کلام ایام ـ ۴۸۵، اجتماع دو نهر عظیم سرشار از برکات

 

کلیات

 • شب نیمه شعبان از عظیم ترین و مبارک ترین شبهای سال و در ردیف «شبهای قدر» قرار دارد.
 • ولادت آخرین سفیر خدای سبحان و خاتم اوصیاء امام عصر ـ علیه السلام ـ در شب نیمه شعبان.
 • در شب نیمه شعبان دو جریان باشکوه و پربرکت مثل دو نهر عظیم به هم پیوسته و در فضای عالم به راه افتاده است.
 • نزول رحمت و برکات خدای سبحان در شب نیمه شعبان مثل باران پرحجمی است که در فصل بهار نازل می شود.
 • برای صعود از عالم حیات جانداری و ورود به عالم حیات انسانی، احتیاج به ایمان و عمل صالح و بطور کلی آموزشهای پیامبران خدا وجود دارد.
 • در ایام و شبهای ماههای رجب و شعبان و رمضان، رحمت و برکات خدای غنی کریم ده ها و صدها و هزاران برابر ایام دیگر سال به عالم انسانها نازل می شود.
 • ارزش و برکات شبهای قدر فوق حد محاسبه با معیارهای عادی بین انسانها می باشد.
 • کلامی از امام باقر ـ علیه السلام ـ درباره فضائل شب نیمه شعبان.
 • انسانها می توانند در شبهای قدر و شب نیمه شعبان از ناحیه توجه به شخصیت قدسی اولیاء خاص خدا و توسل به آنها به قدرت عظیم و عطا شده به آنها متصل شوند.
 • انسان لازم است بطور مستمر و از ناحیه اعمال صالح و عبادات از زندگی جانداری صِرف فاصله بگیرد و به عالم حیات انسانی نزدیکتر شود.
 • در بعضی از شبها و روزهای سال انسان می تواند راهی را که در طول ماه ها و سالها طی کند، در یک شب و روز آن را طی کند.
 • در شب نیمه شعبان، دو جریان رحمت و برکات خدای سبحان به یکدیگر می پیوندند و جریان عظیم تری به وجود می آید.
 • فضائل شب نیمه شعبان و جنبه های تکوینی و تشریعی آن.
 • راههای جلوگیری از هبوط انسان از درجاتی که با اعمال صالح و عبادات کسب شده و از ناحیه الطاف خدای سبحان به او عطا شده است.
 • محافظت دارائی های معنوی و حقیقی از ضایع شدن و سرقت نظیر محافظت از اشیاء نفیس قیمتی مثل طلاها و جواهرات.
 • با استمرار ذکر الله و کثرت آن از طرف انسان، شیطان در امر سرقت دارائی های حقیقی او ناموفق و شکست خورده و حقیر و سرافکنده خواهد بود.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بسم الله الرحمن الرحیم

شب نیمه شعبان فرا رسید و چند ساعت دیگر وارد فضای نورانی و پربرکت آن می شویم. اما هنوز ما در اول وصف فضائل آن مانده ایم.

شب نیمه شعبان از شبهای بسیار پرفضیلت این ماه است، این شب از عظیم ترین و مبارک ترین شبهای سال و در ردیف «شبهای قدر» قرار دارد و بعد از شبهای قدر هیچ شبی از آن عظیم تر و متعالی تر نیست.

در سحر چنین شب عظیم و پربرکتی، رویداد بسیار مبارکی واقع شده و آن عبارت است از ولادت آخرین سفیر خدای سبحان و خاتم اوصیاء، حجت پروردگار عالمیان، امام عصر حضرت مهدی موعود ـ سلام الله علیه ـ و سبب افزایش برکات و فضائل آن شده است.

در چنین شب نورانی و باشکوه دو جریان پربرکت مثل دو نهر عظیم به هم پیوسته و در فضای عالم به راه افتاده است. در چند شماره اخیر از مقالات مربوط به ماه رجب و ماه شعبان متذکر شدیم که برای صعود از عالم حیات جانداری و ورود به عالم حیات انسانی، به ایمان و اعمال صالح و بطورکلی دریافت آموزشهای پیامبران از طرف خدای سبحان و تهیه توشه و ذخائر معنوی نیاز داریم.

همچنین گفته شد که در بعضی از ایام سال رحمت خدای سبحان و برکات او بصورت فراوان نازل می شود، مثل بارش پرحجم باران در زمان مناسب برای زراعت و ذخیره کردن آب.

در این سه ماه از سال یعنی ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان رحمت و برکات خدای غنی کریم مثل رگباری پرحجم به فضای زندگی انسانها نازل می شود. و در این سه ماه مورد بحث بعضی شبها و روزها هم رحمت و برکات خدا صدها و هزاران برابر سایر ایام جاری  و منتشر می شود مثل شب و روز مبعث رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله وسلم  ـ در ماه رجب و شب سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم آن ماه که برکات ذکر و یاد امیرالمؤمنین علی ـ علیه السلام ـ هم به آن رحمت وبرکات اصلی اولیه اضافه می شود و موجب افزایش چندین برابر آن می شود. و مثل «شبهای قدر» که ارزش و برکات آنها خارج از حد محاسبه است و بین این شبها و روزهای پرفضیلت و پربرکت شب نیمه شعبان درخشش خاصی دارد.

از امام محمد باقر ـ علیه السلام ـ نقل شده است که فرمود: شب نیمه شعبان برترین شبها است بعد از شب قدر. در آن شب خدای سبحان فضل خود را به بندگانش عطا می فرماید و آنها را از ناحیه منّ و کرم خود مورد غفران قرار می دهد.

آن شب مثل شبهای قدر و وقت سحر و افطار ماه رمضان، خدای غفور کریم گروههای عظیمی از بندگان را مورد عفو و غفران خود قرار می دهد و آثار گناهان آنها را از بین می برد و نجات از جهنم و ورود به بهشت را درباره آنها مقدّر می فرماید:

پس شب نیمه شعبان از ناحیه اراده تکوینی خدای غنی کریم دارای برکات عظیمی است و برای بندگان او امکان دارد راهی را که باید درطول سالها و با تلاش زیاد طی می کردند، در یک شب طی کنند!

کلام ایام - 366، روزهای تاریخی ماه ذی الحجة
بخوانید

دیگر اینکه در چنین شبی انسانها از ناحیه توجه به شخصیت قدسی اولیاء خدای سبحان ـ عزّوجلّ ـ و توسل به آن مقربان درگاه خدا و یاد فضائل آنها و ذکر آنها به دیگران و تکریم شخصیت قدسی آنها، به قدرت عظیم عطا شده از طرف خدای سبحان به آنها و ایمان و علم برتر و فوق عادی آن ذوات مقدسه متصل شوند و در آن صورت اعمال اندک آنها از ناحیه کمک آن مقربان درگاه ربوبیت رشد خواهد یافت و ده ها و صدها برابر بیشتر خواهد شد.

در بعضی از مقالات منتشر شده قبلی گفته شد که ذکر و یاد پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و اهل بیت عصمت و طهارت، نوعی «ذکر الله» است. در شب و روز ولادت هر یک از آن شخصیت های قدسی انسان می تواند کنار جریان عظیم ذکر الله قرار بگیرد و روح او شستشو شود و گناهان او پاک شود و دعاهای او مستجاب گردد.

انسان لازم است ـ طبق آنچه قبلاً گفته شد ـ پیوسته و در هر روز و یا هر عملی از زندگی صِرفاً جانداری فاصله بگیرد و به فضای زندگی متعالی انسانی وارد شود و در چنین شبی امکان دارد راهی را که در طول ماه ها و سالها می توانست طی کند، در یک شب و چند ساعت از آن طی کند وبه مقصد باشکوه خلقت نزدیکتر شود.

این جهت تکوینی شب نیمه شعبان است که در آن شب امواج رحمت خاصی از ناحیه الطاف خدای سبحان و اراده و مشیت او به فضای زندگی انسانها جریان پیدا می کند و این یکی از آن دو نهرِ رحمت و برکات است که اختصاص به چنین شبی دارد.

اما جهت دیگرِ عظمت و شکوه این شب و برکات آن جنبه تشریعی دارد بلحاظ اینکه اعمال عبادی خاصی برای آن معین شده و اراده تشریعی ذات قدوس الله ـ عزّوجلّ ـ بر سنتی از سنن او قرار گرفته، به این صورت که برای اعمال و رفتارهای عبادی بندگانش پاداشی عظیم تر مثلاً ده ها و صدها برابر ایام و شبهای دیگر عطا می کند و صاحبان مقام نبوت و امامت و ادراکات برتر از راه علم مخصوص فوق عادی نظام حاکم در فضای زندگی انسانها و نزول جریان رحمت و برکات خاص را مشاهده می کنند و به اهل ایمان اطلاع می دهند و آنها را جهت رسیدن کنار آن جریان مبارک راهنمائی می کنند.

پس در چنین شبی دو جریان رحمت و برکت از ناحیه ربوبیت ذات قدوس الله و الطاف او در فضای عالم برقرار می شود و آن دو به هم می پیوندند و جریان عظیم تری به وجود می آید و لازم است اهل ایمان در این شب به انجام اعمال مخصوص بپردازند و کمترین فرصت ها را از دست ندهند.

اعمال مخصوص این شب نورانی بالخصوص احیاء آن با نماز و دعا و استغفار و زیارت حضرت سید الشهدا امام حسین ـ علیه السلام ـ چه در حرم شریف آن حضرت در کربلا و چه از راه دور و بجا آوردن نماز های مخصوص، در رأس اعمال این شب قرار دارد. این اعمال در کتابهای دعا و ثبت شده بالخصوص کتاب شریف «مفاتیح الجنان» که سهل الوصول و در دسترس قرار دارد.

موضوع مهم دیگر مرتبط با عظمت این ماه و این شب پرفضیلت این است که اگر توفیق عبادات خاص این شب و مجموع این ماه نورانی برای شخصی حاصل شد و آن شخص با انجام اعمال سفارش شده و خواندن دعاهای مخصوص معین شده به درجه ای از تقرب پروردگار عالمیان رسید، دیگر نباید با اهمال و غفلت و اشتغال به امور غیرضروری و با ارتکاب گناهانی، از آن درجه هبوط کند و در درجات پائینتری قرار بگیرد و فضائل کسب شده و یا بخشی از آنها را از دست بدهد. بلکه لازم است استفاده و بهره مندی از این جریان رحمت استمرار یابد و آنچه کسب شده و بدست آمده به مالکیت دائمی او تبدیل شود و رسیدن به یک درجه متعالی، مقدمه ای وسببی برای صعود به درجات بالاتر شود.

یعنی همچنانکه انسان از اشیاء نفیس و قیمتی خود مثل طلا و جواهرات و اشیاء قیمتی دیگر محافظت می کند، و جلو تضییع و سرقت و گم شدن آنها را می گیرد، از جواهرات قدسی بدست آمده در ایام این ماه نورانی و بالخصوص در شب نیمه شعبان هم مراقبت و محافظت کند.

لازمه رسیدن به این مطلوب هم محافظت و مداومت بر «ذکر الله» و کثرت آن است. چون با استمرار ذکرالله، شیطان در سرقت دارائی های حقیقی انسان و نعمت های عطا شده از خدای سبحان به او ناموفق و شکست خورده و ناتوان و سرافکنده خواهد بود.

بطور یقین ارزش آنچه از طریق «ذکر الله» در همه ایام سال، بالخصوص در این ایام نورانی محل بحث برای انسان حاصل می شود، دارای ارزش و قیمت بسیار بالاتر از اشیاء نفیس دنیوی مثل طلاها و جواهرات می باشد و بسیار بالاتر از آن، گاهی ارزش و قیمت بعضی از اشیاء نفیس دنیوی بیشتر و بالاتر است.

ادامه این بحث و حاصل آن بخواست خدای سبحان در مقالات بعدی تحت عنوان کلی : «ماه شعبان و روزهای تاریخی آن» و بخش مربوط به سیره وجود مبارک امام عصر حضرت مهدی ـ علیه السلام و عجّل الله تعالی له الفرج ـ مورد توجه قرار خواهد گرفت.

الیاس کلانتری

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن