کلام ایام تاریخی – ۵۵۰ ، ماه شعبان و روزهای پر فضیلت و تاریخی آن

بخش دوم *

کلیات*

  • پاداش عظیم برای یک عمل سبک و آسان 
  • پاداش خدای سبحان نسبت به اعمال بندگان در دنیا هم عظیم و بسیار گرانقدر است.
  • چرا تجلی رحمت عمومی خدای سبحان در دنیا برای عده ای از انسانها امری عادی  و پیش پا افتاده تلقی می شود؟
  • تفاوت قیمت قلب انسان با مقداری خاک و آب 
  • ارزش حقیقی قلب انسان و سایر اعضاء بدن او معادل مقداری خاک و آب نیست
  • چرا عظمت پدیده های موجود در عالم مورد توجه کامل و دقیق قرار نمی گیرد
  • حیات دنیوی مقصود اصلی خدای سبحان از آفرینش انسانها نیست
  • روزه گرفتن در ماه شعبان، حتی یک یا دور روز پاداش عظیمی برای اهل ایمان خواهد داشت.
  • زمینه های نزول رحمت خدای سبحان در فضای زندگی انسانها 
  • در عالم فوق فیزیک هم در بعضی از زمانها و بعضی از مکانها و بعضی از حالات روحی انسانها رحمت و برکات گسترده ای برای آنها برقرار است.

     * * * * * * * * * * *

      در بخش قبلی درباره پاداش عظیم خدای سبحان برای روزه ماه شعبان و حتی یک یا دو روز آن مطالبی ذکر شد تحت عنوان فرعی ذیل: پاداش عظیم برای عمل سبک و اندک . و توضیح بیشتر و تکمیل بحث به این شماره موکول شد. در ادامه بحث عرض می کنیم: پاداش خدای سبحان نسبت به اعمال بندگان در عالم دنیا هم عظیم و بسیار گرانقدر است. بطوریکه در مقاله قبلی متذکر نمونه هائی از آنها در ضمن مثالها و توضیحات لازم برای آنها شدیم . مثل اینکه: مقداری خاک و آب و در مسیر مشیت و اراده خدای سبحان تبدیل به غذای انسان و آن هم تبدیل به اعضاء وجود انسان می شود. و طبعاً خود این پدیده هم بسیار شگفت انگیز و پرفایده و پر برکت است .

      باز بعنوان مثال و ذکر نمونه عرض می کنیم: اگر یک کشاورز مقداری هسته خرما را جمع آوری کند و در مزرعه خود آن هسته ها را در زمین اصلاح شده و آماده زراعت بکارد، این عمل او و آن هسته ها و آن مزرعه امکان دارد بعد از مدتی تبدیل به یک نخلستان با چند هزار درخت خرما شود و سود حاصل از آن هر سال نیازهای زیادی را از صاحب آن نخلستان و دیگران برطرف نماید. یعنی تبدیل یک عدد هسته خرما به یک درخت و تبدیل مقداری آب که از طریق ریشه های آن درخت از زمین جذب شده و تبدیل آن در هر سال به صدها و بلکه هزارها میوه خرما، در اصل پدیده ای است شگفت آور و بسیار سودبخش . اما چون ما انسانها به برقراری این نظام در فضای زندگی عادت کرده ایم، جلوه های آن پدیده شگفت انگیز و حیرت آور و بسیار سودبخش، امری عادی تلقی می شود و شگفت انگیز و سرورآور بودن خود را برای انسانها – جز برای عده ای از آنها- از دست می دهد.

     اما در حقیقت در این پدیده مقداری خاک ناچیز نیست که بدون زحمت و کار و هزینه اندک و بطور فراوان بدست می آید و یا مقداری آب که غالباً از باران حاصل می شود و یا با قیمت و کار اندکی در دسترس قرار می گیرد. بلکه این پدیده ارزشمند و گران قیمت و مورد نیاز شدید، محصول صفات و اراده و قدرت بی پایان خدای سبحان است که در فضای حیات انسانها جریان دارد و پدید آمده از قدرت فاعلیت و فعل خدای سبحان است، همان قدرتی که یک عدد هسته خرما که یا ارزان قیمت یا گاهی رایگان است و همچنین هسته داخل یک حبه انگور و یک عدد هلو که می شود آنها را به راحتی و گاهی بدون هزینه بدست آورد و یا یک عدد گردو  و هسته زردآلو و امثال آنها را که غالباً قیمت قابل توجهی هم دارند، به درختان میوه تبدیل می کند و هرسال از آن درختان صدها و هزاران عدد میوه حاصل می شود که بخش عظیمی از غذای مورد نیاز انسانها از آنها تأمین می شود.

    همچنین قلب انسان و یا کلیه ها و شش ها و چشم ها و گوشهای انسانها محصول تنها مقداری خاک و آب و هوا نیست، بلکه محصول قدرت و علم و اراده خدای سبحان است. اما بجهت سهل الوصول بودن میوه ها و گیاهان مورد مصرف انسانها و فراوان بودن آنها و غفلت انسانها از اراده و قوانین حاکم بر فضای زندگی آنها، عظمت این نوع پدیده ها و ارزش و قیمت حقیقی آنها غالباً مورد توجه لازم قرار نمی گیرد و انسانها در حال غفلت و بی توجهی از کنار این پدیده ها عبور می کنند.

     اما چون حیات دنیوی مقصود اصلی خدای سبحان از آفرینش انسانها نیست، بلکه حیات دنیوی مقدمه و راه رسیدن به زندگی حقیقی دائمی اخروی است، اراده و قدرت خدای سبحان در محدوده متناسب با این زندگی فعلی به کار می رود. اما در فضای حیات اخروی اغلب  محدودیت ها و ممنوعیت ها و محرومیت های از نوع دنیوی برای اهل بهشت برداشته می شود و  انسانها از نعمت های پروردگار عالمیان و عطایای او بصورتی بسیار بهتر و فراوانتر از دنیا  بهره مند می شوند.

       به هر حال خدای سبحان هم در عالم دنیا و هم بطور گسترده تر در عالم آخرت به عمل آسان و سبک و اندک انسان پاداش فراوانی عطا می کند که بعضی از مراتب آن در حال فعلی و در عالم دنیا قابل ادراک کامل و قابل محاسبات عادی نیست و بلکه خیلی برتر و متعالی تر از آن است. یعنی یک روز یا دو روز روزه گرفتن در ماه شعبان پاداشی خواهد داشت با ارزش های فوق تصور مثل اینکه انسان در عالم دنیا یک عدد سیب یا یک قطعه نان یا یک خوشه انگور و یا یک لیوان آب به کسی بدهد و در مقابل یک خانه بسیار قیمتی و وسیع در مقابل آن کار به او بدهند.

سبب و منشأ پاداش عظیم برای عمل اندک و آسان

قبلاً متذکر شدیم که پاداشهای ذکر شده در کلام مبارک رسول خدا – صلی الله علیه و آله -و دیگر معلمان آسمانی برای روزه گرفتن در ماه شعبان، حتی یک روز یا دو روز و یا بیشتر، پاداش عظیمی برای اهل ایمان خواهد داشت. یعنی ورود در بهشت و زندگی دائمی در آنجا و مجالست و رفاقت با پیامبران خدا  و سایر اولیاءالله.

      ورود در بهشت و زندگی در آن ارزشی و عظمتی دارد که فوق تصور عادی انسان ها در عالم دنیا و فوق محاسبه آنها می باشد، حتی اگر این پاداش عظیم و بخش کوچکی از آن  به تمامی عبادات دیگر انسان تعلق بگیرد باز شگفت انگیز و حیرت آور خواهد بود. و حتی اگر فرضاً انسان عمری بسیار طولانی، چندین هزار و بلکه بیشتر از آن داشته باشد و تمامی ساعات و ایام آن عمر طولانی را به عبادات سنگینی بپردازد و یا اگر به اندازه حجم و و زن کره زمین طلا داشته باشد – به فرض شبیه به محال – و آن را در راه خدا انفاق کند و در مقابل آن حق ورود به بهشت و زندگی در آن را بدست آورد، باز هم آن پاداش عظیم تر و بیشتر از بهائی خواهد بود که لازم شود یک انسان برای بدست آوردن آن بپردازد و هزینه کند.  پس باید به سبب و منشأ آن پاداش عظیم در مقابل آن عبادت آسان و اندک که در اصل برای اهل آن لذت بخش هم هست، مورد توجه عمیق و کامل قرار بگیرد.

کلام ایام - 91، عید غدیر و ادامه رهبری آسمانی
بخوانید

در توضیح این موضوع و بررسی آن عرض می کنیم که در این زمینه عامل اصلی آن عظمت ،صفات و افعال ذات قدوس الله، پروردگار عالمیان است و نه فقط اصل آن عمل آسان و اندک . همچنانکه قبلاً گفته شد، ارزش وجود یک انسان و یا بعضی از اعضا بدن او معادل یک مقدار خاک و آب نیست! بلکه این ارزش از ناحیه «الله» عزّو جلّ و صفات و افعال اوست. در این تجارت معنوی شگفت انگیز هم سود حاصل شده از فعل الله و صفات کمالیه و ذات قدوس اوست.

     اما در هر صورت چنین تجارت بسیار پرسودی از طرف خدای سبحان برقرار شده و بندگان او به فضائیکه این تجارت در آن برقرار است دعوت شده اند و با بضاعت اندک خود می توانند آن سود عظیم را دریافت کنند.

عظمت و ارزش بی پایان جایزه روزه ماه شعبان ارتباطی با عمل بنده دارد و ارتباطی با محبت قلبی انسانها به وجود قدسی پیامبر اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم-  و ارتباطی با موضوع عبودیت و اطاعت از فرمان خدای سبحان، بطوریکه در کتاب آسمانی آمده است:

«قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (آل عمران/۳۱) یعنی :[ای پیامبر] بگو [به مردم] که اگر خدا را دوست می دارید، پس از من اطاعت کنید، در نتیجه خدا شمار را دوست بدارد و گناهان شما را مورد غفران قرار دهد و خدا غفور و رحیم است.

در احادیث مذکور در شماره قبلی هم به این موضوع مورد بحث یعنی منشأ اصلی ارزش های پاداش و جایزه خدای سبحان به روزه ماه شعبان اشاراتی شده بطوریکه امام علی بن موسی الرضا فرمود:

«مَنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ يَوْماً وَاحِداً اِبْتِغَاءَ ثَوَابِ اَللَّهِ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ »(۱)

همچنین امام صادق – علیه السلام – فرمود :

«مَنْ صَامَ شَعْبَانَ مَحَبَّةً لِنَبِیِّ اللَّهِ صلّی الله علیه و آله وَ تَقَرُّباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ قَرَّبَهُ مِنْ کَرَامَتِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ» (۲)

و دیگر اینکه امام باقر – علیه السلام – فرمود:

«إِنَّ صَوْمَ شَعْبَانَ صَوْمُ اَلنَّبِيِّينَ وَ صَوْمُ أَتْبَاعِ اَلنَّبِيِّينَ فَمَنْ صَامَ شَعْبَانَ فَقَدْ أَدْرَكَتْهُ دَعْوَةُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَحِمَ اَللَّهُ مَنْ أَعَانَنِي عَلَى شَهْرِي» (۳)

آنچه در این سلسله مقالات محل بحث و توجه اصلی است، یعنی محور این مباحث، موضوع روزه گرفتن جهت اجرای فرمان پروردگار عالمیان و کسب عنایات و رحمت او و ابراز علاقه و محبت به وجود مبارک رسول الله است. صلی الله علیه و آله. همچنانکه در همین نوشتار آیه کریمه فوق الذکر مورد استشهاد و استناد قرار گرفت یعنی خدای سبحان فرمود:

«قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(آل عمران/۳۱). (ترجمه آیه کریمه قبلاً نوشته شده)

     پس ارزش حقیقی پاداشی که خدای سبحان عزّ و جلّ به روزه دار ماه شعبان عطا خواهد کرد، صرفاً جهت چند ساعت گرسنگی و تشنگی و تحمل آن اندک محرومیت نیست. بطوریکه اگر یک شخص چند ساعت از شب و روز بلکه در ساعاتی طولانی از شب از خوردن و نوشیدن امساک کند، منتهی نه در طول روز بلکه در ساعات شب و یا در روز بدون نیت روزه هیچگونه پاداشی نخواهد داشت. و بالخصوص روزه های مستحبی در غیر ماه مبارک رمضان و در رأس آن ایام، در روزهای ماه رجب و شعبان و بعضی شبهای خاص در ماههای دیگر، وقتی ارزش حقیقی و آن پاداش های عظیم را بدنبال خواهد آورد که جهت اجرای فرمان خدای سبحان و اطاعت از امر او تکریم عبادت او و ابراز محبت به پیامبر او – صلی الله علیه و آله و سلم – انجام یابد!

     در بعضی از مقالات قبلی متذکر شدیم که در بعضی از زمانهای خاص مثل: روزها و شبهای ماه مبارک رمضان و همچنین ماه رجب و ماه شعبان و شبهای جمعه و اعیاد مذهبی، زمینه بسیار مساعد و مناسبی برای نزول رحمت خدای سبحان در فضای زندگی انسانها برقرار است! و این زمینه در نظام طبیعت هم از ناحیه اراده خدای سبحان برقرار است. مثل زمینه مساعد برای رشد نباتات و درختان در فصل بهار و گرمای مناسب خورشید، یعنی خورشید در روزهای بهاری که نه شدید و سوزاننده است و نه آن مقدار اندک که در نتیجه سرمای هوا مانع رشد مناسب گیاهان و درختان باشد و نزول باران زیاد.

در عالم فوق فیزیک هم در بعضی از زمانها و بعضی از مکانها و بعضی از حالات روحی انسانها، جریان رحمت و برکات خدای سبحان عزّ و جلٌ به فضای زندگی انسانها و به فضای روحی عده ای از آنها، گسترده تر و بیشتر می شود، مثل بعضی از ساعات روز و شب و یا وقتی انسان از طریق «ذکر الله کثیر» به پروردگارش نزدیکتر شده و یا زمان نزول باران و زمان دفاع اهل ایمان از حقوق انسانها و حمایت آنها از دین خدا یعنی زمان وقوع جنگ های دفاعی و یا زمان انفاق مال به نیازمندان و رفع گرفتاری های آنها. و مثل استجابت دعا بعد از نماز و بعد از قرائت قرآن مجید و در کنار یک مریض و زمان عیادت از او و اتصال از طریق «ذکر الله کثیر» به پروردگار عالمیان، و تکریم والدین و صله ارحام.

زمینه های مساعد برای نزول رحمت و برکات خاصه خدای سبحان به فضای زندگی و روحی انسانها به مشیت و ربوبیت و مقتضای صفات و افعال آن ذات قدس ارتباط دارد و او این زمینه ها را به وجود آورده و به انسانها معرفی نموده و همچنین توسط پیامبران خدا – علیهم السلام – و سخنان و رفتارهای آنها این زمینه ها شناخته شده است.

      اما علاوه بر برقراری این زمینه ها برای نزول رحمت واسعه و برکات بیشتر از طرف خدای سبحان، در انسانها هم از ناحیه افعال و عبادات آنها لازم است ظرفیت مناسبی برای دریافت رحمت و برکات بیشتر حاصل شود و بدون ایجاد آن نوع زمینه و بدون دریافت آموزشهای پیامبر، رحمت و برکات و نعمت های پروردگار عالمیان در بعضی از انسانها و بلکه عموم آنها بجز موارد استثنائی، عامل و سبب فساد و تباهی و استکبار می شود و در آن صورت انسانهت در زندان هائی از افکار و اعمال خود گرفتار و محبوس خواهد شد.

     در موضوع اعمال و رفتارها و عبادت انسانها در ایام ماه رجب و ماه شعبان و بالخصوص ماه مبارک رمضان درهای رحمت واسعه خدای سبحان به روی انسانها و فضای زندگی آنها باز است. بطوریکه گاهی یک عمل انسان در این ماهها صدها و هزاران برابر ایام و ماههای دیگر برای او و حتی گاهی برای دیگران از جمله والدین و افراد خانواده او، سودآور خواهد بود. مثل «استغفار» در ماه شعبان که گاهی و طبق کلام مبارک معلمان آسمانی – علیهم السلام – معادل یک هزار استغفار در ایام ماههای دیگر اجر و پاداش خواهد داشت و یا «قرائت یک آیه از قرآن» در ماه رمضان معادل قرائت کامل قرآن مجید محسوب خواهد شد.

پاورقی ها:

۱-ترجمه این حدیث شریف در شماره قبلی نوشته شد.

۲- همان

۳- همان

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن