مفردات القرآن فی مجمع البیان

22مفردات القرآن فی مجمع البیان

تألیف:الیاس کلانتری

با همکاری:

دکتر عباس ترجمان

حمیدرضا موثقی

محمد سعید انصاری

ناشر:چاپ و نشر بنیاد

کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن تألیف شیخ ابوعلی الفضل بن الحسن الطبرسی- متوفی سال ۵۴۸ هجری قمری از تفاسیر مشهور تاریخی شیعه است. این کتاب ارزشمند تفسیری از زمان تألیف آن به طور مستمر مورد توجه و استفاده دانشمندان قرار داشته است. مباحث لغوی این کتاب در تفسیر آیات از امتیازات آشکار آن محسوب می شود. روش مؤلف مجمع البیان مشتمل بر توجه دقیق به معانی مفردات آیات بوده است، و ایشان بعد از نوشتن چند آیه ابتداء وارد بحث در معانی مفردات شده و بعد به تفسیر آیات با توجه دقیق به معانی اصلی مفردات پرداخته است.

به لحاظ نیاز محققان در تفسیر و علوم قرآنی به کتاب های معتبر و اصیلی در معانی مفردات قرآن و ارزش و اعتبار و شهرت و موقعیت تفسیر مجمع البیان ضرورت استخراج مباحث لغوی این تفسیر و تنظیم آن به صورت یک کتاب مستقل احساس می شد. فلذا اقدام به تألیف این کتاب شد و نسخه اصلی و عربی آن تحت عنوان «مفردات القرآن فی مجمع البیان» تنظیم و منتشر شد.

 

سخنرانی ها - 15، نکاتی از داستان حضرت نوح (علیه السلام) بخش اول
بخوانید
برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن