سلسله مباحث قرآن شناسی ۳

jeldروش اختصاصی قرآن

این کتاب جلد سوم از سلسله مباحث قرآن شناسی است. محور مباحث این کتاب ترکیب و تنظیم و روش اختصاصی به کار رفته در قرآن است، و این که این نوع ترکیب و تنظیم مطالب فقط ناشی از علم و قدرت نامحدود خداوند امکان پذیر است.

در مباحث این کتاب اشاره شده است به وجوهی از اعجاز قرآن که ناشی از روش اختصاصی به کار رفته در آن می باشد. به طوری که اگر بنا باشد کتابی مثل قرآن از انسانی صادر شود، لازمه اش این است که یک انسان علاوه بر این که به تمام جهان و موجودات آن و گذشته و آینده عالم خلقت، احاطه علمی داشته باشد، بلکه لازم است تمام سخنان خود را در طول عمرش با حساب تک تک کلمات و حروف و با همان ترتیبی که گفته، یک جا در ذهن خود جمع کند و همچنین تمامی کلمات و حروفی را که تا آخر عمر خود در سخنانش به کار خواهد برد،!! و همچنین از قبل بداند که چه کسانی در آینده از او سؤالاتی خواهند کرد و حساب تک تک کلمات آن سؤالات و پاسخ های خود را پیش بینی کند،! طبعاً چنین چیزی از حیطه قدرت هر موجودی جز خداوند خارج است.

سرانجام این که قرآن دارای نظام و ترتیب و ترکیب و اسلوبی است اختصاصی نه مثل کتاب های بشری، و سبک و اسلوب آن منحصر به خود این کتاب آسمانی است و لازم است در مطالعه و تحقیق مباحث و استخراج معانی، آن اسلوب اختصاصی مورد توجه قرار بگیرد.

المعجم المفهرس لالفاظ اصول الکافی
بخوانید
برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن