و شبیخون زدن قبائل به یکدیگر به محبت متقابل و دوستی ها و صمیمیت ها و امنیت ها تبدیل شد .

در مناطقی که تحت نظام دینی در می آمد به برکت برقراری اخلاق دینی فقرها و محرومیت ها به رفاه و آسایش تبدیل شد و کمک به نیازمندان و آزاد کردن برده ها به عنوان اعمال عبادی سرور آور و پر فضیلت تلقی می شد.

امیر المؤمنین علی – علیه السلام – در یکی از خطبه خود می فرماید :

«وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اَرْسَلَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُورِ، وَالْعَلَمِ الْمَأْثُورِ، وَالْكِتابِ الْمَسْطُورِ، وَالنُّورِ السّاطِع  ِ، وَالضِّياء اللاّمِع  ِ،وَ الاَْمْرِ الصّادِع  ِ، اِزاحَةً لِلشُّبُهاتِ، وَاحْتِجاجاً بِالْبَيِّناتِ، وَ تَحْذيراً بِالاْياتِ، وَ تَخْويفاً بِالْمَثُلاتِ»(۱)

یعنی :« و شهادت می دهم که محمد–صلی الله علیه و آله و سلم-  بنده و رسول اوست. خداوند سبحان محمد–صلی الله علیه و آله و سلم-  را به جامعه انسانی فرستاد برای ابلاغ دینی مشهور در عقول و افکار و با علائمی معروف در قرون و  اعصار با کتاب نوشته با قلم ربانی و نوری فروزان و پرتوی فراگیر جهان ، و امری روشن و جدا کننده صحت و بطلان . تا با رسالت الهی ، تاریکی اشتباهات و ابهام ها را از مغز و دل مردمان بزداید و با دلایل روشن حجت را بر آنها تمام کند و با آیات ربانی از سقوط در پرتگاه بر حذرشان بدارد و با اختیار به کیفرهایی که دامنگیر تبهکاران می گردد، تهدیدشان نماید.(۲)

و باز در این زمینه فرمود:

«إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً [صلی الله علیه وآله] رَسُولَ اللَّهِ لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّتِهِ مَأْخُوذاً عَلَى النَّبِيِّينَ مِيثَاقُهُ، مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ كَرِيماً مِيلَادُهُ، وَ أَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَ أَهْوَاءٌ مُنْتَشِرَةٌ وَ طَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ، بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَوْ مُلْحِدٍ فِي اسْمِهِ أَوْ مُشِيرٍ إِلَى غَيْرِهِ، فَهَدَاهُمْ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ»(۳)

یعنی : تا آن گاه خداوند سبحان «محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» را که پیمان پذیرش پیامبری او را از پیامبران گرفته بود ، برای انجام وعده خویش و اتمام اصل نبوت مبعوث نمود،پیامبری با علامات مشهور و ولادت شریف. در آن روزگاران که خداوند ذوالجلال خاتم الانبیاء را برانگیخت ، مردم روی زمین مللی پراکنده و اقوامی با تمایلات متفرق، در پیچاپیچ طرق درهم و برهم سرگردان و حیرت زده بودند. گروهی از آنان خدا را تشبیه به مخلوقاتش می کردند و گروهی دیگر در اسماء مقدسش الحاد می ورزیدند. جمع دیگری با اسماء الهی اشاره به موهومات و موجودات پست می نمودند. خداوند سبحان آنان را به وسیله پیامبر اکرم از گمراهی ها نجات داد و با موقعیت والایی که به او عنایت فرموده بود، آن گمشدگان را از سقوط به سیه چال جهالت رها ساخت.(۴)

الیاس کلانتری

۱۴۰۰/۵/۲۳

 

پاورقی ها :

۱ – نهج البلاغه ، خطبه -۲

۲ – نهج البلاغه ، ترجمه محمد تقی جعفری ، ص۶۱

۳ – نهج البلاغه ، خطبه-۱

۴ – نهج البلاغه ،ترجمه محمد تقی جعفری ، ص ۵۳

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن